Professionalisering af bestyrelsen: Case med Adapt

af | sep 15, 2020 | Din virksomhed, Virksomhederne siger

Da Adapt valgte at udskifte den siddende bestyrelse med tre nye eksterne medlemmer, var det med et ønske om at få nogle udefra komne kompetencer til at bistå virksomheden i den udvikling, den står overfor.

Adapt er et internationalt digitalt bureau, der blev etableret i 1998. Virksomheden opererer allerede i Danmark, Tyskland, Litauen, Spanien og USA, men har ambitioner om en fortsat internationalisering og vækst. Og med de ambitioner følger et ønske om at få adgang til nogle kompetencer og erfaringer, som virksomheden ikke har i dag. Derfor valgte Adapt i sommeren 2020 at inkludere tre nye, eksterne medlemmer i bestyrelsen.

”Vi har hidtil haft en ejerledet bestyrelse, men der opstod et behov for at få en mere professionel en af slagsen. Formålet var at få nogle indspark ude fra og en tilførsel af nogle kompetencer, som vi ikke selv besidder,” fortæller Kresten Wiingaard, der er CEO i Adapt.

Fakta om casen:

Virksomhed: Adapt, digitalt bureau

Lokation: København (HQ) (har endvidere kontorer i Tyskland, Litauen, Spanien og USA)

Beskrivelse: Rekruttering af tre nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, hvoraf et er medlem af Asnet

Konsulent: Christian Oxlund

Den eksterne bestyrelse var et naturligt næste skridt

Mange virksomheder starter med en bestyrelse bestående af virksomhedens ejere og direktion, hvilket kan være et fornuftigt første skridt i bestyrelsesarbejdet. Men vil du rykke virksomheden til næste niveau, er skridt to at inkludere eksterne medlemmer, der kan bidrage med noget objektivitet og nogle kompetencer, I ikke selv har.

For Adapt var tiden kommet, hvor det gav mening at gå den vej.

”Når du inkluderer eksterne medlemmer i din bestyrelse, får du hjælp fra nogle professionelle mennesker, som har erfaringer fra tidligere situationer, der minder om det, din virksomhed står overfor, og som derfor ved, hvad der kræves. Og det er forskellen fra at gøre det selv, som du jo gør i en ejerledet bestyrelse. Derfor gav det god mening for os at rykke bestyrelsen til næste niveau på det her tidspunkt,” siger Kresten Wiingaard.

Kompetenceprofilen

I takt med virksomhedens planer om vækst og ekspansion opstod der i direktionen et ønske om at få noget sparring fra nogen med mere ballast. Derfor henvendte Adapt sig til Asnet, der hjalp dem igennem et forløb, som skulle sikre de rette nye kompetencer til bestyrelsen.

”Overordnet set var det vigtigt for os at finde nogen med en digital forretningsforståelse og erfaring fra lignende brancher. Vores håb var at få nogen ind, der kan give os sparring i direktionen, og som har erfaring med lignende situationer, som den, vi befinder os i nu,” forklarer Kresten.

For at sikre, at Adapt fandt de rette kandidater, blev der udarbejdet en kompetenceprofil og et stillingsopslag, som beskrev hvad de nye bestyrelsesmedlemmer skulle kunne. En kompetenceprofil kortlægger, hvilke kompetencer, der reelt er brug for i bestyrelsen med henblik på at skabe mest mulig værdi og opnå de ønskede strategiske mål. I Adapts tilfælde blev der lagt stor vægt på de nye medlemmers forståelse for branchen samt erfaring fra internationalisering.

”Processen sammen med Christian fra Asnet var god – forløbet var gennemtænkt og gav god mening for os. Vi fik udarbejdet et fyldestgørende stillingsopslag, hvor vi fik beskrevet de forskellige parametre og kriterier for vores nye bestyrelsesmedlemmer,” siger Kresten.

På baggrund af kompetenceprofilen og stillingsopslaget fandt Adapt tre nye bestyrelsesmedlemmer, der matcher virksomhedens behov, og som nu skal hjælpe Adapt videre på rejsen mod nye markeder og vækst.

KOmpetenceprofil | Professionalisering af bestyrelsen

Har din bestyrelse de rette medlemmer?

Budskabet fra Kresten er, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer bør tænkes ind, hvis du ikke længere synes det er nok at gøre det selv. Har du brug for sparring omkring din virksomhed fra nogen, der har nogle andre kompetencer og erfaringer end dig selv, så hav modet til at inkludere nogle udefra stående kræfter.

”Hvis din bestyrelse ikke består af de rette medlemmer, er det ikke sikkert, den kan levere tilstrækkelig værdi for din virksomhed. Det er ikke altid nemt selv at se præcis, hvilke kompetencer, der er brug for, når man er så dybt inde i møllen, som mange ejerledere er. Men det er der, hvor vi kan hjælpe. Med et sæt objektive øjne og erfaring fra lignende cases, kan vi rådgive dig til, hvordan du bør sammensætte din bestyrelse, så den skaber reel værdi,” forklarer Christian Oxlund, Rekrutteringschef i Region Øst.

Har du brug for hjælp til at etablere, udvide eller skifte ud i din bestyrelse, er du velkommen til at kontakte Christian her.

E-bog: Skaber en bestyrelse værdi for din virksomhed?

Kan en bestyrelse skabe værdi for dig og din virksomhed? Kan du opnå effekt af en bestyrelse med eksterne medlemmer? Og hvordan sikrer du det? I denne e-bog forsøger vi at guide dig i retning af svarene på bl.a. disse spørgsmål. Er du i tvivl om bestyrelsens relevans for din virksomhed, så download e-bogen nu.

E-bog om bestyrelse | Asnet