Hvem er ASNET Board?

Vi er Danmarks førende bestyrelsesnetværk

ASNET Board er ikke kun et af de ældste bestyrelsesnetværk i Danmark, vi er også det største. ASNET Board er en non-profit organisation og et netværk for folk, der arbejder med bestyrelsesarbejde i mindre og mellemstore virksomheder, og som ønsker at udvikle deres bestyrelseskarriere.

Vi udvikler vores medlemmer

Medlemmerne af ASNET Board er folk, der brænder for at starte eller videreudvikle deres bestyrelseskarriere på et professionelt plan. Det er et netværk for erfarne erhvervsledere med interesse for og indsigt i bestyrelsesarbejde. Vi har fokus på personlig udvikling, der skal gavne vores medlemmer i deres fremtidige bestyrelsesarbejde og virksomhedsudvikling. Vi faciliterer et aktivt netværk, hvor der gennem erfaringsudveksling, foredrag, temadage og andre aktiviteter skabes de rette rammer for videreudvikling af bestyrelses- såvel som personlige kompetencer.

Vi tror på, at en af grundene til, at vi er det førende bestyrelsesnetværk er, at vi foretager en grundig gennemgang af potentielle medlemmers kompetencer og personlige egenskaber for at sikre, at disse er på et højt niveau. Er du blevet nysgerrig? 

Vi hjælper din virksomhed

Der er efterhånden mange virksomheder i Danmark, der har en bestyrelse. Men ikke nok, hvis du spørger os. Vi tror på, at virksomheder har utrolig stor gavn af en bestyrelse med eksterne medlemmer. Derfor arbejder vi for at øge forståelsen for vigtigheden af bestyrelsesarbejde i danske virksomheder. Ved du for eksempel, at en professionel bestyrelse kan hjælpe dig med at skabe vækst og udvikling? Grundet deres erhvervserfaring kan de rette bestyrelsesmedlemmer rådgive dig om emner som strategisk ledelse, vækststrategi og digitalisering.
Gennem vores netværk vil vi medvirke til, at kvaliteten af bestyrelsesarbejdet i virksomhederne øges til gavn for aktionærer, ledelse, medarbejdere og samfund. ASNET Board er netværket hvorfra virksomhedsejere og bestyrelser kan rekruttere bestyrelsesmedlemmer, som de kan være sikre på lever op til høje standarder professionelt, personligt og etisk. Vi kan assistere og rådgive dig og din virksomhed i at sammensætte den helt rette bestyrelse, samt sikre, at udvælgelsen af bestyrelsesmedlemmer sker på et åbent og professionelt grundlag.

En non-profit organisation, der bygger på frivillighed

ASNET Board er ligesom en sportsklub. Da vi er en non-profit organisation, er vi ejet af vores medlemmer, og vores organisation bygger på frivillige kræfter. Det betyder, at alle os, der er med i ASNET Board har indflydelse på, hvordan vores organisation fungerer. For at vi kan give medlemmerne de bedst mulige rammer og tilbud, stiller vi også nogle krav til medlemmerne. Der er nemlig brug for frivilligt arbejde. Der er brug for, at alle bidrager i højere eller mindre grad for, at vores netværk kan fungere og udvikle sig, og vi kan sprede det værdiskabende bestyrelsesarbejde i Danmark.

Bliv en del af det frivillige arbejde

Selvom vi har brug for frivillige kræfter, vil vi ikke tvinge nogen til noget. Derfor skal de frivillige opgaver være noget, man vælger til, fordi man føler, man har noget at bidrage med. Hvis du vil være med til at påvirke organisationen og vores udvikling som bestyrelsesnetværk, så har du masser af muligheder for at gøre det gennem forskellige typer af frivilligt arbejde både på nationalt og regionalt plan. Vi tilbyder otte forskellige områder, som du kan bidrage inden for. Hvis du vil høre mere om de otte områder, er du velkommen til at kontakte os.

Optagelsesgruppen

Optagelsesgruppen står for at optage nye medlemmer i ASNET Board. Alle nye medlemmer skal gennem en proces, hvor vi sikrer, at de lever op til de krav, vi har til dem i netværket. Optagelsesgruppen er med til at beslutte disse krav.

Viden- og analysegruppen

Vores viden- og analysegruppe hjælper med at lave analyser og undersøgelser. Dette gælder både at sætte retning, læse og fortolke andres analyser og undersøgelser samt at være med til at videreformidle resultaterne.

Organisationsgruppen

Organisationsgruppen hjælper med løbende ad hoc opgaver fra bestyrelsen og direktøren i ASNET Board, der kan være med til at skabe værdi for vores medlemmer og andre interessenter inden for bestyrelsesarbejdet.

