Hvad er en bestyrelse, og hvad laver den?

af | jul 3, 2020 | Bestyrelse

De fleste har stiftet bekendtskab med en bestyrelse og bestyrelsesarbejdet i den ene eller anden sammenhæng. Men ikke alle er klar over, hvad en bestyrelse helt præcist er, og hvad den laver. I dette indlæg kan du blive klogere på hvad en bestyrelse er (den ’officielle’ definition), og hvilken funktion og opgaver bestyrelsen har.

Hvad er en bestyrelse?

En bestyrelse er den øverste instans i en organisation (selskab såvel som forening) og vælges af organisationens medlemmer eller ejere på en generalforsamling. Ifølge den ”officielle” definition består bestyrelsens vigtigste opgave i at forstå og varetage den overordnede ledelse af virksomheden. Det betyder altså, at det er bestyrelsens ansvar at ansætte den rette ledelse til at lede organisationen.

En bestyrelse består af en række medlemmer, der vælges for en given periode på en generalforsamling. Medlemmerne vælges typisk på baggrund af et konkret behov, der skal opfyldes i virksomheden. Det kan være ekspansion, innovation, digitalisering, søgning af økonomiske midler, overlevelse i en svær tid osv. Medlemmerne kommer ind for at bidrage med nogle konkrete kompetencer og erfaringer, som virksomheden ikke nødvendigvis har in-house. Bestyrelsesformanden vil typisk have en generalist-rolle, hvorimod de menige medlemmer oftest bidrager med hver deres ekspertise til gavn for virksomhedens konkrete behov og situation.

Hvem har en bestyrelse?

Mange både selskaber, organisationer og foreninger har en bestyrelse, men det er langt fra alle. Er der tale om et aktieselskab, er det bestemt ved lov, at der skal være en bestyrelse, men ellers er det frivilligt for den enkelte organisation, om man ønsker det. I vores optik kan de fleste, også små og mellemstore, virksomheder få stor gavn af en bestyrelse. Men der er ikke et entydigt svar på, hvem der har eller bør have en bestyrelse.

Ønsker du som virksomhedsejer at få noget professionel sparring fra en udenforstående part, er en bestyrelse en rigtig god ide. Bestyrelsen kan være med til at sikre fokus og retning i en hektisk hverdag, og da ingen kan eller bør vide alting selv, er det en givtig måde at få nogle ekstra øjne, ressourcer og kompetencer på.

Hvad laver en bestyrelse?

Bestyrelsesarbejdet kan have mange facetter og vil variere fra organisation til organisation. Først og fremmest er bestyrelsens funktion at sikre den rette ledelse og organisation i en virksomhed. Formelt set skal bestyrelsen sikre, at virksomhedens økonomi og kapitalgrundlag er i orden og generelt, at der er styr på tingene. Men bestyrelsen laver mere end det.

De seneste år er der sket et paradigmeskifte inden for bestyrelsesarbejdet og bestyrelsens rolle i en virksomhed. Fokus er skiftet fra kontrol til sparring og vækstskabelse, og det betyder, at der i dag er større og flere krav til bestyrelsens engagement og kompetencer.

Hvad bestyrelsen helt konkret laver vil variere fra virksomhed til virksomhed – der er ikke nogen manual eller guide til, hvad bestyrelsen skal lave. Der er selvfølgelig nogle retningslinjer i Selskabsloven, som en bestyrelse skal leve op til. Men derudover handler det om, hvordan den enkelte virksomheds behov ser ud.

Bestyrelsens opgaver

Som bestyrelse er der en række formelle opgaver, der skal løses, og heri ligger den kontrollerende funktion. De formelle opgaver fylder naturligvis en del af bestyrelsesarbejdet, og dem skal der være styr på. Men de sjove opgaver ligger i den mere strategiske og praktiske del af bestyrelsesarbejdet.

Her drejer det sig om at hjælpe virksomheden med at opnå de mål og behov, der er sat for virksomheden og bestyrelsen. Og det er her, at det enkelte bestyrelsesmedlem for alvor kan bringe sine kompetencer i spil. Som bestyrelsesmedlem vil du som sagt typisk være rekrutteret med øje for, hvordan din baggrund og din viden kan bidrage til og styrke virksomheden på et givent område og på et givent tidspunkt. Derfor vil dine opgaver tage udgangspunkt i dette.

Læs meget mere om bestyrelsens opgaver og ansvar her.

Konkrete bestyrelsescases

Ønsker du nogle mere konkrete eksempler på, hvad en bestyrelse laver, og med hvilket behov den er hyret ind i virksomheden, kan du med fordel læse nogle af vores cases.

Se vores bestyrelsescases her.

E-bog: Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling?

E-bogen ‘Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling’ stiller skarpt på lederes attitude og indstilling til bæredygtighed i danske SMV-er. Med mere end +1400 besvarelser får du en spændende og fyldestgørende rapport.

E-bog for bestyrelsesmedlemmer | Asnet