3 argumenter mod bestyrelser, der ikke holder!

af | mar 13, 2016 | Bestyrelse

Frygt afholder mange virksomhedsejere fra at lukke en professionel bestyrelse ind i virksomheden. Her er tre områder, hvorpå lidt mere mod, ville gavne mange mindre virksomheder.

Professionelt bestyrelsesarbejde skaber værdi. Det viser både forskning og talrige eksempler fra virkelighedens erhvervsliv. Alligevel tøver mange ejere og ledere i mindre virksomheder med at tage springet, og alt for ofte skyldes det irrationel frygt.

Det oplever blandt andre chefkonsulent i ErhvervsSilkeborg, Thomas Møller Ørum, der fremhæver, at de klassiske årsager til at fravælge en professionel bestyrelse ofte bunder i personlige følelser frem for nøgtern analyse af virksomhedens behov.

Vi har bedt ham udpege de tre bekymringer han oftest møder hos ejerledere, i forhold til professionelle bestyrelser, samt give sit svar på dem, hvordan man overkommer disse bekymringer:

1: Det er alt for dyrt 

Bestyrelsesmedlemmer er dyre i drift. Hvorfor betale en masse penge for noget, som risikerer at medføre mere bøvl for mig som leder?

Svar:  Ja, dette kan forekomme, hvis du køber det forkerte. En bestyrelse kræver investering og ikke mindst tid. Derfor vær kritisk! Få referencer, fremfor alt, få kontakt til én, der forstår din situation og dit udgangspunkt, få sparring, så du også er klædt på til at definere behov og sigte for bestyrelsessammensætningen. Start på et realistisk niveau, en bestyrelse kan sagtens bestå af blot én person til at starte med.

Er ovenstående på plads, er en bestyrelse en god, relativt billig og velafprøvet måde at knytte stærke kompetencer til virksomheden.  Husk også, at hvis en bestyrelse ikke fungerer eller er optimalt sammensat, kan man som ejer bare ændre det – det er stadig ejerlederen, der har det sidste ord.

2: Men det bliver jo aldrig til noget?

Eksterne inputs vil uden tvivl være sundt for virksomheden, men det er nemmere at lægge planerne,end det er at eksekvere dem i en travl hverdag.

Svar:  Enig! Især hvis man ikke har erkendt behovet for struktureret forretningsudvikling. Men har man til gengæld det, og er man som ejerleder villig til at handle, er en bestyrelse en stærk garant for, at vedtagne strategier fastholdes og prioriteres. I bund og grund handler det – som det så ofte gør – om at have modet til at frigøre sig fra driften og investere den nødvendige tid. Det kan naturligvis synes som en vanskelig opgave midt i en hektisk hverdag, men når først samspillet er på plads, er en bestyrelse en fantastisk måde at skabe balance mellem netop drift og videreudvikling af virksomheden.

3: Hvad hvis de opdager…

Jeg har ikke behov for eksperter, der peger på virksomhedens svage punkter. Eller måske endda på, at jeg ikke er den rigtige til at lede min egen virksomhed.

Svar: Ja, man skal være åben for konstruktiv kritik. Er man ikke klar til det, er det bedre at lade være. Målet for de eksterne er ikke at finde fejl, men at hjælpe til at belyse områder, hvor virksomheden har potentiale til at lykkes endnu bedre. Og ja, jeg ved godt, at det kan være en stor ting at lade andre kommentere på ens ”hjertebarn”, en ejer-ledet virksomhed er også fyldt med stærke følelser – det er jo netop én af styrkerne. Men netop derfor skal man også tage imod de gode råd – og dermed altså også de svære – med kyshånd. Formålet er jo at skabe de bedst mulige betingelser for virksomheden, og uanset hvad, betyder det jo næppe, at man som ejerleder udspiller sin rolle, men at man finder et setup, hvor man kan være den bedst mulige udgave af sig selv, for virksomheden.

Kun frygten at frygte

De tre ovenstående ”argumenter” har alle det til fælles, at de på mange måder er selvopfyldende. Det kræver nemlig en hel del af en virksomhedsejer, at have en professionel bestyrelse. Thomas Møller Ørum peger derfor på, at ejeren skal gøre op med sig selv, hvad formålet med virksomheden er:

– “Spørgsmålet er, om man er drevet af den ultimative frihed som selvstændig erhvervsdrivende, eller om man er drevet af visionen om at skabe et vellykket projekt med vækst, udvikling og arbejdspladser til følge. Hvis sidstnævnte er tilfældet, vil en professionel bestyrelse meget ofte være yderst værdifuld”, siger Thomas Møller Ørum.

Denne erfaring kan ASNET Board nikke genkendende til. ASNET Board arbejder med professionelle bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer og løber ofte ind i lignende situationer og frygt hos virksomhederne og ejerlederne.

– “Ejeren, der er klar til investere tiden, som involverer sig og rent faktisk lytter til sin bestyrelse, vil med stor sandsynlighed opleve, at den er pengene værd, at tingene bliver ført ud i livet, og ikke mindst, at svagheder i organisationen forvandles til styrker”, siger direktør i ASNET Board Henrik Nielsen.

E-bog: Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling?

E-bogen ‘Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling’ stiller skarpt på lederes attitude og indstilling til bæredygtighed i danske SMV-er. Med mere end +1400 besvarelser får du en spændende og fyldestgørende rapport.

E-bog for bestyrelsesmedlemmer | Asnet