Ny forskning viser: Eksterne bestyrelsesmedlemmer giver den bedste effekt

af | feb 15, 2018 | Bestyrelsesmedlem, Din virksomhed

Ifølge forsker og professor på CBS, Niels Westergård-Nielsen, er interessen for bestyrelsers roller i danske virksomheder, og især i SMV segmentet, stigende. Og denne interesse ses også tydeligt hos ham selv og de mennesker, han arbejder sammen med. Niels er i gang med et flerårigt forskningsprojekt i danske virksomheder finansieret af Industriens Fond, hvor forskellige emner bliver undersøgt – og et af dem er effekten af bestyrelser og eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Niels Westergård-Nielsen er professor på CBS på Institut for International Økonomi og Ledelse og leder for Center for Ejerledede Virksomheder. Niels har sammen med sine kollegaer og samarbejdspartnere fra Center for Corporate Governance de sidste år forsket i danske virksomheder og blandt andet effekten af at have en bestyrelse. Et studie, der som det første giver et fuldkomment billede af de tusindvis af mennesker, der sidder rundt om i danske virksomheder.

”Studiet er en parring af to ting: Faktuel viden fra at være med i netværk, som har med små og mellemstore virksomheder at gøre. Det giver en fornemmelse af, hvad der foregår. Og det har jeg så dels kunne parre med den viden, vi har fra registeranalyser af danske virksomheder, og dels har vi været i stand til at koble det med oplysninger om bestyrelser og om hvem, der er medlem af hvilke bestyrelser”, forklarer Niels.

Studiet favner om alle størrelser af virksomheder, men det er SMV’erne, der dominerer, og Niels understreger, at der også tages højde for, at nogle ting gælder for store virksomheder, mens nogle andre ting gælder for mindre virksomheder.

 

Et spændende indblik i resultaterne

Selvom Niels ikke kan afsløre alle forskningens resultater endnu, så tyder det på, at der er gode nyheder til bestyrelsesmedlemmer. Et af de emner, der er forsket i er nemlig effekten af at ansætte eksterne bestyrelsesmedlemmer versus interne bestyrelsesmedlemmer. Og her er Niels ikke i tvivl: Der er en klar positiv effekt af at ansætte eksterne bestyrelsesmedlemmer.

”Hovedparten af danske virksomheder er i virkeligheden styret af familier. Vi ved, hvem der er i familie med hinanden i sådan en bestyrelse. Vi kender ikke alle familieforhold, men vi kender dem, der ligger tættest på som brødre, søstre og forældre. Og hovedparten af danske bestyrelser består af bestyrelser, hvor mindst to af medlemmerne er i familie med hinanden. Og det er der jo ikke noget at sige til, fordi hele vores SMV-segment består i høj grad af familiefirmaer. Det spørgsmål, vi så har stillet er: Hvad sker der så, når sådan en bestyrelse får nye medlemmer?”, fortæller Niels om baggrunden for at undersøge interne versus eksterne bestyrelsesmedlemmer.

”Så kan bestyrelsen vælge at tage medlemmer ind, der ligner de gamle, altså nogen, der på en eller anden måde er i familie med eller er ansat i virksomheden. Eller den kan tage nogen ind, som er eksterne, altså hverken er i familie med direktøren eller andre i bestyrelsen, eller har været ansat i virksomheden”, fortsætter Niels.

Man har altså opsat nogle hypoteser for, hvad der sker, når man ansætter eksterne kontra interne bestyrelsesmedlemmer, som er dem, der ligger til grund for studiet. Fremgangsmåden sammenligner Niels med et medicinsk studie, hvor formålet er at teste en pille:

Hvis vi deler folk i bestyrelser, som forbliver interne versus bestyrelser, som får eksterne medlemmer ind, og så ser på, hvordan de to grupper klarer sig, er vi måske hurtige til at drage en vis konklusion på, hvorfor den ene gruppe klarer sig bedre end den anden. Men det kan der jo være mange grunde til. Og det er dér, at problemerne begynder at opstå. Problemet er, at vi kunne jo sådan set meget simpelt sige, at hvis nu det er sådan, at vi har en bestyrelse, der har fået en blå pille, og en bestyrelse, der har fået en hvid pille, og det så begynder at gå bedre for de bestyrelser, der har fået den blå end den hvide, så må det være den blå pilles skyld. Men det behøver det jo ikke at være. Det kunne jo også være, at der var sket andre ting – at de havde fået en ny direktør eller at konjekturerne havde set anderledes ud tilfældigvis for dem, der havde fået den blå pille,” uddyber Niels.

