Sæt dine egne erfaringer på spil i bestyrelsesarbejdet – Interview med Thomas Bagge Olesen

af | aug 15, 2019 | Bestyrelsesarbejde, Medlemmerne siger

Nogle planlægger, hvornår og hvordan de skal i gang med en karriere inden for bestyrelsesarbejde. Og for andre sker det ”af sig selv”. Sidstnævnte var tilfældet for Thomas Bagge Olesen, der har opbygget en bestyrelseskarriere, som er direkte affødt af hans mange spændende jobs og erfaringer.

I denne artikel skal du møde et ASNET Board-medlem, der har prøvet lidt af hvert i sin karriere. Med sine mere end 10 års erfaring som direktør, bestyrelsesformand- og medlem, mange års erfaring som ledelsesrådgiver og mere end 5 års erfaring som direktør og grundlægger af en IT-virksomhed, besidder Thomas Bagge Olesen i høj grad erfaringer, der er værd at give videre. Derfor har vi taget en snak med Thomas, så du i denne artikel kan høre mere om, hvordan han har brugt sine erfaringer til at opbygge en solid bestyrelseskarriere.

Sådan opstod interessen for bestyrelsesarbejde

I ASNET Board oplever vi, at interessen for bestyrelsesarbejde kan opstå på mange forskellige måder. For Thomas opstod den som en naturlig del af hans arbejde som bl.a. adm. direktør, virksomhedsejer, leder og konsulent.

”Gennem årerne er jeg i regi af mine jobs som direktør blevet spurgt, om jeg ville indtræde i bestyrelser i andre virksomheder. For ca. 3 år siden var jeg var nået til et punkt i mit liv, hvor jeg gerne ville bruge mine kompetencer på nye måder. Og så var det naturligt for mig at fortsætte ad bestyrelsesvejen. Det har været utroligt spændende og givende,” fortæller Thomas. Han mener, at hans karriere har givet ham en ballast og en viden, han har kunnet tage med sig ind i bestyrelsesarbejdet.

”Da jeg stoppede som direktør, havde jeg allerede erfaring fra mere med 10 bestyrelser, så det var naturligt for mig at tage mine erfaringer som direktør, konsulent og ejerleder med mig ind i bestyrelsesverden. Og når der eksempelvis er tale om mindre og mellemstore virksomheder, synes jeg, at jeg kan bruge min ledelseserfaring og min erfaring med at drive virksomhed på en god måde som bestyrelsesmedlem og -formand,” forklarer Thomas.

Et bestyrelsesnetværk giver plads til videndeling

For ca. to år siden valgte Thomas at blive medlem af ASNET Board. På dette tidspunkt havde han allerede en lang bestyrelseskarriere i rygsækken, men han manglede et sted, hvor han kunne møde og viden dele med andre ligesindede.

”Jeg blev anbefalet ASNET Board for et par år siden, og det har været en rigtigt god oplevelse. Ikke fordi ASNET nødvendigvis er en ’nemmere’ vej til nye bestyrelsesposter, men fordi ASNET Board er et forum, hvor jeg kan sparre og dele viden omkring bestyrelsesarbejdet med andre. Jeg tror nemlig ikke, der er nogen nem vej til bestyrelsesposter. Så man skal ikke vælge ASNET Board af den grund. Derimod kan det være en mulighed for at bruge sine kompetencer på en anderledes måde og få noget inspiration via de andre medlemmers viden,” siger Thomas.

Succesfuldt bestyrelsesarbejde kræver forståelse for ejerkredsen

I sin mere end 10 år lange bestyrelseskarriere har Thomas formået at sætte et bredt spekter af sine erfaringer i spil. Det gælder blandt andet hans erfaring med selv at starte og drive en virksomhed. Selvom denne erfaring ikke nødvendigvis er det store samtaleemne i dialogen med virksomheder om bestyrelsesposter, så mener Thomas dog, at denne erfaring har givet ham en meget vigtig ballast:

”Fordi jeg selv har været iværksætter og ejerleder, så har jeg selvfølgelig en særlig indsigt, når det gælder om at forstå, hvad det egentlig er man sidder med af udfordringer, når man leder og udvikler sin egen virksomhed. Her har det været min oplevelse at det er utroligt givtigt at have en eller flere fortrolige sparringspartnere, måske i form af en bestyrelse, som man kan dele sine og virksomhedens udfordringer med”. Men det kræver at man selv investerer i at bygge det tætte og fortrolige samarbejde op med sin bestyrelse.

