Advisory Boards

Hvad er et advisory board, og hvordan er det forskelligt fra en bestyrelse?

Det er nogle af de spørgsmål, vi forsøger at give dig svar på i denne guide. Mange virksomhedsejere er i tvivl om, hvilken af de to, de bør vælge; og mange ved slet ikke, at et advisory board eksisterer som et fint alternativ til en bestyrelse. Derfor prøver vi her at skabe overblik for dig, der er i tvivl om, hvad du bør vælge, og hvad et advisory board egentlig er.

Læs med hele vejen eller gå direkte til det afsnit, du vil vide mere om:

HVAD ER ET ADVISORY BOARD?

Et advisory board er et rådgivende organ, der minder meget om en bestyrelse. Både et advisory board og en bestyrelse har den fornemme opgave at vejlede og sparre med en virksomheds ledelse for på den måde at sikre den bedst mulige udvikling og præstation i virksomheden.

En bestyrelses opgave i en kapitalvirksomhed er fastlagt i Selskabsloven, men dette er ikke tilfældet for advisory boards – begrebet ’advisory board’ eksisterer ikke i lovgivningen.

Hvad er forskellen på et advisory board og en bestyrelse?

Juridiske forskelle

Selvom bestyrelsen er en del af Selskabsloven, og advisory boardet ikke er, ligner de hinanden meget på de praktiske opgaver. Mange er af den opfattelse, man i en bestyrelse har et juridisk ansvar, mens man i et advisory board ikke har dette ansvar.

Det er dog ikke helt tilfældet. Begge organer har et juridisk ansvar over for virksomheden, hvis der er tale om tilfælde, hvor en beslutning er truffet i organet. Dette gælder uanset, om det er et advisory board eller en bestyrelse. Der hvor den juridiske forskel kommer i spil, er hvis advisory boardet udelukkende er et rådgivende organ, men ikke træffer beslutninger for virksomheden.

Ifølge Selskabsloven har en bestyrelse et økonomisk og juridisk medansvar og en tilsynspligt i din virksomhed. Medlemmer af en bestyrelse eller et advisory board påtager sig et juridisk ansvar overfor virksomheden, og kan dermed blive draget til ansvar for deres virke i bestyrelsen.

Mange tror, at medlemmer af et advisory board ikke har samme ansvar som bestyrelsesmedlemmer og derfor har et lavere engagementsniveau. Det er dog ikke nødvendigvis sandt. Selvom et advisory board måske ikke officielt har samme forpligtelse og involvering i virksomheden, kan det sagtens være en rigtig fin og fyldestgørende løsning for nogle virksomheder.

Har du som virksomhed nogle ting, områder eller projekter, du ønsker at få udviklet med hjælp fra eksterne kompetencer, kan et advisory board være en fin løsning. En bestyrelse vil derimod ofte være lidt mere inde i driften, økonomien, kapitalstrukturen o.l. end et advisory board.

Økonomisk forskel

Igen er der mange, der tror, at der her ses en væsentlig forskel på de to organer. Men man kan sige, at jo mere et advisory board er en del af virksomhedens løbende udvikling og drift, jo mere både ligner og optræder det som en bestyrelse.

Vi ser generelt et advisory board som en rigtig god løsning til 1) en lille eller ny virksomhed, 2) de mere projektprægede opgaver i virksomheden (som f.eks. ekspansion til et nyt marked) og 3) i tilfælde, hvor virksomhedens ejere ønsker at sidde i bestyrelsen, og virksomheden stadig har brug for ekstern sparring.

Derfor afhænger økonomien også i høj grad af, hvilken opgave advisory boardet skal løse. Mange tror, at advisory boardets honorar generelt er mindre end bestyrelsens, men det kommer helt an på opgaven. Er det f.eks. tilfælde 2 af de tre ovennævnte, vil honoraret oftest være lavere. Men er der tale om situation 3, kan det meget vel ligge på samme niveau som en bestyrelse, fordi de to så vil minde meget om hinanden.

Advisory board møder

Et advisory board kan på mange måder drives lige som en bestyrelse, og i en bestyrelse er det individuelt for hver enkelt virksomhed, hvor ofte man aftaler at mødes. Det er dog et lovkrav for bestyrelsens tilfælde, at der afholdes minimum ét årligt møde.

Det vil variere fra virksomhed til virksomhed, hvor ofte det giver mening at mødes. Dette kommer f.eks. også an på, om der er tale om driftsmøder eller idemøder.

Niveauet vil typisk ligge på mellem 4-12 møder årligt – suppleret af telefonopkald, når der er et mere akut behov for at drøfte noget. Derudover ser vi oftest, at bestyrelsesmøderne kræver lidt mere forberedelse, da der foreligger en række formelle krav til bestyrelsesmøder, som advisory boards ikke skal leve op til.

Advisory board møder | Asnet

HVORNÅR OG HVORFOR BØR DU OVERVEJE ET ADVISORY BOARD?

Hvornår bør du ansætte en bestyrelse i stedet for et advisory board?

Det generelle billede er, at det typisk er mindre og nyere virksomheder, der etablerer et advisory board. Vores holdning er, at en ejerledet virksomhed bør starte ud med den løsning, ejerlederen/ejerkredsen er mest komfortabel med.

Mange mener, at man lige så godt kan gå direkte til en bestyrelse, men et advisory board kan være en fornuftig måde at komme i gang på. Det vigtige er, at virksomheden får noget ekstern sparring i spil. Så er formatet ikke nødvendigvis så afgørende.

