Find din bestyrelsesrolle gennem netværk og uddannelse

af | dec 8, 2017 | Bestyrelsesmedlem, Medlemmerne siger

Siden optagelsen i ASNET Board har Henrik Ingemand haft skarpt fokus på, hvordan han kan skærpe sine kompetencer i forhold til sin bestyrelsesrolle og bestyrelsesarbejde. Det har resulteret i, at optagelsen for Henrik satte skub i et uddannelsesforløb, som han ellers nok ikke havde fået øjnene op for. Dette i kombination med netværket samt forskellige bestyrelsesværktøjer og arrangementer i ASNET Board har hjulpet Henrik til at finde frem til sin bestyrelsesrolle og styrker i forbindelse med bestyrelsesarbejde.

Henrik Ingemand arbejder i dag som chef for procurement i Arp Hansen hotel-gruppen. Siden hans bachelorgrad i Forretningsadministration og Management fra IBC i Kolding i 2005 har Henrik lagt mange lag på sin uddannelse, som kulminerede med en Executive MBA fra CBS i 2015. Næste naturlige skridt for Henrik var at videreudvikle sin karriere med bestyrelsesarbejde.

Efter hans indtræden i bestyrelsesnetværket opdagede Henrik gennem samtaler og møder med andre medlemmer hurtigt, at han kunne blive endnu bedre rustet til de nye udfordringer, bestyrelsesarbejdet medfører med en målrettet bestyrelsesuddannelse. Og i starten af i år afsluttede han uddannelsen Board Leadership & Corporate Governance på CBS.

“Den uddannelse havde jeg ikke fået øjnene op for, hvis jeg ikke havde været en del af ASNET Board”, siger Henrik.

 

Netværket skaber fokus i bestyrelsesarbejdet

Uddannelsen er ikke det eneste udbytte, Henrik har fået af medlemskabet. For ham har netværket og møderne også budt på vigtige drøftelser om, hvor han skal lægge sit fokus i forhold til det fremtidige bestyrelsesarbejde.

“Man kan ikke fokusere på det hele på én gang. Det giver ikke mening. Du kan ikke både være forretningsudviklingsorienteret, produktionsorienteret og økonomisk orienteret. Du er nødt til at finde ud af, hvad din bestyrelsesrolle skal være. Efter jeg fik det på plads, så synes jeg, at netværksmøderne har givet noget andet, fordi jeg har været mere afklaret omkring, at det nok er kommerciel forståelse og kommerciel erfaring, jeg kan byde positivt ind med”, forklarer Henrik.

En palette af værktøjer og arrangementer

Udover hjælp til at fokusere og finde de områder, hvor han personligt kan bidrage mest i bestyrelsesarbejdet, fremhæver Henrik også fordelen ved de forskellige værktøjer, som ASNET Boards medlemmer har adgang til.

“Jeg synes f.eks., at hele bestyrelsesevalueringsværktøjet er rigtig godt. Der ligger også nogle skabeloner omkring strategibetragtninger, som jeg synes er interessante. Og så kan de forslag til bestyrelseskontrakter, vi som medlemmer har adgang til, være inspirerende”, fortæller han og fortsætter i samme bane, da han yderligere peger på kombinationen af de interne netværksarrangementer og paletten af forskellige eksterne muligheder.

“At ASNET Board faciliterer, at man kan komme til forskellige arrangementer med Center for Ejerledede Virksomheder eller til et arrangement med Bestyrelsesforeningen, synes jeg har været en interessant kobling. Så får man både netværket, men også en dør på klem, så man kan melde sig til de ting, man finder interessant”.

Til sidst fremhæver Henrik ASNET Boards klare fokusering på små og mellemstore ejerledede virksomheder som noget særligt og gavnligt.

“Der kan være en tendens til at fokusere på virksomheder med en omsætning på 30-40 millioner og opefter. Og jeg synes nogen gange, man glemmer, at der er et stort stykke rådgivningsarbejde, der også ligger i bestyrelsesdelen, når du taler om virksomheder, som er mindre end det. Hvis jeg skal lave en pendant til Bestyrelsesforeningen og CBS-regiet, så er de fora rigtig gode, men der er jo ikke meget fokus på ejerledede eller små virksomheder hos dem.”

Den første bestyrelsespost

Efter kun godt et års medlemskab af ASNET Board har Henrik Ingemand allerede fået sin første bestyrelsespost i en servicevirksomhed. Henrik er klar over, at medlemskabet alene ikke har givet ham den første bestyrelsespost “For man skal jo ikke tro, at et medlemskab af ASNET Board betyder, at telefonen så automatisk begynder at ringe med tilbud, for det gør den ikke”, forklarer han og påpeger, at bestyrelsesuddannelsen på CBS i kombination med et fokus på egne styrker, har hjulpet ham godt på vej til posten. Og det havde han ikke opnået uden hjælp fra ASNET Board og netværkets medlemmer.

 

3 hurtige til Henrik Ingemand

1. Hvad synes du selv, du bidrager med i bestyrelsesarbejdet og i ASNET Board?

“Jeg kommer fra en rendyrket servicesektor, hvor jeg synes, jeg kan bidrage med en bestyrelsesvinkel i forhold til kundeoplevelse og kunderejsen, som fylder rigtig meget i mit daglige liv i forhold til, hvad det fylder i en traditionel produktionsvirksomhed. Den oplevelse, jeg har haft, når jeg har talt med andre på netværksmøderne, er, at der ofte er en meget produktionsorienteret tilgang.”

2. Hvad kan man efter din mening gøre bedre i ASNET Board?

“Jeg synes godt, at man kunne bruge mere tid på at lave sidemands-oplæring, så ikke-bestyrelsesmedlemmer kan lære af dem, der har en bestyrelsespost. Hvis jeg bliver spurgt om, hvad jeg har af erfaring, måtte jeg indtil for nylig sige, at jeg ikke sidder i nogen bestyrelser. ’Hvorfor skal vi så vælge dig?’ ville de spørge. Det skal I – kunne jeg svare – fordi jeg har et stærkt netværk omkring mig og et mentor-forløb, hvor der er nogen, jeg kan trække på, hvis jeg har behov for det.”

3. Hvad vil du sige til andre, der overvejer at blive medlem?

“Det er vigtigt, at man er parat til at tage en lærlingerolle i forhold til bestyrelsesarbejdet, selvom man i forvejen er en god leder og en dygtig erhvervsmand. Og for at komme bedst af sted med det tror jeg, at det vil være godt at blive hooket op med en slags mentor, så man har en at gå til. Der er selvfølgelig nogle, der er langt mere kapable og måske i forvejen har bestyrelsesposter, der ikke har brug for det. Men jeg har aldrig været til et arrangement i ASNET Board, hvor der ikke har været et par stykker, der gerne vil gå bestyrelsesvejen, men ikke har nogle poster og derfor skal knække koden.”

E-bog: Vil du udvikle dig som bestyrelsesmedlem?

Med vores gratis e-bog ‘Vil du udvikle dig som bestyrelsesmedlem?’ får du viden om, hvad bestyrelsesnetværket, Asnet, kan gøre for dig, når du skal udvikle din bestyrelseskarriere.

E-bog for bestyrelsesmedlemmer | Asnet