Hvad består en bestyrelse af?

af | sep 9, 2020 | Bestyrelse

Mange virksomheder, selskaber og foreninger har en bestyrelse, der fungerer som organisationens øverste ledelses- og beslutningsorgan. Bestyrelsen varetager forskellige opgaver – både formelle, strategiske og udøvende. Men hvad består en bestyrelse af; hvem indgår i en bestyrelse; og hvilke opgaver har bestyrelsen? Det kigger vi nærmere på her.

Hvad er en bestyrelse?

Bestyrelsen er den øverste instans i en organisation (selskab såvel som forening). Den vælges af organisationens medlemmer eller ejere på en generalforsamling, og bestyrelsesarbejdet kan både være frivilligt og lønnet. Følger vi den ”officielle” definition, består bestyrelsens vigtigste opgave i at forstå og varetage den overordnede ledelse af virksomheden. Det betyder, at det er bestyrelsens ansvar at ansætte den rette ledelse til at lede organisationen.

Hvad består en bestyrelse af?

Hvem sidder i bestyrelsen?

Bestyrelsen består som udgangspunkt af en formand og x antal menige medlemmer. Der vil være forskel på bestyrelsen i en forening som en sportsklub eller lignende og i en virksomhed. I dette indlæg tager vi udgangspunkt i bestyrelsen, som den typisk vil se ud i et anpartsselskab.

Bonusinfo: Ifølge Selskabsloven er det kun aktieselskaber, der er pålagt at have en bestyrelse.

Bestyrelser i anpartsselskaber

I en virksomhed består bestyrelsen også af en formand og nogle menige medlemmer. Men hvilke personer, der besidder de forskellige poster, vil variere fra virksomhed til virksomhed. I ejerledede virksomheder sidder ejeren eller ejerkredsen og direktøren typisk med i bestyrelsen – enten som formand eller medlem – for at have stor indflydelse på de strategiske beslutninger, der træffes. Men dette er ikke et krav.

 

”Tantebestyrelser”

Mange mindre eller mellemstore virksomheder vælger at have en bestyrelse som en formalitet, og i de tilfælde er det typisk familie eller venner, der besidder bestyrelsesposterne. Denne type bestyrelse bliver kaldt en ’tantebestyrelse’, og her er funktionen begrænset til formaliteter, men bestyrelsen bliver sjældent brugt som et rådgivende organ.

En tantebestyrelse vil i nogens øjne være en utilstrækkelig og useriøs løsning, fordi dens funktion typisk er mere proforma, end den er decideret værdiskabende. Det er vores klare holdning, at en bestyrelse i høj grad bør have til formål at skabe værdi og udvikling i en virksomhed. Men når det er sagt, kan ideen med en tantebestyrelse godt være et fint første skridt mod en mere professionel bestyrelse på sigt. I vores optik er det vigtigste, at virksomheder kommer i gang med bestyrelsesarbejdet – uanset formatet – end at de slet ikke har en bestyrelse.

 

Eksterne bestyrelser

Det er klart, at hvis bestyrelsen virkelig skal rykke virksomheden og skabe reel værdi, så bør den bestå af medlemmer, der har kompetencerne, erfaringerne og viljen til bestyrelsesarbejdet. Derfor anbefaler vi som udgangspunkt, at virksomheder sammensætter deres bestyrelse af overvejende eksterne medlemmer. Det kan være fint at have flere interne folk fra virksomheden med i bestyrelsen, men de bør suppleres med eksterne medlemmer – gerne i form af en ekstern formand og et til flere eksterne menige medlemmer.

Grunden til dette er, at bestyrelsen skal være med til at give det objektive og usentimentale blik på virksomheden, som ejerkredsen (eller dens koner og børn) ikke nødvendigvis selv kan. Derudover skal bestyrelsen bidrage med kompetencer og erfaringer, der har relevans og værdi for virksomheden. Bestyrelsen bør således sammensættes af nogle folk, der 1) kan skabe et helikopterperspektiv, når der er brug for det, 2) tilsammen bidrager med de kompetencer og ressourcer, virksomheden har brug for, og 3) har forståelse for virksomheden, dens ejerkreds og dens fremtid.

Læs også mere om, hvad bestyrelsesformandens opgaver er, og hvordan formanden er forskellig fra de menige medlemmer her.

 

Hvilke opgaver har bestyrelsen?

Bestyrelsen har forskellige opgaver, og disse vil variere fra virksomhed til virksomhed. Først og fremmest har bestyrelsen en opgave i at sikre den rette ledelse og organisation virksomheden. Formelt set betyder det, at den skal sikre, at virksomhedens økonomi og kapitalgrundlag er i orden, og at der generelt er styr på tingene.

Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af virksomheden. Men i små og mellemstore virksomheder kommer bestyrelsesmedlemmerne ikke ind for at ’bestemme’ over virksomheden eller dens ejere. Dens opgave er derimod i høj grad at rådgive og sparre med virksomhedens ejere, så virksomheden udvikler sig, skaber vækst og rykker i den rigtige retning.

Læs mere om, hvilke opgaver og ansvar bestyrelsen har, samt hvilken rolle den bør have i SMV’er her.

E-bog: Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling?

E-bogen ‘Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling’ stiller skarpt på lederes attitude og indstilling til bæredygtighed i danske SMV-er. Med mere end +1400 besvarelser får du en spændende og fyldestgørende rapport.

E-bog for bestyrelsesmedlemmer | Asnet