Knud Ole Kirstein

+45 40 44 22 15
kokirstein@outlook.dk
Ry
Tilknytning til ASNET Board
Partner
Region Midt-Nord
Om mig

Cand. oecon. Jeg påtager mig roller som bestyrelsesmedlem og deltagelse i advisory boards. Jeg vil gerne have føling med tingene for at kunne bidrage bedst muligt. Så løbende rådgivning for direktionen prioriterer jeg højt. Jeg vil kunne påtage mig særlige ledelsesopgaver, herunder interim managerroller og løsning af dedikerede konsulentopgaver. Generationsskifte, opkøb, turn around mv.

Bestyrelses CV

Bestyrelseserfaring Dansk Installationsteknik Projekt A/S, Wicotec-Kirkebjerg A/S, Petri & Haugsted A/S og Clean Care A/S mv.
Bestyrelsesuddannelse Har primært tilegnet mig kompetencer gennem praktisk arbejde med bestyrelser. Herunder tilrettelæggelse af governance strukturer i koncernregi og dagsordener i selskaber.
Personlige egenskaber Engagement, energi og indlevelse.Motiverende og resultatorienteret lederstil.Praktisk og jordnær arbejdsfacon tilpasset situationen.Fokus og styr på god kommunikation.Skaber overblik og prioritet.
Strategiske Kompetencer Processer, metoder og værktøjer i teori og praksis skræddersyet til situationen.Sikring af strategiplanernes gennemførbarhed i praksis.Skaber overblik og prioritet.
Funktionskompetencer Bestyrelses- og ledelseserfaring på direktionsniveau inden for Strategi, Økonomistyring, IT/Digitalisering, HR/Organisation, Indkøb og Kommunikation på koncern- og virksomhedsniveau mm.
Implementeringskompetencer Praktisk implementering af forretningsplaner i en række virksomhederLøbende opfølgning, - det lange seje træk
Branche erfaring Bygge- og anlægsbranchen, industri-, forsynings- og servicevirksomhed og konsulentbranchen. Såvel store som mindre virksomheder.
Erfaring som virksomhedsejer Jeg har som hovedbeskæftigelse
drevet egen virksomhed
Ja
Nej
Antal ansatte
Nej

Rådgivningsvirksomhed. Jeg deltager i bestyrelsesarbejde med en praktisk ledelsesmæssig tilgang baseret på erfaringer fra en række virksomheder. Spidskompetencerne er strategi og økonomistyring mm.