SoMe- supportgruppen

Vores SoMe-supporters er ASNET Boards ansigter udadtil på de sociale medier. De bliver løbende fodret med indhold fra vores sociale medier, som de deler i deres eget netværk via f.eks. LinkedIn.

Formandsskabet i regionerne

Regionsformanden er med til at lede og drive regionen og står for de årlige regionsmøder i sin respektive region. Regionsformanden er i høj grad med til at påvirke medlemstilfredsheden. Alle regionsformænd er også en del af ASNET Boards bestyrelse.

Ambassadørgruppen

Formanden for ambassadørgruppen sidder også som en del af formandsskabet i regionerne. Ambassadørerne er ASNET Boards ansigter udadtil mod erhvervslivet i regionen, så vores navn og bestyrelsesarbejdet i SMV’er bliver spredt endnu mere ud.

Mentorerne

Mentor-rollen er individuelt arbejde, hvor man fungerer som mentor for et andet medlem. ASNET Board tilbyder alle Executive-medlemmer en mentor, og alle Partner-medlemmer kan blive mentor. Det er regionsformandens opgave at parre mentor og mentee, når der er interesse herfor.

Onboardinggruppen

Onboardinggruppen er med til at sikre en varm velkomst til nye medlemmer gennem et tæt samarbejde med optagelsesgruppen. Herudover er onboarding-gruppen med til at afholde to årlige informationsmøder for potentielle medlemmer.

Vision, mission og værdier

ASNET Boards værdier

Troværdighed 

Vi holder det vi lover

Integritet 

Vi fastholder altid vores etiske fundament

Kompetence 

Vi går altid efter ”best man for the job”

Engagement 

Vi får ting til at ske med indlevelse og vilje

Dynamik 

Vi er under konstant udvikling

ASNET Boards mission

Vi vil skabe fremdrift og resultater i mindre og mellemstore virksomheder

Vi vil være et aktivt og udviklende netværk for bestyrelsesmedlemmer

ASNET BOARDS vision

ASNET Board er det førende netværk for værdiskabende bestyrelsesmedlemmer til mindre og mellemstore virksomheder.

Organisationen

ASNET Boards organisationsstruktur er bygget op som vist på billedet nedenfor. Vi har en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling og består af 5-7 medlemmer. Herudover har vi en direktør, en række ansatte og en række frivillige, der alle yder deres til vores organisation. På regionalt niveau har vi tre regionsformænd, der også almindeligvis er repræsenteret i bestyrelsen. Hver region består endvidere af en ambassadørgruppe, en mentorgruppe og en onboardinggruppe, og deres arbejde bygger på frivillighed.

Organisationsstruktur | ASNET Board

Mød vores bestyrelse

Vores bestyrelse vælges af vores medlemmer på den årlige generalforsamling, og alle, der har lyst kan stille op til bestyrelsen. Bestyrelsen sætter retningen i ASNET Board og fungerer som leder for direktionen og de ansatte, men der er mange muligheder for, at man som medlem er med til at påvirke tingene inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer.

Claus Astrup-Larsen, bestyrelsesformand | ASNET Board

Claus Astrup Larsen

Bestyrelsesformand
20 28 28 44
formand@asnet.dk

Erik Holst, bestyrelsesmedlem | ASNET Board

Erik Holst

Formand for Optagelsesgruppen
28 45 88 90
optagelse@asnet.dk

Lone-Lysehøj-200px

Lone Lysehøj

Formand for Organisationsgruppen
20 76 20 26
organisation@asnet.dk

Lars Hovgaard, bestyrelsesmedlem | ASNET Board

Lars Hovgaard

Formand for Region Syd
52 14 12 00
region-syd@asnet.dk

Frank Schou | ASNET Board

Frank Schou Jensen

Formand for Region Midt-Nord
22 86 02 66
region-midt-nord@asnet.dk

Peter Gjedde, bestyrelsesmedlem | ASNET Board

Peter Gjedde

Formand for Region Øst
20 67 50 50
region-ost@asnet.dk

Mød vores ansatte

Da vi er en non-profit organisation, er ingen af vores medarbejdere fuldtidsansatte. Alligevel er de en vigtig årsag til, at vores organisation kan køre rundt, som den gør.

Henrik Nielsen, CEO | ASNET Board

Henrik Nielsen

CEO

Jan Holm, bestyrelsesrekruttering | ASNET Board

Jan Holm

Rekrutteringschef

Ernst Genckel, Rekrutteringschef | ASNET Board

Michelle Hemmingsen

Marketingchef

Lene Fyhn Nielsen | ASNET Baord

Lene Fyhn Nielsen

Økonomichef

Karen-Tanderup

Karen Tanderup

Studentermedhjælper

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gør det nemt at holde dig opdateret og modtag de seneste nyheder og artikler fra ASNET Board direkte i din indbakke.