Niels Nielsen blev optaget som medlem i ASNET Board den 1. januar 2019, og for ham blev det ikke kun starten på et nyt år, men også starten på en ny karrierevej.

Niels har en lang karriere bag sig, som han har brugt i entreprenørbranchen, rådgiverbranchen og de sidste mange år i organisationsverden, hvor han har været branchedirektør i Dansk Byggeri. Hans erfaring er bygget op på en bred vifte af uddannelser, da han startede med en håndværksuddannelse, så ingeniør og derefter en HD i finansiering og kreditvæsen. Den erfaring synes Niels er værd at prøve at anvende og stille til rådighed for andre virksomheder gennem arbejdet i forskellige bestyrelser. Derfor har han nu taget en bestyrelsesuddannelse og tilsluttet sig vores fællesskab i ASNET Board.

Men for Niels er bestyrelsesarbejdet ikke blot en sidebeskæftigelse, han har nemlig besluttet at dedikere en stor del af sin tid til de fremtidige bestyrelsesposter, der venter. Hvorfor han har gjort det, og hvad han forventer af sin fremtid i bestyrelsesverden, kan du læse mere om i dette interview.

Hvordan er din interesse for bestyrelsesarbejdet opstået?

”Som branchedirektør i Dansk Byggeri har jeg arbejdet meget med bestyrelsesarbejde. Jeg har været den, der havde ansvaret for visse branchefællesskaber, og derigennem har jeg deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet. Derudover har jeg selvfølgelig også været medlem af forskellige bestyrelser i forbindelse med min ansættelse i Dansk Byggeri. Så derfor mener jeg også, at jeg har en relativt god baggrund og viden om, hvad det indebærer at være i en bestyrelse, hvad bestyrelsens opgaver er, og hvad det enkelte bestyrelsesmedlem og formanden har af roller.”

Hvordan ser din bestyrelseskarriere ud i dag?

”Da jeg først traf beslutningen om at gå ind i bestyrelsesarbejdet, havde jeg en ide om, at det kunne jeg godt varetage ved siden af mit job i Dansk Byggeri. Men så gik jeg og tænkte over det og besluttede, at det måtte være mere rimeligt at satse lidt mere på det. Jeg besluttede dels at have nogle konsulentopgaver og dels at have nogle bestyrelsesposter. Så derfor stoppede jeg for ca. halvandet år siden i Dansk Byggeri og etablerede i stedet mit eget lille konsulentfirma. Og det har jeg så brugt det første års tid på at få i gang, og nu skal jeg så til for alvor at fokusere på bestyrelsesarbejdet.

Det har ganske vist været en stor beslutning, men jeg har jo det privilegium at være nået en moden alder, hvilket betyder, at man bedre kan tage sådan en risiko. Så i virkeligheden tror jeg, at man på et tidspunkt når til et sted i sin karriere, hvor man bedre kan tillade sig at påtage sig en risiko, og det er dét jeg udnytter nu i det valg, jeg har truffet. Og jeg glæder mig til for alvor at komme i gang i nogle bestyrelsesposter.”

Hvordan hørte du om ASNET Board, og hvorfor var det lige netop dét netværk, du valgte at blive medlem af?

”Jamen Dansk Byggeri havde for flere år siden en vis kontakt med ASNET Board, så derfor havde navnet ligesom lagret sig i mit hoved. Derfor var der jo ikke andet at gøre end at kigge på hjemmesiden og blive bekræftet i, at ASNET Board var det, som jeg forventede, nemlig et sted, hvor både jeg kan få noget ud af det, og samtidig et sted, hvor jeg kan give noget tilbage. Så det var i og for sig ret let for mig at vælge at søge optagelse i ASNET Board.”

Hvad forventer du at få ud af dit medlemskab i ASNET Board?

”Foreløbigt har jeg nået at være med til ét møde, og det opfyldte i virkeligheden mine forventninger. Fordi dels handler det selvfølgelig om adgangen til de bestyrelsesposter, der bliver opslået. Men det der er lige så interessant for mig, er selve netværket i ASNET Board – altså hele kontakten til de øvrige medlemmer. Og der vil jeg sige, at allerede på det første møde, blev jeg mødt meget positivt og fik booket nogle kaffemøder. Så det er i hvert fald én af de ting, jeg ser som den helt store værdi for mig; det er det personlige kendskab til mennesker, som har nogle kompetencer og forbindelser, som kan være nyttige for mig og også den anden vej rundt. På den måde kan vi jo bidrage med noget til hinanden.”

Nu har du selv taget beslutningen om at gå i en lidt anden retning i din karriere, så er der nogle råd, du vil give til andre, som for alvor gerne vil i gang med en bestyrelseskarriere?

”For det første synes jeg, at man skal overveje det meget grundigt, og man skal sætte sig godt ind i, hvad det vil sige at være i en bestyrelse – hvad er det for opgaver, der skal løses. Og så skal man gøre op med sig selv, om man i virkeligheden er indstillet på at tage meget aktivt del i virksomheden. Bestyrelsesarbejde er jo ikke bare noget med at dukke op til et bestyrelsesmøde og sige noget og så gå igen. Skal det have værdi for virksomheden – og for en selv – så skal man være en aktiv spiller. Derfor tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man sætter sig ind i det og gør op med sig selv, om det er noget, der passer til ens personlighed, baggrund og interesser.”

Niels tilhører Region Øst, og vil du vide mere om ham, kan du finde ham blandt vores medlemmer og på LinkedIn.

Går du selv og overvejer at tage springet og sætte skub i din bestyrelseskarriere? Læs mere om, hvad vi tilbyder dig i vores bestyrelsesnetværk.