En ejerleders største udfordring i det daglige arbejde er, at der er for meget arbejde.

Sådan lyder det fra Jesper Johannesen, medejer og leder i virksomheden Fe Støberiet A/S, når han fortæller om nogle af de udfordringer, der ligger til grund for, at hans virksomhed har en professionel bestyrelse.

”Der er altid opgaver, der ikke er løst. Der er altid noget, man skal tage stilling til. Der er ikke rigtig tid til at sætte sig ned og få det der helikopter-view, som en ekstern bestyrelse kan hjælpe med. Det bliver simpelthen bare det daglige arbejde, der tager over,” siger Jesper Johannesen.

Lyder det bekendt?

Jesper er bestemt ikke den eneste, der har det sådan. Mange ejerledere oplever, at hverdagen ikke bliver til meget andet end drift af virksomheden. Ambitionerne om udvikling og overblik er der, men i en travl hverdag, bliver driftsarbejdet bare prioriteret højest. Der er simpelthen ikke tid til andet. Grunden er, at mange ejerledere tit bliver fanget af, hvad Janet Alsø, ejer og leder af CardioLab, refererer til som ”hverdagsmonsteret”:

”Der findes et hverdagsmonster derude. Der er dagligdag, personale, drift, moms, registreringer, forsikringer osv. Og lige pludselig løber ambitionerne om kap med kalenderplanlægning og afrapportering. Alt sammen på grund af hverdagsmonsteret. Og det er netop min erfaring fra det daglige limbo som jeg omsætter til værdi i de virksomheder, hvor jeg sidder i bestyrelse,” fortæller Janet Alsø.

Også Lone Lysehøj, medejer af Revisorfirmaet Lysehøj, kan nikke genkendende til følelsen af, at hverdagsmonsteret og den daglige drift stjæler al ens tid:

”Den største udfordring for en ejerleder er at få tid til udvikling. Fordi når man er ejerleder, så går 100% af dagen med drift – eller nærmere 110%. Man bruger sin fulde dag og sin fulde tilstedeværelse på drift,” supplerer Lone Lysehøj.

 

Tag kampen op mod hverdagsmonsteret!

Men hvordan får man så bekæmpet hverdagsmonsteret? Hvordan sikrer man, at man får prioriteret tiden til udvikling? Ifølge Jesper, Janet og Lone er der et oplagt våben, nemlig en bestyrelse.

En bestyrelse eller et advisory board kan hjælpe ejerledere med at tage fat på de ting, der altid bliver skubbet bagest i køen. De kan sikre, at forretningsudvikling og strategi bliver en kontinuerlig prioritering i virksomheden.

”Man har altid alle de der ting, man skulle have gjort, man burde have gjort, men som man ikke lige fik gjort. Her er det altså godt at blive holdt i ørerne. Samtidig får man kontinuerligt samlet sammen på opgaver og ideer, og det giver faktisk et flow, man kan vende tilbage til bagefter,” siger Janet Alsø, idet hun beskriver udbyttet ved at have et advisory board i CardioLab.

Er du i tvivl om forskellene på en bestyrelse og et advisory board? Bliv klogere og find ud af, om du bør vælge en bestyrelse eller et advisory board her.

Når du prioriterer at få en bestyrelse eller et advisory board, prioriterer du også helt automatisk at afsætte den tid til virksomhedsudvikling, det kræver. Når du står alene ansigt til ansigt med hverdagsmonsteret, er det nemlig sjældent udviklingen, du tyr til, men i stedet driften.

”Der hvor en bestyrelse kan gøre en forskel i sådan en sammenhæng, vil være ved at tage den tid ud til udvikling, som er en forudsætning for at få en bestyrelse. Og så kan det være en bestyrelse, et advisory board, eller det kan være en anden ekstern form for sparringspartner, hvis din ejerfacon ikke forudsætter en bestyrelse. Funktionen er den samme, nemlig at udvikle dig og din virksomhed og få flyttet virksomheden fra det step, hvor den er nu til et højere niveau,” siger Lone Lysehøj.

Ifølge Janet Alsø handler dét at få en bestyrelse også om, at man skal have nogen, der skubber lidt på, når hverdagsmonsteret ligger på lur:

”Jeg tror, at man skal turde at være meget nærværende som bestyrelse og advisory board. Det har man brug for som ejerleder. Hiv folk i ørerne, hvis der er behov for det, tramp rundt i tabuerne, hvis der er behov for det. Snak om alle de tabuer, man skal tage sig af, når man har med ejerledere at gøre. For at rykke ejerlederen, kræver det, at man smider fløjlshandskerne,” fortæller Janet Alsø om hendes erfaring med et advisory board.

 

Styrk din virksomheds kompetencer med en bestyrelse

Det kræver tid og motivation at få en bestyrelse. Det er jo folk, der stjæler din tid fra driftsarbejdet og får adgang til dit kæreste eje. Derfor er det selvfølgelig vigtigt at være motiveret og afklaret med, hvad man vil have ud af en bestyrelse eller en anden ekstern sparringspartner. For Jesper og Janets vedkommende er bestyrelsen med til at sikre, at de har alle nødvendige kompetencer i virksomheden.

”Jeg har selv gjort mig overvejelsen, at jeg gerne ville have en aktiv bestyrelse, som vi kan bruge til rådgivning og på den måde få en kombination af forskellige ting,” siger Jesper Johannesen, der selv har en professionel bestyrelse med delvist eksterne medlemmer.

”Ideen er at få de kompetencer, vi ikke selv har. Så da vi satte boardet, var det vigtigt at få afdækket vores egne svagheder. Det har egentlig været en motivationsfaktor hele vejen igennem at se boardet som en måde for en lille virksomhed at få styrket de områder, hvor der kommer til at være svagheder. For det gør der jo i enhver virksomhed,” siger Janet Alsø.

En bestyrelse kan altså sikre, at du får dækket de nødvendige kompetencer og får udviklet din virksomhed – både strategisk og på sigt også driftsligt. Og så kan du måske i sidste ende spare tid på driften og lukke hverdagsmonsteret ude.

 

Skal vi hjælpe dig med at bekæmpe hverdagsmonsteret?

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få en bestyrelse eller et advisory board her.