”Danmark har brug for nytænkning, nye initiativer og unge iværksættere med blod på tanden. Og det kræver hverken mange års skolegang eller perfekte skrivefærdigheder at opnå succes som iværksætter. Ved fælles hjælp kan vi få meget mere ud af alt det, vi gør for at skabe flere og stærkere iværksættere, der opnår succes i Danmark.”

Sådan lyder det fra Oluf C. Lund, rådgiver, underviser og bestyrelsesmedlem, idet han beskriver sin personlige motivation for arbejdet med et nyt forløb for ordblinde iværksættere. Forløbet hedder ”Vejen til succes – for ordblinde iværksættere og ejerledere” og bliver afholdt på Brandbjerg Højskole.

Et forløb, der skal inspirere og skabe fælles læring

Formålet med forløbet er at give ordblinde iværksættere og ejerledere ny viden, nye metoder, nye værktøjer, ny inspiration, nyt netværk og nyt mod til at starte ny virksomhed eller til at sætte turbo på en virksomhed, der allerede er startet. Undervisningen vil tage udgangspunkt i inspirerende undervisere og gæster for at facilitere læring på en inkluderende måde, der ikke handler om at sidde med næsen i en bog.

”Det er – naturligt nok – ikke ordblindes yndlingsbeskæftigelse at skrive lange forretningsplaner, strategiplaner, mødeoplæg, mødereferater og lignende. Det er heller ikke altid, at det er de discipliner, der giver den største fremdrift og de bedste resultater. Dialogen og kommunikationen er mere afgørende,” fortæller Oluf om baggrunden for den lidt utraditionelle undervisningsmetode, der skal lægge til grund for forløbet.

”Alle iværksættere og virksomhedsejere kan lade sig inspirere af de succesfulde ordblinde iværksættere. At arbejde med forretningsudvikling i højere grad end forretningsplanlægning; at se holistisk på virksomheden og holde flere bolde i luften på en gang; at kende egne styrker og svagheder – og at kompensere for svaghederne og udnytte styrkerne; at blive ved, når det bliver svært (og det gør det som bekendt på et tidspunkt); at have viljen og modet til at prøve muligheder af; at turde begå fejl og at lære af dem. Det er alt sammen noget, jeg har set hos rigtigt mange ordblinde iværksættere og virksomhedsejere, og det tror jeg, vi alle sammen kan lære af,” siger Oluf.

3 weekender, 24 deltagere og en hulens masse udvikling

Det kommende forløb bliver afviklet over 3 weekender med nogle ugers mellemrum i efteråret 2019. På den måde kan deltagerne passe deres arbejde som normalt i ugens løb. Mellem de 3 sessioner skal deltagerne afprøve den nye viden og værktøjer, de får til undervisningen, og der vil gennem hele forløbet være mulighed for individuel supervision og sparring. Målet er at gennemføre et succesfuldt forløb for 24 deltagere første år, og herefter skal det blive et tilbagevendende tilbud på Brandbjerg Højskole.

Bestyrelsen skal turde tænke anderledes

“Det kræver noget særligt at sidde i bestyrelsen for en virksomhed, som ejes og ledes af en ordblind. Der skal være plads til at udnytte nye forretningsmuligheder; der skal kunne “jongleres” med flere bolde i luften på en gang; der skal være særlig mulighed for at prøve ting af og begå fejl osv. Men samtidig skal bestyrelsen naturligvis sørge for, at det ikke “går for vidt” og truer virksomhedens eksistens på kort eller lang sigt,” fortæller Oluf, der meget gerne vil i dialog med bestyrelsesmedlemmer, der har erfaring med arbejdet med ordblinde, eller som ønsker at få det.  

Ifølge Oluf bør bestyrelsesmedlemmer have mindre fokus på de forkromede forretningsplaner og mere fokus på ideen og teamet – særligt i samarbejdet med en ordblind iværksætter:

“Alt for mange vejledere, rådgivere, bankfolk, investorer, bestyrelsesmedlemmer osv. vil stadigvæk rigtigt gerne have en forretningsplan allerede i indledningen af en dialog med en iværksætter. Det vil i min optik give meget mere mening at drøfte iværksætteren og teamet, forretningsidéen og forretningsmodellen, netværk og samarbejdspartnere og den slags. Så kan forretningsplanen om nødvendigt udfærdiges i processen – måske nærmest som en slags tjekliste og et dialogværktøj. Det vil ofte give en langt bedre og mere succesfuld etablerings- og udviklingsproces.”

Samarbejde med Syddansk Universitet

Sideløbende med forløbet fortsætter Oluf også arbejdet omkring de ordblinde iværksættere som et forskningsprojekt i samarbejde med Syddansk Universitet. Foredrag på biblioteker, ordblindefterskoler m.v. starter efter sommerferien, og en portal for ordblinde iværksættere og ejerledere er klar til at blive sat i produktion, når finansieringen er på plads.

”Vi vil gerne undersøge, om der også i Danmark er en markant overvægt af ordblinde blandt de succesfulde iværksættere – i Sverige har 44% af de succesrige iværksættere udfordringer med at læse og skrive. I den forbindelse vil vi også gerne undersøge deres viden, metoder, værktøjer,” siger Oluf.

Brandbjerg Højskole, kursus for iværksættere | ASNET Board

Brandbjerg Højskole