Opskriften på kapitalsøgning er motivation, formål samt en velfungerende ledelse og bestyrelse

af | dec 21, 2017 | Nyheder, Din virksomhed

Mange virksomheder oplever at stå overfor den udfordring, at de mangler kapital for at kunne skabe vækst. Men hvad skal der egentlig til for at finde de investorer og de penge, der kan gøre en forskel for virksomheden? Ifølge Nikolaj Vejlsgaard, partner i kapitalfonden Axcel, er det altafgørende, at man har en plan og et formål for, hvad pengene skal bruges på, inden man foretager en kapitalsøgning. Og her mener han, at velfungerende bestyrelser kan spille en væsentlig rolle.

Nikolaj Vejlsgaard er partner i kapitalfonden Axcel, der investerer i virksomheder med potentiale for udvikling og vækst. For Nikolaj og Axcel er det en forudsætning for en investering, at virksomheden har et formål med kapitalen og de rette mennesker til at udvikle og vækste virksomheden. Og i den sammenhæng spiller bestyrelsen en vigtig rolle, mener Nikolaj:

”Bestyrelsens opgave er jo – kogt ned – at udfordre, støtte og kontrollere ledelsen og de tanker, de har, og den måde de håndterer dem på. Så det er både et spørgsmål om at være sikker på, at man nu har gjort sig de tanker, der skal gøres, inden man går i gang med forskellige initiativer, og at man så rent faktisk også gør det. At man udfører det, man nu har sat sig for at gøre. Og så være med til at hjælpe der, hvor der måtte være spørgsmål eller behov for svar, så man får mest muligt ud af de kompetencer, der nu er samlet rundt om bordet.”

Motivation og afklaring på formålet er altafgørende for kapitalsøgning

Før en virksomhed går ud og laver en kapitalsøgning, er der flere ting, der skal være afklaret og på plads internt i virksomheden, ledelsen og bestyrelsen. Først og fremmest påpeger Nikolaj, at motivationen for at søge flere penge skal være den rette:

”Den motivation, der er til grund for, at man går ud og leder efter investorer skal være rigtig og velovervejet, og de tanker man har gjort sig i den forbindelse skal være bundfældet ordentligt. Og der er det naturligt at have bestyrelsen med ind over i den slags beslutninger og processer.”

Når det kommer til at søge kapital, er der altså efter Nikolajs mening kun ét rigtigt sted at starte. Nemlig med formålet:

”Det vigtigste er at have et afklaret formål og en plan, som man kan præsentere for de folk, man gerne vil invitere indenfor”, pointerer Nikolaj og fortsætter:

”Det er først og fremmest et spørgsmål om, at man er afklaret på, hvad det er, man skal bruge ny eller mere kapital til. For det er selvfølgelig altid rart at have penge, det er der ingen tvivl om, men man skal også være rimelig afklaret på, hvad det er de penge skal gå til, og hvad man forventer at få ud af det.”

Kapitalsøgning kræver de rigtige mennesker

Kapital kan være et essentielt led i at realisere en plan, men ifølge Nikolaj kræver det mere og andet end penge at udvikle og vækste en virksomhed:

”Det at få pengene er jo bare ét middel til at føre tingene ud i livet. Det kræver også, at man har menneskene, kompetencerne og de øvrige ressourcer”, forklarer Nikolaj og pointerer vigtigheden af en velfungerende bestyrelse:

”Man skal sikre, at der er de rigtige rammer, de rigtige mennesker og de rigtige betingelser for, at man får det nødvendige samarbejde mellem ledelsen og bestyrelsen i bred forstand. Ikke bare formanden, men hele bestyrelsen. Det er vigtigt, at man kan få diskuteret de rigtige emner og de ting, der måske gør lidt ondt, så man får en god og fornuftig samarbejdsform. Vi oplever, at nogle af vores kunder har en bestyrelse, men denne er ikke nødvendigvis sammensat ud fra, hvad der er godt for virksomheden.”

Bestyrelsens frikvarter

”Bestyrelsen skal kunne mødes uden ledelsen.” Sådan lyder det fra Nikolaj, når han fortæller om det, han kalder ”bestyrelsens frikvarter”, der dybest set handler om, at det skal være okay for bestyrelsen at mødes uden ledelsen, uden at denne skal være bange for at blive fyret eller overvåget af den grund.

