Få styr på din bestyrelseskontrakt

af | dec 18, 2020 | Bestyrelsesarbejde, Bestyrelse, Bestyrelsesmedlem, Din virksomhed

Skal man have en bestyrelseskontrakt? Hvad bør kontrakten indeholde? Og hvilke ting skal man være opmærksom på i forbindelse med accept af en tilbudt bestyrelsespost?

Bestyrelseskontrakten er et punkt, der ikke kan negligeres, når det kommer til bestyrelsesarbejde. Vi ved, det har betydning for både virksomheder og bestyrelsesmedlemmer. I denne artikel forsøger vi derfor at give dig svar på de spørgsmål, du måske sidder med omkring bestyrelseskontrakten.

Det er i dag en normal procedure at indgå en bestyrelsesaftale eller en egentlig bestyrelseskontrakt i forbindelse med, at et nyt medlem indtræder i en bestyrelse. En bestyrelseskontrakt indgås mellem den/de bestemmende kapitalejere og bestyrelsesmedlemmet – og kontrakten har til formål at forpligte kapitalejeren til at indvælge den pågældende person til sin bestyrelse.

Samtidig indeholder en bestyrelseskontrakt typisk elementer, der forpligter direktionen og selskabet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at bestyrelseskontrakten ikke er selskabsretlig bindende og derfor ikke kan ændre selskabslovens rettigheder og forpligtelser. En bestyrelseskontrakt binder derimod kapitalejeren personligt og han kan derfor pålægges visse forpligtelser i denne sammenhæng.

Læs mere om, hvorfor du bør få en bestyrelse

Nedskriv jeres forventningsafstemning

Det er en forudsætning for et hvert langvarigt positivt samarbejde, at de involverede parter forinden har gjort sig klart, hvad de kan forvente af hinanden. Forud for en accept af en tilbudt bestyrelsespost, bør det potentielle nye bestyrelsesmedlem gennemdrøfte og forventningsafstemme de mest centrale forhold.

Det er en god idé at indgå en bestyrelseskontrakt, fordi det er en hensigtsmæssig måde at få nedskrevet den forudgående forventningsafstemningen mellem de involverede parter. Her er følgende spørgsmål især relevante at gennemdrøfte:

 • Hvad er den reelle beslutningskompetence?
 • Vil kapitalejeren bruge den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer?
 • Hvordan tilpasses arbejdet til den konkrete virksomhed?
 • Hvad er virksomhedens risikoprofil?
 • Hvor befinder virksomheden sig i sin livscyklus?

Sørger man for at forventningsafstemme og præcisere de eksisterende pligter og rettigheder i samarbejdet, vil man i højere grad kunne undgå efterfølgende konflikter. Det er dog vigtigt, at bestyrelseskontrakten ikke oprettes med et formål om at begrænse den mængde information, som selskabet er villig til at stille til rådighed, da det vil begrænse bestyrelsens kompetencer. En sådan begrænsning svækker bestyrelsens muligheder for at identificere faresignaler og reducerer samtidig bestyrelsens handlekraft i tilfælde, hvor hensynet til andre selskabsinteresser gør det nødvendigt, at bestyrelsen griber ind.

Læs mere om bestyrelsesmedlemmets rolle og ansvar

Bestyrelseskontrakt

Bestyrelseskontraktens indhold:

En bestyrelseskontrakt vil typisk indeholde bestemmelser om følgende områder:

 • Baggrund med en kort beskrivelse af bestyrelsesmedlemmets kompetencer
 • Beskrivelse af bestyrelsesarbejdets forventede omfang
 • Materiale, der tilsendes bestyrelsen
 • Arbejdsdelingen i forhold til direktionen
 • Friholdelse for ansvar
 • Bestyrelsesforsikring
 • Evaluering af bestyrelsen
 • Honorar
 • Varighed og opsigelsesvarsel

En del af de ovenstående punkter følger direkte af selskabsloven eller hører mere naturligt hjemme i bestyrelsens forretningsorden. For de punkter er en bestyrelseskontrakt derfor alene et praktisk supplement.

Hvad er et typisk honorar til et bestyrelsesmedlem?

 Et typisk honorar for et menigt bestyrelsesmedlem vil ligge i intervallet 50.000 – 100.000 kr. pr. år. Et honorar til en bestyrelsesformand vil ofte være højere (op til det dobbelte), mens det til næstformanden kan tilsvare det menige medlems honorar med tillæg på op til 50 %. Nogle virksomheder, især nystartede virksomheder, vælger at begynde med et advisory board. Et typisk honorar for et medlem af et advisory board ligger mellem 25.000 og 50.000 kr. pr. år.

Når du har indgået en aftale omkring bestyrelseshonorar med den eller de personer, du har valgt, anbefaler vi i Asnet, at aftalen med hvert af de nye bestyrelsesmedlemmer indgås skriftligt i en kontrakt, så du netop undgår eventuelle usikkerheder eller uklarheder på et senere tidspunkt.

Læs mere om bestyrelseshonorar her

Skal du ansætte et nyt bestyrelsesmedlem?

I Asnet kan vi hjælpe dig med den optimale sammensætning af dine bestyrelse og en professionel rekruttering af medlemmer til din bestyrelse, så du finder de helt rigtige bestyrelseskandidater.

Har du brug for hjælp til at finde det helt rette bestyrelsesmedlem til din bestyrelse, er du altid velkommen til at kontakte os.

E-bog: Vil du udvikle dig som bestyrelsesmedlem?

Med vores gratis e-bog ‘Vil du udvikle dig som bestyrelsesmedlem?’ får du viden om, hvad bestyrelsesnetværket, Asnet, kan gøre for dig, når du skal udvikle din bestyrelseskarriere.