Selvom Niels understreger, at den blå pille alene ikke nødvendigvis kan forklare en positiv forandring, så har forskningen alligevel vist, at der er en effekt af at ansætte eksterne bestyrelsesmedlemmer fremfor interne.

”Det vi har fundet ud af er, at der er en effekt både på omsætningen, på virksomheden og på virksomhedens overskudsgrad af at tage folk ind, der er eksterne. Det er en effekt, som opstår ret hurtigt, men den holder også ved minimum de næste tre år. Så effekten forsvinder ikke. Det er en effekt, der findes for virksomheder med mellem 10 og 50 ansatte. Og det er dér langt de fleste danske virksomheder placerer sig. Det vil sige, at vi har sådan set et bud på, hvordan man kan øge produktiviteten i nogle virksomheder. Nemlig ved at tage nogle eksterne folk ind, som ser på virksomheden med andre øjne”, siger Niels.

 

Tid til at overbevise ejerlederne om bestyrelsens rolle

Niels tror på de resultater, han og hans kollegaer har dokumenteret, og derfor ser han frem til at bidrage til at ændre den opfattelse, som mange har af bestyrelsens rolle i dag. Og det er også dén opfattelse ASNET Board og vores medlemmer gerne vil ændre. Det handler derfor, som Niels siger, om at udfordre ejerlederne og informere dem om disse dokumenterede effekter.  

”De fleste virksomheder er jo ejerledede, og vi har med folk at gøre, som ejer en meget stor del selv. Derfor kan man sige til dem: Hvis I skal have en bestyrelse, så skal I nok overveje at få nogle medlemmer ind, som kan give jer et vist modspil i jeres måde at lede virksomheden på. For det er klart, at den bedste bestyrelse set fra mange lederes synspunkt, det er den, som bare nikker. Men er det også den mest effektive?”

Læs mere om, hvordan ASNET Board hjælper virksomheder med at rekruttere eksterne bestyrelsesmedlemmer her.

Læs også artiklen ”Sådan lander du dine bestyrelsesposter”.

Masser af ny læsning om bestyrelsesarbejde i 2018

Resultaterne fra Niels og hans kollegaers forskning bliver samlet i en bog, der udkommer senere på året. I denne bog kan du læse mere om interne versus eksterne bestyrelsesmedlemmer, men du kan også glæde dig til et indblik i en række andre spændende emner fra forskningen.

Vi kigger bl.a. på bestyrelsesaflønning. Og det er første gang, at nogen gør det for rigtig mange virksomheder, og hvor det er muligt at tage hensyn til alle de her andre ting, der gør sig gældende. Så kigger vi på diversitet i bestyrelser, altså kvinder og udlændinge. Hvilken effekt har diversitet? Vi kigger på internationalisering som en del af forskningen. Vi kigger på mængden af medarbejdere i bestyrelserne, hvordan ser den ud; hvilke medarbejdere er det?”, fortæller Niels om den brede vifte af undersøgelser, der er sat i gang.

Kan du ikke vente på, at denne bog udkommer, så kan du i mellemtiden læse en anden ny og spændende en af slagsen. Læs mere om Carsten Fode og Mette Nevilles nye bog ”SMV-bestyrelsen – Hele vejen rundt” her.

E-bog: Vil du udvikle dig som bestyrelsesmedlem?

Med vores gratis e-bog ‘Vil du udvikle dig som bestyrelsesmedlem?’ får du viden om, hvad bestyrelsesnetværket, Asnet, kan gøre for dig, når du skal udvikle din bestyrelseskarriere.

E-bog for bestyrelsesmedlemmer | Asnet