Fra PwC-partner til selvstændig CSR indpisker og bestyrelsesmedlem

af | aug 8, 2018 | Bestyrelsesmedlem, Medlemmerne siger

ASNET Board-medlem, Birgitte Mogensen, kvittede et godt job som partner i PwC for at hellige sig arbejdet som bestyrelsesmedlem med fokus på CSR.

“Jeg besluttede mig for at sige min partnerkontrakt op, hvilket man normalt ikke gør, men det gjorde jeg for at gå fuldt ind i arbejdet med CSR og som bestyrelsesmedlem,” siger Birgitte Mogensen, der siden 2013 har drevet egen konsulentvirksomhed med Corporate Social Responsibility som speciale. Hertil har hun oparbejdet en portefølje af poster i bestyrelser og advisory boards, hvor hun får lov til at bruge sine kompetencer indenfor CSR.

 

Brug et bestyrelsesnetværk til at få ballast og en fod indenfor

“Jeg valgte at søge optagelse i ASNET Board, fordi jeg havde brug for at komme ud i nogle nye kredse – også på den anden side af Storebælt – hvis jeg for alvor ville ind i bestyrelsesarbejdet,” fortæller Birgitte.

”Da jeg søgte, var jeg godt klar over, at der var tale om små og mellemstore virksomheder og ikke de større, som jeg havde været vant til at arbejde med. Men dét store virksomheder kan og gør, er faktisk det samme som små og mindre virksomheder skal gøre, eller har behov for at gøre, blot i en mere enkel dimension,” påpeger Birgitte, der nu har været medlem af ASNET Board i mere end tre år.

Birgitte, der er uddannet statsautoriseret revisor, sidder i dag som bestyrelsesmedlem for blandt andre den fondsejede socialøkonomiske telemarketing virksomhed All EARS TM, for forskningsinstitutionen Center for ESG Research, og det kommunalt ejede forsyningsselskab, VandCenter Syd samt siden maj 2018 i brancheforeningen DANVA. Herudover er hun medlem af forskellige advisory boards så som Det Lærende Fængsel og det internationale WAFA (Water Air Food Awards). Birgitte er allerede kommet et godt stykke i sin bestyrelseskarriere, men hun mener stadig, at bestyrelsesnetværket giver hende noget nødvendig ballast som bestyrelsesmedlem:

“Det jeg på nuværende tidspunkt får ud af at være medlem af ASNET Board, er nogle ligesindede kollegaer, der også sidder i bestyrelser i forskellige virksomheder. Så der ligger en værdifuld erfaringsudveksling i netværket i forhold til det at være professionelt bestyrelsesmedlem,” siger Birgitte.

”Udover at bruge de andre medlemmer i netværket, er der også en række andre fordele, man kan få stor gavn af. Jeg bruger for eksempel også arrangementerne, der sætter spot på, hvad der rører sig i erhvervslivet, bestyrelsesarbejde og ejerledede virksomheder og de værktøjer, vi har til rådighed en del,” fortæller Birgitte om sit medlemskab.

Læs mere om, hvilke fordele du får som medlem af ASNET Board her.

 

Brug din erfaring og bliv mentor og rådgiver

Al den erfaring Birgitte har fået i sin hidtidige karriere, bruger hun i dag i stor grad til at hjælpe og rådgive andre.

”Jeg bruger blandt andet min erfaring gennem min mentor-rolle i en række mindre virksomheder og start-ups, ligesom jeg også er mentor for en række enkeltstående personer. Så jeg har en aktiv mentor-funktion især for virksomheder, der gerne vil have en CSR-profil, hvor jeg virkelig har noget at byde ind med,” forklarer Birgitte.

Mange som Birgitte ser stor værdi i at bruge egne erfaringer og kompetencer til at give noget videre til andre – både med afsæt i deres job og i deres virke som bestyrelsesmedlem. Derfor tilbyder vi også vores medlemmer en mentorordning, hvor du kan blive mentor eller få en mentor, der kan rådgive dig i din udvikling som bestyrelsesmedlem.

Læs mere om, hvordan vores netværk kan understøtte udviklingen af din bestyrelseskarriere her.

