Hvornår er det rigtige tidspunkt for et ejerskifte?

af | apr 19, 2018 | Ejerskifte

”Det nytter ikke noget at sige til ejerlederen ”Nå, nu skal du vist til at sælge.” Ejerlederne har brug for nogen at snakke med. Nogen, der kan støtte og stille de rigtige – og ikke mindst de svære – spørgsmål.”

Sådan lyder det fra Mads Lebech, administrerende direktør for Industriens Fond, idet han forklarer motivationen bag det arbejde, som fonden siden 2013 har støttet for at hjælpe danske ejerledede virksomheder. Gennem centerdannelsen, Center for Ejerledede Virksomheder, har Industriens Fond de seneste år været med til at udvikle en række forskningsbaserede værktøjer og rapporter, der skal sikre, at ejerlederne er klædt på til den fremtid, der venter dem og deres virksomheder.

Omkring 80% af alle danske virksomheder er ejerledede, og der ligger derfor en vigtig opgave i at sikre disse virksomheders fremtidige vækst og fremdrift. Før eller siden står alle ejerledere overfor en situation, hvor de skal træffe en beslutning om, hvad der skal ske med deres virksomhed i fremtiden – og ikke mindst hvornår det skal ske. Og den beslutning kan være noget nær umulig at træffe alene, mener Mads Lebech:

”Sådan en ejerleder, der sidder alene med sin virksomhed, har ikke så mange at tale med om de her helt grundlæggende strategiske spørgsmål. Hvis man signalerer svaghed eller ryster lidt på hånden, så kan det være svært at håndtere den slags i sådan en typisk karismatisk ejerledet virksomhed.”

Hvornår skal ejerlederen tænke exit-planlægning?

Forskning ved Center for Ejerledede Virksomheder har vist, at mange danske ejerledere mangler en exit-plan. En af årsagerne hertil er, at exit-planlægning og ejerskifte for mange ejerledere hænger sammen med alderdom. Det er altså først, når de skal til at gå på pension, at tankerne om virksomhedens fremtid igangsættes. En anden gennemgående årsag er manglen på overblik over, hvad virksomheden er værd. Den sidste årsag, som fremhæves er, at ejerlederen er bange for at give slip på sit hjertebarn.

Dette er også mønstre som Claus Astrup-Larsen, bestyrelsesformand i ASNET Board kan nikke genkendende til:

”Det er helt almindeligt, at man som ejerleder tænker sådan, og det kan ingen bebrejdes. Men hvad sker der, hvis du dør i morgen? Hvem skal så føre dit livsværk videre? Det kan lyde voldsomt, men pointen er, at det aldrig er for tidligt at gå i gang med overvejelser omkring den langsigtede planlægning for din virksomhed.”

Læs også artiklen ”Ejerskifte i ejerledede virksomheder kræver erkendelse og forberedelse”.

Hvem skal ejerlederen tale med?

Men hvor skal ejerlederen så søge hen, når beslutninger af den kaliber står for døren?

Ifølge Claus Astrup-Larsen, er en bestyrelse den oplagte sparringspartner:

”Har ejerlederen en bestyrelse, er den en uundværlig sparringspartner og rådgiver i en beslutning, der er så afgørende – ikke kun for virksomhedens fremtid, men også for ejerlederen. Det er klart, at det valg, der skal træffes, skal være velovervejet og føles rigtigt. Det handler ikke kun om at have nogen at snakke med; det handler også om, hvordan man sikrer den bedst mulige fremtid for sig selv og ens virksomhed og ansatte. En bestyrelse er ejerens fortrolige og er uafhængig af eksterne interessenter som banker, advokater, M&A virksomheder og revisorer. Vi må huske på, at det er meget få ejerledere, der har prøvet at sælge en virksomhed, og derfor kan en ekstern bestyrelse være meget værdifuld i opstarten af en potentiel salgsproces,” forklarer Claus Astrup-Larsen.

En bestyrelse kan være til stor gavn for ejerlederen. Det kræver dog, at ejerlederen er villig til at lukke andre ind og tage imod den hjælp, en bestyrelse kan tilbyde.