Thomas’s år som direktør og bestyrelsesmedlem, både i egen virksomhed, men også i andre og meget større koncerner, har givet ham en forståelse for vigtigheden af det gode samspil mellem ejerledelse, direktion og bestyrelse.

”I min rejse med min virksomhed kom jeg jo også til et punkt, hvor vi skulle stifte en bestyrelse og have en eksterne bestyrelsesformand ind. På den måde har jeg har været igennem præcis de samme overvejelser som mange af de virksomheder, jeg og andre ASNET-medlemmer møder som potentielle bestyrelsesmedlemmer. Og det betyder noget, at jeg kan trække på min egen erfaring om hvad der virker og ikke virker,” fortæller Thomas.

Der er følelser på spil – også i bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejdet handler ikke kun om at forstå virksomhedens forretningsmodel, produkterne, kunderne og markedet, økonomien og de strategiske overvejelser. Ifølge Thomas handler det i specielt mindre og mellemstore virksomheder også om at have en forståelse for de personlige overvejelser, der er på spil hos ejerlederne og/eller de aktionærer, der står bag virksomheden.

”Man skal huske på, at i mange mindre og mellemstore virksomheder er det at drive virksomhed en stor del af ejerledernes/aktionærernes identitet, ja, måske endda familiernes identitet. Beslutninger træffes derfor ikke altid kun med udgangspunkt i et virksomhedsøkonomisk perspektiv. Virksomheden er ofte omdrejningspunktet i deres/familiens liv og økonomi, og derfor kan der være andre hensyn der spiller ind, f.eks. ønsket om generationsskifte mv. 

Som bestyrelsesmedlem i en SMV eller ejerledet virksomhed skal man derfor forstå at virksomheden på mange måder er ejernes ’barn’. Og derfor er forudsætningen for at kunne skabe resultater sammen i bestyrelsen til gavn for virksomheden at der arbejdes målrettet med at bygge tillid mellem bestyrelsesmedlemmer, ledelse og ejere/aktionærer”, uddyber Thomas.

Læs også artiklen ”En bestyrelse er som at lade folk kigge ned i vuggen til mit barn”.

Adgang til kompetencer og talent – en meget vigtig opgave for bestyrelsen

Afslutningsvis påpeger Thomas en meget vigtig opgave for bestyrelsen i en mindre og mellemstor virksomhed, som ofte overses.

”Et helt afgørende område i alle virksomheder i disse år – uanset størrelse – er at sikre at virksomheden har adgang til de rette kompetencer og talent. At rekruttere de rigtige mennesker med den rigtige indstilling, hvad enten dette er medarbejdere, ledelse, samarbejdspartnere eller bestyrelse er simpelthen afgørende for virksomhedens udvikling, konkurrenceevne og succes. I større og måske mere kendte virksomheder er adgangen til kompetencer og talent ofte lettere. Derfor mener jeg at bestyrelsen og herunder specielt bestyrelsesformanden i mindre og mellemstore virksomheder skal spille en meget vigtigt aktiv rolle i at skabe adgang og netværk virksomhedens vigtige fremtidige medarbejdere og samarbejdspartnere”, udtaler Thomas.

3 gode råd til dig, der vil i gang med bestyrelsesarbejde

På baggrund af sin mange års erfaring fra bestyrelsesverden har vi bedt Thomas om at give et par gode råd til dig, der vil i gang med en bestyrelseskarriere. Bestyrelsesposterne kommer ikke af sig selv; du skal gøre dig bemærket og have noget at byde ind med. Derfor får du her Thomas’ 3 gode råd, som vi håber, kan hjælpe dig i gang eller videre med dit bestyrelsesarbejde.

