Da Adapt valgte at udskifte den siddende bestyrelse med tre nye eksterne medlemmer, var det med et ønske om at få nogle udefra komne kompetencer til at bistå virksomheden i den udvikling, den står overfor. Adapt er et internationalt digitalt bureau, der blev etableret...