Har du svært ved at finde kapital til din virksomhed?

af | aug 31, 2016 | Din virksomhed

Pengene er derude. Det er et faktum. Men som de fleste, der har beskæftiget sig med ledelse og bestyrelsesarbejde i små og mellemstore virksomheder ved, så hænger kapital ikke ligefrem på træerne. Tværtimod kræver det både overblik og overvejelse at finde rundt i kapital-junglen og udvælge de tilbud og muligheder, der er værd at gå efter. Dette stod også klart efter den konference, som ASNET Board i samarbejde med blandt andre Nykredit, Vækstfonden og Kapitalbørsen afviklede i København i august 2016 under overskriften ”Kapitalfremskaffelse til vækst”.

På konferencen fik de fremmødte syn for sagn i form af oplæg fra en række af kapitalens gatekeepers. Herunder Vækstfonden, Eksportkreditfonden, det private initiativ Kapitalbørsen samt ikke mindst Nykredit, der – igen – afviste, at det skulle være helt så svært med finansieringen, som det ofte lyder. Samme budskab lød det fra leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder på Aarhus Universitet, professor Mette Neville.

“Det er så heldigt, at det, der skal til for at få kapital, det også er det, der skal til for at indfri vækstpotentialet i en lille eller mellemstor virksomhed,” siger hun og opremser, hvad hun mener, det kræver:

– Styr på organisationen

– Klar strategi

– Dokumenteret businesscase og forretningsmodel.

Samtidigt understreger hun, at de tre elementer mangler fokus mange steder:

“46 % af SMVer havde i 2014 ikke en nedskrevet forretningsmodel, og derfor står en lang række virksomheder overfor nogle markante udfordringer i forhold til udvikling af ledelsen og organisationen, udvikling af forretningen og klarlæggelse af værdistrømme,” lyder det fra Mette. Det klare budskab er, at når der er styr på tingene, begynder mulighederne til gengæld at åbne sig. Til dels i banken, og i hvert fald hos nogle af de andre muligheder for kapitalfremskaffelse, der findes i markedet.

“Kapitalen er der, det handler faktisk ”bare” om at finde frem til den, og så gøre op med sig selv, hvad man er villig til for at få den,” siger administrerende direktør i bestyrelsesnetværket ASNET Board, Henrik Nielsen. Herudover mener partner i kapitalfonden Axcel, Nikolaj Vejlsgaard, at en forudsætning for at få kapital gennem en investering er, at man har et formål og en plan med pengene. Læs mere om Nikolajs syn på kapitalsøgning her. 

3 muligheder for kapital

På baggrund af oplæggene på ASNET Boards konference om kapitalfremskaffelse er herunder tre bud på pengekasser, der, udover banken, kan være værd at se nærmere på for virksomheder med finansieringsbehov.

Turbo på vækst-millioner

En netop indgået aftale mellem Den Europæiske Investeringsfond, EIF, og Vækstfonden betyder, at Vækstfonden har fået mulighed for at yde kautioner for op til 270 mio. kr. til SMVer over en toårig periode til. Det bringer det samlede potentielle udlån op på 360 mio. kr.

Vækstkautioner kan benyttes af danske SMVer til næsten alle typer af finansiering på op til 2 mio. kroner og dækker op til 75 pct. af eventuelt tab for dit finansieringsinstitut (eks. bank, realkreditinstitut eller leasingselskab), der yder selve finansieringen og også står for kreditvurderingen.

Læs mere om mulighederne hos Vækstfonden her.

Gode muligheder for eksport-kredit

Eksportkreditfonden EKF har de seneste år hjulpet en lang række – også små – virksomheder med ofte skræddersyede løsninger, der sikrer, at virksomheden og ikke mindst banken får sine penge, hvis noget skulle gå galt i en handel med udlandet. Der stilles selvfølgelig krav til både virksomhedens og kundens sundhedstilstand, ligesom forretningen skal skabe værdi for Danmark i form af omsætning eller arbejdspladser. Hvis den samlede risiko er acceptabel, dækker EKF risikoen.

Læs mere om mulighederne og se en række case-videoer her

Den aktive investor

Den jyske virksomhed Kapitalbørsen bygger på et stort netværk af både private og institutionelle investorer og tilbyder en række ydelser, der klæder virksomheder på til kapitaljagten. Herudover faciliterer Kapitalbørsen det såkaldte Jysk Kapitalnetværk, der matcher investorer og aktive erhvervsledere, der kan tilføre såvel kapital som erfarne ejerskifte-ledere medbringende egenkapital til SMVer.

Læs mere om kapitalfremskaffelse til små og mellemstore virksomheder her.

E-bog: Skaber en bestyrelse værdi for din virksomhed?

Kan en bestyrelse skabe værdi for dig og din virksomhed? Kan du opnå effekt af en bestyrelse med eksterne medlemmer? Og hvordan sikrer du det? I denne e-bog forsøger vi at guide dig i retning af svarene på bl.a. disse spørgsmål. Er du i tvivl om bestyrelsens relevans for din virksomhed, så download e-bogen nu.

E-bog om bestyrelse | Asnet