1. Sæt dig selv i spil mange steder

”Har du sat dig et mål om at blive bestyrelsesmedlem – eller formand – og mener du, at du har kompetencerne til det, så handler det om at få sat dig selv i spil så mange steder som muligt. Det handler om at holde kaffemøder og snakke med folk. Og vis de folk, at du forstår deres virksomhed. I relation til bestyrelsesposter, så gælder samme regler som i alle mulige andre salgsopgaver eller jobsøgninger: Jo flere du møder, og jo mere kvalitet der er i de møder, jo større er chancen for, at du på et tidspunkt lander en post. Men det kan godt tage lidt tid. Det er svært at få den første post, fordi det i høj grad er forbundet med tillid til. Den du sidder overfor, skal have tillid til, at du har forståelsen for og kompetencerne til at hjælpe hans/hendes virksomhed.”

2. Brug dit netværk

”Det hænger sammen med mit første råd, for når du skal ud og bringe dig selv i spil, er der en klar fordel i at bruge dit eksisterende netværk. Man kender nogen, som kender nogen, og pludselig er der en, som ser en åbning, hvor du kan have de rette kompetencer og personlighed. Så vær ikke bange for at fortælle dit netværk, at du har interesse for bestyrelsesarbejde. Igen handler det om, at indsats gange kvalitet giver resultater. Jo større indsats og jo større kvalitet, jo større mulighed er der for at lykkes.”

3. Vær klar over, hvad du kan bidrage med og hvordan

”I bund og grund er det ikke anderledes end at søge et job. Det er et spørgsmål om at præsentere, hvad man kan og ønsker at bidrage med. Hvad er din mission; hvad kan du gøre for den respektive virksomhed. Til de første medlemsposter kan det især være en god ide at profilere sig som en specialist. Så hvis du er super dygtig til et eller andet, eller du har en bred og god erfaring inden for et givent område, så prøv at bringe det i spil på bestyrelsesniveau. Det er en måde at byde ind med noget vigtig viden i virksomheder, som står og mangler din kompetence. Men du skal selvfølgelig huske at gå lidt op i helikopteren og vise, at du ved, hvad man kan bruge dine kompetencer til ift. at udvikle virksomheden forretningsmæssigt. Så det er ikke et spørgsmål om at fortælle alt, hvad du ved om f.eks. produktionsplanlægning, men fortæl virksomheden, hvilken værdi dine kompetencer kan tilføre virksomheden på et mere strategisk plan.”

Værd at vide om Thomas Bagge Olesen

  • +10 års erfaring som bestyrelsesformand og –medlem i en række danske og nordiske store koncerner, og mellemstore og mindre virksomheder indenfor bl.a. IT, medier, fødevarer og finans.
  • +10 års erfaring som adm. direktør- og ledererfaring med koncernansvar, +1500 medarbejdere samt omsætnings-, resultat- og bundlinje-ansvar fra bl.a. COOP m.fl.
  • +5 års erfaring som managementkonsulent og ledelsesrådgiver i top-tier konsulenthuse såsom KPMG og PA Consulting.
  • +5 års erfaring som grundlægger og direktør for en succesfuld IT-virksomhed, som senere blev solgt til en konkurrent.
  • Bestyrelsesuddannelser fra Finanssektorens Uddannelsescenter og Københavns Universitet & Plesner.
  • Kurser i Business Analysis og Marketing fra Harvard Business School og INSEAD
  • International E-MBA fra Copenhagen Business School, University of Cologne, Erasmus
  • University, Norwegian School of Economics og EGADE Business School, Mexico. (2004)
  • Eng. (civilingeniør), DTU (1995)

Se også Thomas’ Bestyrelses CV.

E-bog: Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling?

E-bogen ‘Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling’ stiller skarpt på lederes attitude og indstilling til bæredygtighed i danske SMV-er. Med mere end +1400 besvarelser får du en spændende og fyldestgørende rapport.

E-bog for bestyrelsesmedlemmer | Asnet