[hfcm id="5"]

Ulla Röttger

+45 24 25 70 99
Ullarottger@gmail.com
Kirke Såby
Tilknytning til ASNET Board
Partner
Region ØST
Om mig

I dag non executive director i London Energy LtD, bestyrelsesmedlem i Bornholms Energi og Forsyning, Viegand Maagøe (Rådgivende ingeniører), Fonden Teknologirådet og Care Danmark. Næstformand i Styregruppen for teknologi for bæredygtighed i Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Bestyrelses CV

Bestyrelseserfaring Betjent bestyrelser som direktionsmedlem i over 30 år heraf 16 år som CEO. Medlem af adskillige bestyrelser og råd, nævn og komitéer siden 1987. Varetaget formandskabet i fonde og flere udvalg.
Bestyrelsesuddannelse CBS Executive Leadership Masterclass 2017
Personlige egenskaber Ambitiøs, kreativ og holistisk tilgang til udfordringer - gerne med utraditionelle og "skæve" synsvinkler. Forretnings- og udviklingsorienteret. God til at tænke og arbejde på tværs af fagligheder.
Strategiske Kompetencer Stærk til at spotte trends og udviklinger i samfundet. Skarp forståelse af teknisk udvikling/problemstillinger og betydningen for virksomhedens fremtid og drift. Imagepleje og kommunikation.
Funktionskompetencer Topledelse. Ingeniørkompetencer, teknologisk udvikling, innovationsprocesser. Overordnede bygherrerkomp.. Offentligt - privat samarbejde. Politiske beslutningsprocesser og lobbyisme. CSR
Implementeringskompetencer Ansvarlig for etablering af kraftværksanlæg, genbrugspladser, vindmøllepark, sorteringsanlæg mv. Mest kendt er Affaldsenergianlægget Amager Bakke med tilhørende rekreativt anlæg i København.
Branche erfaring Executive erfaring fra energi, miljø, klima, affald og forsyningsbranche. Bestyrelseserfaring fra rådgivende ingeniørvirksomhed, akademisk uddannelser, fonde og uddeling af forskningsmidler.
Erfaring som virksomhedsejer Jeg har som hovedbeskæftigelse
drevet egen virksomhed
Ja
Nej
Antal ansatte
Nej