 

Del din viden med de andre medlemmer

I ASNET Board afholdes der løbende events, der sætter fokus på aktuelle emner, der kan og bør bruges i bestyrelsesarbejdet. Dette giver medlemmerne muligheden for både at suge andres viden til sig samt at dele ud af egen viden – en mulighed Birgitte også har benyttet:

“Jeg har haft muligheden for at viderebringe noget af min faglighed til de andre medlemmer. Jeg har holdt et indlæg om CSR og det dilemma, der kan være i ledelse og ledelsesstyring på strategisk niveau omkring bæredygtighed og etiske forhold,” fortæller Birgitte, der mener, at CSR er voldsomt underprioriteret i mange virksomheder og bestyrelser:

“CSR lever ikke rigtigt i bestyrelserne. Det lever sommetider heller ikke på direktionsniveau, men bliver nærmere set som noget, der handler om bløde værdier eller om at gøre noget godt. Det anses ikke som en forudsætning for en bæredygtig erhvervsudvikling. Så der er bestemt en problematik omkring, at for mange, der sidder i bestyrelser, ikke ved, hvad CSR er i en forretningsmæssig sammenhæng,” understreger Birgitte.

“Det skyldes – postulerer jeg – at der er for mange bestyrelser, der ikke har det nødvendige udsyn, men opererer efter det, de plejer at gøre og dermed forlænger de strategier, de havde i forgårs.”

Bestyrelsen har brug for et CSR-mindset

At ændre på denne CSR-problemstilling, kræver ifølge Birgitte et andet mindset som bestyrelsesmedlem.

”Der skal være en anden tilgang i bestyrelserne, en udvidet agenda. Man skal på bestyrelsesmøderne også bruge tid på at kigge ud og se, hvad der sker. Man kan ikke bare kigge inden for ens egen sektor, men i disse hastig forandrende tider, er man også nødt til at se, hvad der sker i beslægtede sektorer og i andre dele af samfundet. Hvad det er for nogle megatrends, der rører sig? Hvad kan en virksomhed bruge Verdensmålene til?” forklarer Birgitte.

”Det er jo ikke fordi, det ikke er muligt at tilegne sig den nødvendige viden. Det handler simpelthen om viljen! Måske er der for få mennesker i danske bestyrelser, som tænker lidt mere skævt og anderledes, end det meget grå herre guld,” siger Birgitte, der mener, at det også handler om at lukke op for en større mangfoldighed i bestyrelserne.

 

Diversitet i bestyrelsen

Ifølge Birgitte vil både bestyrelser og virksomheder have gavn af en større diversitet i bestyrelsen.

“Det handler ikke nødvendigvis om at få mange kvinder i bestyrelsen, for det kan ligeså godt være 35-årige mænd, folk fra andre lande eller nogle med en helt anderledes baggrund, der kan være med til at gøre forskellen. Det handler blot om at sørge for, at der er en større mangfoldighed for på den måde at få flere forskellige kompetencer og måder at tænker på,” siger Birgitte.

Dette gælder ikke kun i bestyrelserne; i ASNET Board anses diversitet også som en styrke. Med sin store CSR-viden er Birgitte en af dem, der er med til at udvide bredden af kompetencer i ASNET Board. Hun ser ASNET Boards fokus på bestyrelsesarbejde og den professionelle tilgang, som medlemmerne bringer med ind i netværket, som den helt store styrke:

“Man går i dybden for at skabe professionalisme i bestyrelserne, og den opgave er så stor, at man ikke skal blande andet ind i det. Vi kommer alle med hver vores kompetencer og holdninger, og det er rigtig godt givet ud,” fastslår Birgitte Mogensen.

 

Er du på jagt efter et bestyrelsesmedlem med CSR-fokus?

Har du brug for et bestyrelsesmedlem med en knivskarp CSR-hjerne, kan vi afsløre, at Birgitte gerne vil have flere bestyrelsesposter.

“Jeg vil meget gerne ind i nogle virksomheder, der tænker i baner af cirkulær-økonomi, som har mulighed for at ekspandere, og som meget gerne må sælge deres services af lidt utraditionelle kanaler. Det er specielt gazelle-virksomheder, som jeg er interesseret i,” siger Birgitte.

Connect med Birgitte på LinkedIn, eller find hende og andre bestyrelseskandidater her.

 

E-bog: Vil du udvikle dig som bestyrelsesmedlem?

Med vores gratis e-bog ‘Vil du udvikle dig som bestyrelsesmedlem?’ får du viden om, hvad bestyrelsesnetværket, Asnet, kan gøre for dig, når du skal udvikle din bestyrelseskarriere.

E-bog for bestyrelsesmedlemmer | Asnet