Bestyrelsen skal bruges aktivt

af | okt 15, 2015 | Bestyrelse, Arrangementer

”En bestyrelse skal bruges som et aktiv i virksomheden og ikke som en kontrolenhed”, siger Claus Astrup-Larsen, der er partner i bestyrelsesnetværket ASNET Board. Han fortsætter ”Uanset om du driver en succesfuld virksomhed eller en virksomhed med udfordringer, er det vigtigt, at du har en tæt dialog mellem den daglige ledelse og bestyrelsen”.

Claus Astrup-Larsen er en af indlægsholderne på et seminar i Odense for SMV og ejerledede virksomheder om ”Vækst via en stærk bestyrelse” arrangeret af Udvikling Fyn i samarbejde med bl.a. ASNET Board.

På seminaret skal ejerledere drøfte, hvorfor det er vigtigt med tæt sammenspil mellem ejerlederen, besty- relsen og den daglige ledelse. ”Har du succes, skal du sikre at det fortsætter – mange vækstvirksomheder bukker under på grund af manglende styring og fokus”, er et af budskaberne fra Claus Astrup-Larsen for at etablere en professionel bestyrelse også i virksomheder med succesfulde ejerledere. Han forklarer, at det også i krisetider er vigtigt med en stærk bestyrelse ”Har du udfordringer kan en stærk bestyrelse skabe både løsninger og tryghed hos dig selv og ikke mindst dine samarbejdspartnere som f.eks. banker, kunder og leve- randører”.

Blandt øvrige indlægsholdere vil ASNET-partner Carit Jacques Andersen fokusere på strategi og forretnings- udvikling i bestyrelsesarbejdet. I øvrigt får ejerlederne inspiration til at styrke bestyrelsesarbejdet fra eksper- ter fra Deloitte, Danske Bank og Focus Advokater og konkrete anvisninger fra ASNET Board på, hvordan de finder de rigtige bestyrelsesmedlemmer, der har netop de kompetencer virksomheden har brug for.

Claus Astrup-Larsen har en mangeårig erfaring fra direktionsniveau i både danske og udenlandske virksom- heder. Han arbejder nu udelukkende som bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand.

E-bog: Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling?

E-bogen ‘Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling’ stiller skarpt på lederes attitude og indstilling til bæredygtighed i danske SMV-er. Med mere end +1400 besvarelser får du en spændende og fyldestgørende rapport.

E-bog for bestyrelsesmedlemmer | Asnet