Stiller din virksomhed de rigtige spørgsmål?

af | okt 15, 2015 | Din virksomhed

Mange virksomheder glemmer at stille de rigtige kritiske spørgsmål, når de ansætter en professionel bestyrelse.

Udfordringerne er umiddelbart nemme at få øje på fra underskoven af små og mellemstore virksomheder. Vi eksporterer for lidt, forandringstempoet er enormt, digitaliseringen hærger, og globaliseringen er en realitet. Men På den baggrund er det nemt at fortælle virksomhedsejere, at de har behov for at knytte professionelle rådgivere til virksomheden, og erfaringen viser da også, at professionelle bestyrelser kan være deres vægt værd i vækst. Men det er ikke nok blot at hyre en bestyrelse med på papiret ”tunge” erhvervsfolk. Det mener Henrik Nielsen, direktør i Danmarks største netværk af professionelle bestyrelsesmedlemmer, ASNET Board:

”En bestyrelse skal bestå af erfarne og kompetente mennesker, men det skal ikke bare være af navn. Det skal være af gavn, og ikke mindst skal det være af gavn i forhold til den individuelle virksomhed og den konkrete situation, virksomheden står i,” siger han og fortsætter: ”Alt for mange glemmer at gøre op med sig selv, præcis hvad de skal bruge deres bestyrelse til, og det fører nemt til, at man sammensætter det forkerte hold.”

Kig på andet end brancheerfaring

Henrik Nielsen peger på, at brancheerfaring ofte bliver det primære parameter, når en ejerleder går på bestyrelsesjagt. Problemet er bare, at netop brancheerfaringen ofte er én af de kompetencer, virksomheden allerede besidder. I stedet, lyder det, skal bestyrelsen bidrage med den erfaring, det kræver at give det helt store helikopterperspektiv, og her skal andre og mere overordnede parametre i spil.

”I vores vurdering af kandidater kigger vi blandt andet på erfaring som sparringspartner for direktion og ejerkreds i virksomheder og ikke mindst ledelseserfaring fra virksomheder, der har haft innovation, forandringsledelse og vækstforløb inde på livet,” siger Henrik Nielsen og fortsætter:

”Og så kigger vi på personlighed. Min erfaring er, at det personlige plan næsten ikke kan overvurderes i forhold til at opnå reel sparring med sin bestyrelse med det med- og modspil det indebærer,” siger Henrik Nielsen.

Få hjælp til at vælge dine bestyrelsesmedlemmer her.

Strategi i fokus

Ifølge professor på Aarhus Universitet, Mette Neville, der har forsket i små og mellemstore virksomheder i mere end 15 år, er der et stigende behov for professionelle bestyrelser, der kan sikre det nødvendige fokus på strategi og som kan fungere som strategisk sparringpartner for ejerlederen. Hun genkender derfor behovet for, at gennemtænke bestyrelsens sammensætning.

”De danske ejerledere er nogle vanvittigt dygtige og kreative mennesker, men i takt med, at virksomheden vokser og omverdenen sætter pres på forretningsmodellen, kommer der ganske enkelt til at mangle nogle kompetencer i virksomhederne,” siger hun og understreger, at selv ikke den dygtigste ejerleder besidder alle kompetencer. Her skal den professionelle bestyrelse kunne supplere.

“En moderne bestyrelse skal ikke kun kontrollere tal og lave risikostyring. De skal tilbyde et forum af stærke kompetencer, hvor lederen kan få sparring og blive udfordret og fastholdt på strategien. Ofte er der behov for, at strategiprocessen forankres hos bestyrelsen,” siger Mette Neville.

Tættere på virkeligheden

Samme tilgang lyder fra Henrik Nielsen og ASNET Board, der netop har som målsætning at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at rekruttere de rigtige kandidater til deres bestyrelser.

”Jeg betragter bestyrelsesarbejde på samme måde som jeg ser på alt muligt andet, man skal have hjælp til, og her er bestyrelser faktisk en kosteffektiv måde at trække de kompetencer og erfaringer, som der ikke er råd til at have ansat i den daglige organisation, ind i virksomheden,” siger Henrik Nielsen. Men en professionel bestyrelse må ikke betragtes som et ”quick-fix” understreger han:

”Det er det lange seje træk. Men hvis man overvejer, hvor man har sine svagheder og præcis hvilke udfordringer, man har behov for sparring på, så er en professionel bestyrelse en unik mulighed for at sætte et hold, der kan fremtidssikre din forretning,” siger han.

Om bestyrelsen

SMV-bestyrelsen skal være et kompetencecenter

  • Talrige undersøgelser fra blandt andet DIs Virksomhedspanel viser, at ikke- børsnoterede virksomheder med professionelle bestyrelser har langt mere fokus på vækst og produktivitet end tilsvarende virksomheder uden professionelle bestyrelser.
  • Skal bestyrelsen for alvor have effekt, skal den dog, udover den klassiske kontrolfunktion, tænkes som en ressource, som støtter og vejleder den daglige ledelse og fungerer som en effektiv sparringspartner.
  • Bestyrelsen skal tilføre virksomheden erfaringer og kompetencer, som dens daglige organisation ikke eller kun i begrænset omfang besidder. Den er også en konstruktiv og kritisk mod- og medspiller i virksomhedens ”store spørgsmål” som strategi, det finansielle grundlag m.m.

Bestyrelsen bør evaluere sin sammensætning

  • Erhvervslivet er en dynamisk størrelse, og særligt de seneste år er forandringstempoet skruet op. Derfor bør bestyrelsens sammensætning løbende evalueres.
  • En virksomhed møder forskellige udfordringer i sin livscyklus, og for eksempel kræver krisehåndtering og effektivisering andre kompetencer end vækststyring. Bestyrelsen skal til enhver tid afspejle virksomhedens ”livssituation”
  • Det kan være en god idé med mellemrum – for eksempel årligt – at foretage en individuel vurdering af det enkelte medlem i forhold til de konkrete udfordringer.

Har du en velfungerende bestyrelse? Læs hvad vi mener er en god bestyrelse her.

E-bog: Skaber en bestyrelse værdi for din virksomhed?

Kan en bestyrelse skabe værdi for dig og din virksomhed? Kan du opnå effekt af en bestyrelse med eksterne medlemmer? Og hvordan sikrer du det? I denne e-bog forsøger vi at guide dig i retning af svarene på bl.a. disse spørgsmål. Er du i tvivl om bestyrelsens relevans for din virksomhed, så download e-bogen nu.

E-bog om bestyrelse | Asnet