Bestyrelsen skal have de rette kompetencer og fokus på strategi

af | okt 15, 2015 | Bestyrelse, Arrangementer

”Det er vigtigt, at der er fokus på behovet for de rette kompetencer i bestyrelsen og klarhed om rollefor- delingen mellem ejer, bestyrelse og direktion for at sikre det optimale samspil”, siger Frank Petersen, der er partner i bestyrelsesnetværket ASNET Board.

Frank Petersen var en af indlægsholderne på et seminar i Roskilde for mellemstore virksomheder inden for bygge- og anlægsvirksomhed, der var arrangeret af Dansk Byggeri og ASNET. På seminaret drøftede ejerlederne, hvorfor man skal have en ekstern bestyrelse og hvordan man sammensætter bestyrelsen med de rette kompetencer.

Sammen med Torben Svendsen, der også er partner i bestyrelsesnetværket ASNET Board, fremlagde Frank Petersen eksempler på hvordan ejerledere kan opnå betydelige gevinster ved at ansætte kompetente professionelle bestyrelsesmedlemmer. Det gælder områder som at få lagt en overordnet strategi, at få optimeret processerne i produktionen og få forbedret sine bankforbindelser og finansieringsmuligheder. Det er nogle af de resultater ASNET Board har medvirket til i de omkring 400 virksomheder hvor netværkets partnere indgår i bestyrelsen.

Frank Petersen er bl.a. bestyrelsesformand i bygge- og anlægsvirksomheden Kentto A/S i Havnsø og Pedersen El i Næstved samt økonomidirektør i Dantrafo A/S. Kernekompetencerne er bl.a.: forretnings- og organisationsudvikling, projektstyring, økonomistyring, koordinering med långivere m.v.

Torben Svendsen har en lang erfaring som bestyrelsesmedlem/formand for en række byggevarevirk-somheder og har selv arbejdet som ejerleder i en årrække.

E-bog: Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling?

E-bogen ‘Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling’ stiller skarpt på lederes attitude og indstilling til bæredygtighed i danske SMV-er. Med mere end +1400 besvarelser får du en spændende og fyldestgørende rapport.

E-bog for bestyrelsesmedlemmer | Asnet