Bestyrelsesmedlemmer bijobber som konsulenter

af | okt 15, 2015 | Bestyrelsesmedlem

Ifølge en undersøgelse har tæt på hvert fjerde bestyrelsesmedlem i mindre danske virksomheder en dobbeltrolle som konsulent. Et forståeligt, men samtidig problematisk valg ifølge eksperterne.

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af virksomheden og har det overordnede økonomiske ansvar. Det betyder, at bestyrelsen også har en kontrolfunktion. Men en meget stor del af de professionelle bestyrelsesmedlemmer i små og mellemstore danske virksomheder, lader sig samtidigt ansætte som konsulenter i den virksomhed, de skal være kontrolfunktion for. Det viser en ny undersøgelse gennemført af Kommunikationspartner Andreas Jensby på bestyrelsesuddannelsen på Aarhus Universitet i samarbejde med bl.a. det landsdækkende non-profit netværk af for bestyrelsesmedlemmer ASNET Board.

I undersøgelsen er 108 bestyrelsesmedlemmer eller bestyrelsesformænd i små og mellemstore virksomheder blevet spurgt. 24 pct. bekræfter, at de jævnligt udfører konsulentarbejde. 9 pct. laver konsulentarbejde i mere end 80 timer årligt.
”Helt overordnet er det problematisk, når et bestyrelsesmedlem også arbejder som konsulent i virksomheden, fordi armslængde er helt essentielt i forhold til bestyrelsesarbejde.

“Man kan ikke kontrollere sig selv”, siger professor Mette Neville, som er ansvarlig for Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV ved Aarhus Universitet. Undersøgelsen viser det, vi nok et eller andet sted godt vidste, men ikke har set tal på. Alligevel peger hun på, at der i de enkelte tilfælde kan være en god forklaring på, at et bestyrelsesmedlem tager konsulentkasketten på.

”Det korte svar er, at man bør lade være, men helt så enkelt er det bare ikke, når det handler om små og mellemstore virksomheder,” siger hun.

 

Der er brug for kompetencerne

Det afgørende ifølge Mette Neville er, at der er et stærkt behov for at bruge netop bestyrelsesmedlemmets kompetencer til at løse en konkret opgave og at det er undtagelsen og ikke hovedreglen.

”Træder man ind i en bestyrelse mod et beskedent honorar for så i stedet at tjene penge som konsulent, er der helt klart tale om et ”no go”,” siger hun og fortsætter:

”Men hvis vi nu tager honoraret ud af ligningen, opstår de her situationer jo ofte fordi, SMV’erne ikke i deres organisation har de kompetencer, der skal til for at løse opgaven. Hvis et af bestyrelsesmedlemmerne så besidder kompetencen og erfaringen og samtidig kender virksomheden godt, så er det jo forståeligt. Man skal huske, at bestyrelsesmedlemmerne brænder for at bruge deres kompetencer til virksomhedens bedste” siger Mette Neville, der dog ikke vil citeres for, at dobbeltrollen ligefrem kan være en god idé:

”Som udgangspunkt bør tingene holdes adskilt og det skal derfor være en undtagelse,” siger hun.

Bestyrelsesmedlemmerne brænder for virksomheden

Samme principielle holdning lyder fra Danmarks største netværk af professionelle bestyrelsesmedlemmer, ASNET Board, hvor direktør Henrik Nielsen, ligesom Mette Neville hylder armslængdeprincippet i bestyrelsesarbejde. Men han understreger samtidigt, at det, så længe det gøres ordentligt, i mange tilfælde giver rigtig god mening, at tage konsulentkasketten ovenpå bestyrelseshatten.

”Jeg mener ikke, at tallene udtrykker en decideret problemstilling. Til gengæld tror jeg, at der er tale om nogle mennesker, der brænder for de virksomheder, de sidder i bestyrelsen for, og også nogle mennesker som laver rigtigt meget arbejde til få penge,” siger Henrik Nielsen.
Han understreger, ligesom Mette Neville, at motivet selvfølgelig skal være i orden. Derudover handler det om omfanget, hvor det som udgangspunkt er problematisk, hvis der bliver tale om deciderede udviklingsprojekter.

”Er motivet at hjælpe virksomheden, så vil der være situationer, hvor bestyrelsesmedlemmet ganske enkelt er den bedst egnede, mens der vil være andre situationer, hvor man bør sige nej tak, selv om virksomhedens ejer selv spørger,” siger Henrik Nielsen.
Det er som udgangspunkt ikke ulovligt at arbejde som konsulent i en virksomhed, hvor du er ansat som bestyrelsesmedlem, og Henrik Nielsen mener ikke, at et sådant forbud vil være i virksomhedernes interesse. Han opfordrer dog bestyrelsesmedlemmer til at tænke sig grundigt om, inden de påtager sig konsulentopgaver.

Fem gode råd

Hvornår må bestyrelsesmedlemmet være konsulent?
Som udgangspunkt bør en professionel bestyrelse fastholde et armslængde-­‐‑ princip til den daglige drift i virksomheden. Alligevel kan der opstår situationer, hvor det giver mening for et bestyrelsesmedlem at påtage sig konsulentopgaver for virksomheden. Herunder fem gode råd fra bestyrelsesekspert Professor Mette Neville til at håndtere spørgsmålet om dobbeltroller.

1. Konsulentopgaver i den virksomhed, du er bestyrelsesmedlem for bør altid være en absolut undtagelse. Findes der andre løsninger skal de overvejes kraftigt.

2. Opstår behovet for, at et bestyrelsesmedlem påtager sig konsulentopgaver skal fordele, ulemper og eventuelle konsekvenser altid diskuteres grundigt med bestyrelsesformanden.

3. Accepteres “bijobbet” bør der altid udfærdiges en konkret kontrakt for arbejdet.

4. Konsulentarbejdet bør altid være tidsbegrænset og med en klart defineret afgrænsning i kontrakten

5. Honoraret må aldrig være det afgørende. Sidder du i en bestyrelse for at tjene penge på konsulentopgaver, sidder du det forkerte sted.

E-bog: Vil du udvikle dig som bestyrelsesmedlem?

Med vores gratis e-bog ‘Vil du udvikle dig som bestyrelsesmedlem?’ får du viden om, hvad bestyrelsesnetværket, Asnet, kan gøre for dig, når du skal udvikle din bestyrelseskarriere.

E-bog for bestyrelsesmedlemmer | Asnet