Vækst via en stærk bestyrelse

”Det er vigtigt, at der er fokus på behovet for de rette kompetencer i bestyrelsen og klarhed om rollefordelingen mellem ejer, bestyrelse og direktion for at sikre det optimale samspil”, siger John Klindt, der er partner i bestyrelsesnetværket ASNET Board.

John Klindt er en af indlægsholderne på et seminar  i Odense for SMV og ejerledede virksomheder om ”Vækst via en stærk bestyrelse” arrangeret af Udvikling Fyn i samarbejde med bl.a. ASNET Board.
På seminart skal ejerledere drøfte, hvorfor man skal have en ekstern bestyrelse og hvordan man sammensætter bestyrelsen med de rette kompetencer.

Carit Jacques Andersen, partner i bestyrelsesnetværket ASNET Board, tilføjer: ”Med de rette bestyrelseskompetencer har bestyrelsen en væsentlig rolle i drøftelse og beslutning af virksomhedens strategi, men mange bestyrelser har ikke tilstrækkelig fokus på opfølgningen af de strategiske initiativer”. Carit Jacques Andersen er indlægsholder på et efterfølgende seminar den 5. november, hvor han vil fokusere på strategi og forretningsudvikling i bestyrelsesarbejdet.

På de to seminarer får ejerlederne inspiration til at styrke bestyrelsesarbejdet fra eksperter fra Deloitte, Danske Bank og Focus Advokater og konkrete anvisninger fra ASNET Board og Connect Denmark på, hvordan de finder de rigtige bestyrelsesmedlemmer, der har netop de kompetencer virksomheden har brug for.

Carit Jacques Andersen er ledelseskonsulent, iværksætter og bestyrelsesformand i virksomheder. Han har kompetencer indenfor strategiudvikling og -implementering, forretningsudvikling og forretningskoncepter, målstyring og performance management, produktivitetsforbedringer, økonomistyring mv.

John Klindt er bestyrelsesformand og –medlem i en række virksomheder. Hans kompetencer er forretningsudvikling, ledelse, organisering, turn around, internationalisering, generationsskifte og salg af virksomhed.