2019 er valgår. Derfor har vi set vores snit til at få politikerne i tale og få sat lidt fokus på rygraden af dansk erhvervsliv, de små og mellemstore virksomheder. Vi har stillet alle danske partiers erhvervsordførere tre spørgsmål om deres syn på SMV-segmentet, og i denne artikel samler vi alle de svar, vi har fået ind. Svarene offentliggøres løbende med ca. en uges mellemrum, og hvis du følger vores sociale medier, kan du se, hvornår næste svar kan læses her.

Anders Johansson | ASNET Board Blog Anders Johansson, Det Konservative Folkeparti

Hvordan forholder I jer til SMV-segmentet og dets betydning for Danmark?

Små og mellemstore virksomheders betydning for vores samfund kan ikke overvurderes. De udgør 99% af alle danske virksomheder, og dermed en betydelig del af rygraden af vores erhvervsliv. De beskæftiger en stor del af danskerne, skaber velstandsfremgang for vores samfund, så vi kan finansiere vores velfærdssamfund. Derfor bør vi hele tiden sørge for, at deres vilkår er så gode som muligt.

Derfor var det også vigtigt for Det Konservative Folkeparti at få erhvervsministerposten, da vi indgik i regering. Herfra har vi styrket dansk erhvervsliv.

Blandt andet har vi forenklet hele erhvervsfremmesystemet. Systemet har haft til formål at skabe et bedre erhvervsklima landet over, men det har været for kompliceret og utilgængeligt for mange virksomheder. Nu har vi gjort det nemmere at finde rundt i, så flere kan få det optimale ud af erhvervsfremmesystemet.

Jeg kan opremse en lang række tiltag, der styrker vores små og mellemstore virksomheder. Vi har sænket skatten på generationsskifte. Vi har fjernet affaldsgebyret. Vi har styrket aktiekulturen ved at indføre et fradrag, hvis man investerer i små og mellemstore virksomheder. Og så har vi i vores erhvervspakke gennemført en investering på i alt 14,7 frem til 2025 til at styrke dansk erhvervsliv.

Hvad vil I gøre for SMV-segmentet; hvilke tiltag vil I sætte på dagsorden?

Vi skal gøre mere endnu. Det Konservative Folkeparti arbejder altid for at fremme dansk erhvervsliv. Derfor ønsker vi blandt andet et afskaffe selskabsskatten. Vi vil også sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft, så virksomhederne får bedre adgang til kvalificerede mennesker fra hele verden. Og så vil vi selvfølgelig fortsætte linjen, vi har lagt på erhvervspolitikken i regeringen og fortsat afskaffe byrder og afgifter for erhvervslivet.

Hvordan ser du vigtigheden af, at SMV’er får hjælp af en bestyrelse med eksterne medlemmer?

Som borgerlig politiker er jeg grundlæggende ikke så meget for at blande mig i, hvordan virksomheder vælger at indrette sig. Heller ikke, hvordan de organiserer deres ledelse og bestyrelse. Men jeg mener, at jeres arbejde er vigtigt. Professionelle bestyrelsesmedlemmer kommer ofte med den indsigt og erfaring, der kan være med til at rykke virksomheden til det næste niveau. Jeg ser det som et godt og vigtigt bidrag, ikke blot for den enkelte virksomhed eller erhvervslivet, men for hele vores samfund.