En værdiskabende bestyrelse bygger på ærlighed

af | sep 22, 2016 | Bestyrelse

Ejerleder Gitte Buk Larsens klare mening er, at en værdiskabende bestyrelse bygger på ærlighed og et godt miks af personlige og faglige kompetencer.

“De rigtige mennesker er nøglen. Personer, der kan ”skubbe lidt til dig”, og som kan sige de ting klart, som det ikke er sjovt at høre.”

Sådan lyder opskriften på bestyrelsen i Familievirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S (AVL). En klassisk og unik dansk familievirksomhed, der har mere end 40 års erfaring i plastindustrien, hvor de cirka 50 medarbejdere dagligt forvandler tonsvis af plastspild til en ny brugbar råvare. I spidsen står 2. generation, Gitte Buk Larsen.

I løbet af maj 2016 traf hun beslutningen om, at der var behov for et nyt og mere professionelt ”koncept” i forhold til bestyrelsesarbejdet, hvilket førte til ansættelsen af to professionelle bestyrelsesmedlemmer.

”Jeg har en meget klar holdning til, at det er nødvendigt med folk udefra. Folk, der i bund og grund kommer og hjælper med at se nye retninger,” siger Gitte og fortsætter: ”Det er lige præcis den værdi, en professionel bestyrelse skal og bør komme med.”

Kompetencer før CV

Derudover peger Gitte Buk Larsen på en række konkrete fordele, som AVL allerede har opnået på de få måneder den nye bestyrelse har været aktiv. Men dem vender vi tilbage til. Først og fremmest er udfordringen for en ejerleder nemlig at vælge de helt rigtige bestyrelsesmedlemmer. Her handler det ifølge Gitte Buk Larsen om en blanding af personlighed og kompetencer.

”Det kan godt være, at jeg vender anderledes end mange andre, men jeg har trods alt været med til at ansætte en del mennesker, og jeg må erkende, at jeg ikke ser så meget på hvor folk tidligere har været ansat” siger hun, og peger på, at de to medlemmer er valgt på baggrund af dybt forskellige kompetencer ud fra en erkendelse af, at ingen kan vide alting om alt.

”Cv’et er selvfølgelig en del af helheden, men det vigtigste er, at kompetencerne er der, og at personen har en tilgang, der giver både med- og modspil i forhold til virksomheden. Det skal være mennesker, som kan stille de mere udfordrende spørgsmål,” forklarer Gitte.

Følelser i bestyrelsen er OK

I et Gitte Buk Larsens bestyrelseslokale skal der således være ”højt til loftet” og plads til de nødvendige diskussioner – også de svære!

“Virksomheden er jo en del af mit DNA, og der bliver nogle gange truffet nogle svære beslutninger, som påvirker følelserne, og dem skal der være plads til,” siger hun og understreger: “For det er jo netop, når det går tæt på, at jeg har mest brug for de professionelle bestyrelsesmedlemmer.”

Tydelige rammer er et must i bestyrelsesarbejdet

Gitte fortæller, at fokus for bestyrelsen i første omgang har været at etablere klare rammer for arbejdet – blandt andet er ejeraftalen blevet gennemgået og strategien tydeliggjort.

”Vi har faktisk rykket os meget på kort tid, forstået på den måde, at tingene i langt højere grad er sat i system. Bare det, at alle formalia nu er fuldstændigt på plads repræsenterer en stor værdi,” siger hun.

Gitte understreger ydermere, at bestyrelsen er en dynamisk størrelse, og derfor vil medlemmerne også på et tidspunkt blive skiftet ud som en helt naturlig proces i en vækstvirksomhed, hvor udfordringerne i sagens natur skifter karakter som tiden går.

“Der er en grund til, at vi er fire medlemmer i bestyrelsen, fordi vi aldrig skal derud, hvor vi skal stemme om tingene,” siger hun og understreger: “Jeg ønsker, at beslutninger bliver taget velovervejet og i dialog og altid med virksomhedens bedste for øje.”

E-bog: Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling?

E-bogen ‘Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling’ stiller skarpt på lederes attitude og indstilling til bæredygtighed i danske SMV-er. Med mere end +1400 besvarelser får du en spændende og fyldestgørende rapport.

E-bog for bestyrelsesmedlemmer | Asnet