Den effektive bestyrelse undrer sig og stiller spørgsmål

af | aug 25, 2016 | Bestyrelse

Når bestyrelsen skaber værdi, gør den det blandt andet ved at stille spørgsmål. Det fortæller topleder-veteran og forfatter Torben Ballegaard, der efterlyser fokus på dialog i tillæg til formel kontrol i bestyrelsesarbejdet. Den effektive bestyrelse er i hans optik en, der tør undre sig og stille spørgsmålstegn ved tingene. 

Mange får stadig billedet af klassisk magt på nethinden, når talen falder på bestyrelsesarbejde. Men virkeligheden som den ser ud i dagens virksomheder er meget langt fra magtfuldkomne direktører og høj cigarføring i bestyrelseslokalet. Tværtimod foregår moderne bestyrelsesarbejde i en dynamisk dialog med ledelsen, hvor det formelle selvfølgelig er på plads, men hvor den vigtigste opgave har ændret sig fra kontrol til strategiudvikling.

Sådan lyder et af de mange vigtige budskaber i bogen ”Når bestyrelsen skaber værdi”, hvor Torben Ballegaard deler ud af sine mere end 25 år som aktivt, værdiskabende bestyrelsesmedlem i både store og små virksomheder. 

Den effektive bestyrelse skaber værdi i fællesskab

Torben Ballegaard deltog som oplægsholder ved non-profit bestyrelsesnetværket ASNET Boards nationale temadag. Her forklarede han, at den værdiskabende bestyrelse netop ikke isolerer sig i den klassiske tilbagetrukne kontrol-rolle, men ser sig selv mere som en aktiv del af ledelsen.

“Det er et spørgsmål om at skabe værdi i fællesskab, og derfor skal den værdiskabende bestyrelse kunne opbygge gensidig menneskelig og faglig tillid mellem bestyrelse og topledelse”, siger Torben Ballegaard og fortsætter:

“Den professionelle bestyrelse ‘undrer sig’ gerne og stiller uddybende og inspirerende spørgsmål til strategien, så vejen frem bliver skabt i fællesskab. Men strategien skal naturligvis i sidste ende være 100 % ejet af ledelsen og denne skal selvfølgelig holdes fast på eksekveringen af de beslutninger, der er truffet. Dialogen skal ske på en god og respektfuld måde. Kunsten er at stimulere til at tænke strategisk”, lyder det fra Torben.

Den stærke ledelse inviterer til aktiv dialog

Ifølge Torben Ballegaard er der et stort og stigende behov for mere aktive professionelle bestyrelser i danske virksomheder. Samtidigt oplever han også, at dygtige ledere i høj grad efterspørger bestyrelser, der involverer sig og tager aktivt stilling til virksomhedens fremtid.

“I de virksomheder, der ønsker vækst og udvikling, arbejder lederkredsen aktivt med at dygtiggøre sig, og her vil den stærke ledelse ofte som en del af svaret invitere til aktiv dialog med sin professionelle bestyrelse,” siger han.

Bestyrelses-dating er vejen frem

En af de store udfordringer i forhold til bestyrelsesarbejde, handler ifølge Torben Ballegaard om at sammensætte de rigtige mennesker til bestyrelsesopgaven. I den forbindelse peger han på, at professionelle netværk kan spille en stor rolle.

“Der er masser af dygtige forretningsfolk, som har meget at give af, og der er mange virksomhedsejere, som ønsker sig en mere aktiv bestyrelse. Så der er behov og muligheder for at lave decideret bestyrelses-dating, for at identificere de helt rette personer. Men det kan og skal ikke påduttes virksomhederne. Behovet skal komme indefra, og det gør det også fra de ejere og ledelser, der er vågne,” siger Torben Ballegaard afslutningsvis.

E-bog: Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling?

E-bogen ‘Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling’ stiller skarpt på lederes attitude og indstilling til bæredygtighed i danske SMV-er. Med mere end +1400 besvarelser får du en spændende og fyldestgørende rapport.

E-bog for bestyrelsesmedlemmer | Asnet