”En professionel bestyrelse nytter ikke noget, hvis ikke der er et erkendt behov og en respekt for den hos ejerlederen. Så en stor del handler om at få mindsettet hos ejerlederen til at træde det der halve skridt tilbage fra, at det er ham selv, der sidder på det hele og bestemme sig for, hvor han er henne i virksomhedens ledelseslag. Så der er ingen tvivl om, at alle vil have godt af at have en hel- eller halvprofessionel bestyrelse, som både kan støtte med at stille nogle af de rigtige spørgsmål, men også stille nogle af de svære spørgsmål.” Det fortæller Mads Lebech, der mener, at en bestyrelse kan have en vis indflydelse i strategiske og langsigtede beslutninger. Derfor er bestyrelser også et af de emner, der efterfølgende er blevet tema for flere af de projekter, Industriens Fond støtter.

”Det er interessant at se, hvad det er for bestyrelser, der giver værdi, og hvordan de skal arbejde. Så det er noget af det vi har fyldt på ved Center for Ejerledelse,” siger Mads Lebech.

Læs mere om resultaterne af forskningen af bestyrelser ved Center for Ejerledede Virksomheder i artiklen ”Ny forskning viser: Eksterne bestyrelsesmedlemmer giver den bedste effekt”.

 

Bestyrelsen kan sikre timingen i ejerskiftet

Som Mads Lebech understreger, handler et ejerskifte ikke om at sige til en ejerleder, at det er ved at være på tide at sælge. I stedet handler det om at hjælpe ejerlederen med at opnå en erkendelse af, hvad der er det rigtige at gøre og hvornår.

”Det handler om at sige til en ejerleder ”På en skala fra 1-10, hvor moden opfatter du så, at du er på, at du skal overveje at sælge?” Og så er det vigtige ikke, om de svarer 2 eller 8. Det vigtige er, at de får gjort sig den refleksion, så når man tager snakken igen næste år, ved de, om de har flyttet sig på skalaen. Og det er lige så fair at sige, at man slet ikke er klar, så længe det er reflekteret og besluttet. Så kan man håbe, at man ved at professionalisere sig omkring blandt andet en bestyrelse, kan hjælpe virksomheden til at flytte sig på skalaen og samtidig være nutidig i den måde man håndterer udfordringer,” siger Mads Lebech.

En vigtig faktor i tankerne omkring et ejerskifte er altså timingen. Hvornår er ejerlederen og virksomheden moden til et nyt skridt? Og hvordan sikrer man, at beslutningen så rent faktisk følges til dørs? Claus Astrup-Larsen mener, at bestyrelsen bærer en stor del af ansvaret i den proces:

”Bestyrelsens opgave er blandt andet at sørge for, at tingene forløber rettidigt. Der vil være et ”rigtigt” tidspunkt for et ejerskifte, men hvornår det er, svinger fra virksomhed til virksomhed. Men når beslutningen er truffet, er det utroligt vigtigt, at både ejerledere og bestyrelser tager deres ansvar alvorligt og sørger for, at tingene rent faktisk sker. Grundlæggende bør enhver virksomhed være klar til slag, hvis den rigtige køber pludselig kommer forbi. Og så er det selvfølgelig suverænt op til ejeren, om han vil acceptere et givet tilbud. Men bestyrelsen kan være en hjælp til at sikre, at de rigtige værdier kommer frem i virksomheden.”

Ejerstrategi-kortet kan hjælpe ejerlederen på vej

Ikke alle virksomheder har en bestyrelse eller et advisory board, som ejerlederen kan sparre med. Og det er ikke altid, at der er nogen, der prikker til ejerlederen og hjælper med at sætte overvejelserne i gang. Derfor har Industriens Fond og Center for Ejerledede Virksomheder udviklet en række værktøjer, der skal hjælpe danske ejerledere til at opnå erkendelse og igangsætte en plan.

”Man kan ikke lave retningslinjer for, hvornår man skal gøre hvad. Men man kan give nogle værktøjer, der kan hjælpe med at opnå en erkendelse og en plan,” siger Mads Lebech og henviser til det nyligt udviklede værktøj Ejerstrategi-kortet, som du kan se mere om, hvad er i denne video: https://www.youtube.com/watch?v=DMWgSap7Ugc&t=6s.

E-bog: Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling?

E-bogen ‘Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling’ stiller skarpt på lederes attitude og indstilling til bæredygtighed i danske SMV-er. Med mere end +1400 besvarelser får du en spændende og fyldestgørende rapport.

E-bog for bestyrelsesmedlemmer | Asnet