Bestyrelses CV

Bestyrelseserfaring Arbejder fuldtids som bestyrelsesmedlem og i Advisory Boards. Har erfaring fra bestyrelsesarbejde i 20 lande. Omsætningsmæssigt fra "0" til 3,5 mia. kr. Personale fra 4 til 1.300.
Bestyrelsesuddannelse Diverse kurser i ind- og udland kombineret med stor praktisk erfaring. Afholder kurser i bestyrelsesforhold.
Personlige egenskaber Konstruktiv provokatør. God til hurtigt at sætte mig ind i en virksomheds aktuelle situation og hjælpe den videre derfra via bred erfaring fra lederjob samt mange bestyrelsesposter i ind- og udland.
Strategiske Kompetencer Udvikle og spore virksomheder ind til at koncentrere sig om Core business baseret på egne erfaringer og en økonomitilgang. Opbygge ledelsesstrukturer som virker i praksis - rette ansvar rette sted.
Funktionskompetencer Koncernledelse, økonomi/personale og køb henholdsvis salg af virksomheder.
Branche erfaring Transport, handel, distribution og virksomhedshandel. Derudover erfaring fra 20 forskellige brancher, hvor jeg har/har haft bestyrelses og/eller rådgiveropgaver.
Erfaring som virksomhedsejer Jeg har som hovedbeskæftigelse
drevet egen virksomhed
Ja
Nej
Antal ansatte
Nej