”Et advisory board er et skridt i den rigtige retning. Det betyder, at man har erkendt, at man er åben for nogle eksterne folk og får den nødvendige sparring. Vælger man denne løsning, synes jeg, at man skal lave en tidsbegrænset aftale på samarbejdet, for at se, hvordan det går. Og er man tilfreds med advisory boardet, kan man så overveje at ansætte en formel bestyrelse,” fortæller Claus Astrup-Larsen, bestyrelsesformand i ASNET.

Oplever du det mindste behov for nogen udefra komne at tale med, bør du ikke tøve. Virker en bestyrelse som en for stor mundfuld, så start med et advisory board. Selvom vi i langt de fleste tilfælde vil anbefale en bestyrelse, vil vi samtidig understrege, at du hellere skal starte med et advisory board frem for at gøre ingenting.

Har du som virksomhed nogle ting, områder eller projekter, du ønsker at få udviklet med hjælp fra eksterne kompetencer, kan et advisory board være en fin løsning. En bestyrelse vil derimod ofte være lidt mere inde i driften, økonomien, kapitalstrukturen o.l. end et advisory board.

Hvordan finder og sammensætter du dit advisory board?

Når du skal sammensætte dit advisory board, bør du starte med at kigge indad og blive 100% skarp på, hvad det er for et behov du og din virksomhed har for ekstern hjælp. I mange situationer opstår behovet sammen med en konkret situation eller udfordring – det kan f.eks. være ifm. med en produktlancering, en ekspansion til et nyt marked eller noget lignende.

Men vi ser også mange situationer, hvor der bare er et generelt behov for og ønske om noget ekstern sparring i virksomheden. Uanset hvad bør du gøre det klart på forhånd, hvad du ønsker dit advisory board (eller din bestyrelse) skal bidrage med.

Find de rette medlemmer

Der er ikke et endegyldigt svar på, hvor mange medlemmer, du skal have. Både ved et advisory board og ved en bestyrelse vil antallet af medlemmer svinge fra virksomhed til virksomhed – ja, nogle gange også fra situation til situation. I SMV’er vil antallet typisk ligge mellem 1-6 eksterne medlemmer for en bestyrelse, og det samme gør sig faktisk gældende for et advisory board.

Det er ikke unormalt, at der sidder en ejerkreds på 2-5 ejere, der alle sammen vil sidde i bestyrelsen. Og ved siden af har virksomheden så et advisory board eller nogle eksterne bestyrelsesmedlemmer, der træffer beslutninger sammen med direktøren og ejerkredsen. På den måde kan der være mange parter inde over beslutningerne.

Når du sammensætter dit advisory board, er det de samme ting, der gør sig gældende som, når du sammensætter en bestyrelse – uanset antallet af medlemmer. Det handler først og fremmest om at kortlægge, hvad det er for eksterne kompetencer, du og din virksomhed har brug for. Dette hænger sammen med ovenstående; du skal gøre dig det klart, hvad dit advisory board skal bidrage med, og hvad behovet er.

Vi anbefaler, at du udarbejder en kompetenceprofil for de medlemmer, du ønsker at ansætte. Lige som når du ansætter medarbejdere, bør du i denne situation også lave en form for stillingsopslag, der opridser, hvilke både faglige og personlige kompetencer, du søger.

Kig indad og find ud af, hvor du og dine øvrige medarbejdere ikke ved nok selv. På den baggrund bliver det nemmere at finde frem til, hvilke eksterne erfaringer, kompetencer og ressourcer, virksomheden kan få gavn af. Og det er den eneste måde at sikre, at dit advisory board eller din bestyrelse kan skabe værdi.

Sådan finder du medlemmer til dit advisory board

Når du er klar til at finde de personer, du ønsker, skal indtræde i dit advisory board, er der flere måder du rent praktisk kan gå til opgaven på.

Brug dit eget netværk

Mange vælger at starte søgningen i deres eget netværk. Dette kan måske umiddelbart virke som det nemmeste, men det giver ikke nødvendigvis det bedste resultat. Når du søger i eget netværk, begrænser du din søgning til folk, du kender, og kender du ikke nogen med de rette kompetencer, går du på kompromis.

Samtidig kan det være sværere at få den bedst mulige sparring, hvis der allerede er en personlig relation, der skal ’beskyttes’. Derfor fraråder vi typisk denne løsning. Når det så er sagt, kan det for nogen være en fin og overskuelig måde at komme i gang på. Og hellere komme i gang, end ikke at gøre noget.

h
Lav et åbent stillingsopslag

En anden mulighed er at lave et åbent stillingsopslag ligesom ved et almindeligt jobopslag. Dette ser vi meget sjældent inden for bestyrelsesarbejde og advisory boards, men det er selvfølgelig en mulighed.

U
Få professionel hjælp til rekrutteringsprocessen

Endelig har du mulighed for at få hjælp til rekrutteringsprocessen gennem nogen, der har erfaring med lige netop rekruttering af bestyrelses- og advisory medlemmer. Hos ASNET tilbyder vi f.eks. et professionelt rekrutteringsforløb, hvor vi er med hele vejen og tilrettelægger processen for dig. Det kan du læse mere om her.

Få den nyeste viden direkte i indbakken

Vi vil gerne dele de seneste nyheder og relevant viden om bestyrelsesarbejde med dig. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.