”På de sædvanlige bestyrelsesmøder har man ledelsen med, som præsenterer de primære ting, som de nu gerne vil have gået igennem på mødet, og dem skal man selvfølgelig tage i fællesskab, bestyrelsen og ledelsen imellem. Men der kan godt være situationer, hvor det er relevant som bestyrelse bare at sidde alene, og hvor man ikke nødvendigvis tager de hensyn, man er vant til at tage, når ledelsen sidder med. Altså hvor man kan tale om ledelsen, om det er de rigtige mennesker, og om de gør det ordentligt. På den måde kan man få en mere åben dialog om diverse emner, når ledelsen ikke er der. Og så skal man selvfølgelig huske, at man efterfølgende tager en snak med ledelsen om, hvad man nu har talt om – hvis det er relevant. Så føler ledelsen ikke, at de bliver overvåget eller er til eksamen”, siger Nikolaj.

Værd at vide om Nikolaj Vejlsgaard og Axcel:

Nikolaj Vejlsgaard har arbejdet i Axcel siden 1998. Før han blev ansat i kapitalfonden, arbejdede han i industrivirksomheden Superfos. Siden han kom til Axcel, har Nikolaj været involveret i en lang række selskaber såsom Huskompagniet, Pandora mfl.

Axcel er den største danske kapitalfond og har eksisteret siden 1994. Virksomheden har investeret i 48 virksomheder i Danmark, Sverige og Finland. Axcel er en kapitalfond i klassisk forstand, da de går aktivt ind sammen med en ledelse i den pågældende virksomhed – sædvanligvis den eksisterende, men i nogle tilfælde en ny – med henblik på at udvikle virksomheden til at blive større, stærkere og bedre. Det kan både være gennem organisk vækst, vækst gennem opkøb, produktionsforbedringer osv. Alt sammen sker i samarbejde med ledelsen og bestyrelsen, der typisk helt eller delvist udskiftes. Lige nu står Axcel klar til at rejse den femte fond på 600 mio. euro og er klar til at investere ud fra den.

Dét skal der til for, at Axcel imødekommer en kapitalsøgning og investerer i en virksomhed:

”Det vi leder efter er virksomheder, som er stærke i den industri, de er i. De skal meget gerne have en stærk markedsposition som nr. 1 eller 2. på sit område, fordi det generelt er nemmere at arbejde med nr. 1 eller 2 og gøre dem endnu bedre end at tage en, der ligger længere nede og prøve at gøre den til den største. Det er ikke umuligt, men det kræver bare en anden indsats.

Så er det også et spørgsmål om, at der selvfølgelig er nogle gode vækstmuligheder enten organisk eller via opkøb. Derfor bruger vi en del tid, inden vi går ind i en virksomhed på at vurdere, hvilke perspektiver der er, og hvad der kan gøres. Det er også et spørgsmål om at have en stærk ledelse – helst en, der sidder der i forvejen, men ellers en, vi kan sætte ind. Den daglige drift skal ikke håndteres af os. Det er ledelsen, der skal tage sig af den.

Sædvanligvis går vi efter virksomheder, der har en omsætning på et par 100 mio. op til 2-3 milliarder. Men det er selvfølgelig meget forskelligt. Det er oftest mere et spørgsmål om, at Axcels investering skal give mening ift. fonden og ift. de øvrige investeringers størrelse, så vi får en fornuftig balance.”

Ønsker du mere inspiration til, hvordan du finder kapital til din virksomhed, så læs med her. 

E-bog: Skaber en bestyrelse værdi for din virksomhed?

Kan en bestyrelse skabe værdi for dig og din virksomhed? Kan du opnå effekt af en bestyrelse med eksterne medlemmer? Og hvordan sikrer du det? I denne e-bog forsøger vi at guide dig i retning af svarene på bl.a. disse spørgsmål. Er du i tvivl om bestyrelsens relevans for din virksomhed, så download e-bogen nu.

E-bog om bestyrelse | Asnet