BLIV MEDLEM

ASNET Board er et non-profit netværk for bestyrelsesmedlemmer og kandidater, der ønsker at udvikle deres bestyrelseskarriere. Hvis du overvejer at gå ind i bestyrelsesarbejde, eller du allerede er et aktivt bestyrelsesmedlem, så lad Asnet understøtte din udvikling.

Vil du være medlem?

Telefon: 60 60 62 01
Email: info@asnet.dk

Hvorfor blive medlem af vores bestyrelsesnetværk?

Svaret er egentlig ret simpelt: Du skal blive medlem af Asnet, fordi du interesserer dig for bestyrelsesarbejde i SMVer. Hvis du overvejer at gå aktivt ind i bestyrelsesarbejde, eller du allerede sidder i bestyrelsen i en af de mange små eller mellemstore virksomheder i Danmark, så er Asnet noget for dig.

Vi giver dig et stort fagligt netværk, der medvirker til at udvikle dig og styrker din position som bestyrelseskandidat, -medlem og -formand. Medlemmerne i vores netværk er alle erfarne erhvervsfolk, der har hver sine kompetencer at byde ind med.

Vi er en non-profit organisation, hvilket betyder, at vi løfter i flok. For at sikre kvaliteten i netværket skal alle derfor bidrage på den ene eller anden måde.

Vil du vide mere om de mange fordele ved at være medlem?
Brug menuen til højre eller scroll ned gennem siden.

Den hurtige introduktion til Asnet

KONTINGENT

Hvad koster det at være medlem?

Medlemsgebyr og optagelsesgebyr

Det koster 10.000 kroner om året at være Asnet-partner. Herudover er der et optagelsesgebyr, som tillægges moms. Dit medlemskab gælder et år fra den 1. i måneden efter datoen for indmeldelse. Når du bliver medlem, gør vi alt, hvad vi kan for at udvikle dig og dine kompetencer som bestyrelsesmedlem.

Du kan læse mere om medlemskabet her. 

Udmeldelse

Ønsker du at melde dig ud af Asnet, er vi selvfølgelig kede af at miste dig. Men er dette tilfældet, bedes du gøre følgende:

 • Udmeldelse skal ske skriftligt via mail til Asnets direktør
 • Udmeldelse skal ske måneden før udløb af medlemsåret
 • Udmeldelse har virkning fra den sidste dag i et medlemsår (ultimo måneden før et nyt medlemsår påbegyndes)

Vi håber, du vil fortsætte dit virke som bestyrelsesmedlem.

Partner medlemskab

Medlemsgebyr: 10.000 kr./året

Optagelsesgebyr: 3.000 kr.

vi stiller krav til vores medlemmer

Asnet er et åbent netværk der optager alle som, der efter vores vurdering,  har kompetencerne til at bidrage i en SMV bestyrelse.  

Vi stiller krav om, at du er professionelt og fagligt velfunderet, det vurdere vi i vores optagelsesproces hvor fokus er på dine kompetencer og ikke hvilken titel du har. Samt at du opfylder vores krav til etisk og personlig integritet.

Du kan være generalist med erfaring fra eksempelvis direktioner, specialist med ledelseserfaring som f.eks. fagdirektør eller afdelingsleder, eller du kan have erfaringer som virksomhedsejer. Dette er ikke afgørende. Det afgørende for os er, at du passer ind i vores eksisterende netværk, der som helhed dækker forskellige ledelsesniveauer, funktionsområder og brancher, har både national og international erfaring, og at der er en jævn alders- og kønsmæssig spredning. 

Optagelsen sker efter godkendelse af vores optagelsesgruppe, og du kan læse mere om, hvordan du søger medlemskab under optagelsesproces.

Hvis du stadig er lidt i tvivl, om det virkelig giver noget at være medlem af Asnet, kan du her læse om nogle af vores medlemmers egne oplevelser og erfaringer.

Lær fra dig som bestyrelsesmedlem | Bliv medlem af ASNET Board
Bliv medlem | Bestyrelsesnetværk| Asnet

SÅDAN BLIVER DU MEDLEM

Hvis du er blevet nysgerrig på bestyrelsesarbejde og vores bestyrelsesnetværk og gerne vil i gang, kan du nedenfor se, hvordan du søger optagelse i Asnet. Det er optagelsesgruppen, der har hele ansvaret for optagelsesprocessen og for at følge de kriterier for optagelse, som bestyrelsen har fastlagt. Hastigheden i optagelsesprocessen afhænger af, hvor hurtigt du som kandidat reagerer på de henvendelser, der kommer fra Asnet.

Vores vurderingskriterier til potentielle medlemmer

Dine professionelle kompetencer

 • Erfaring med bestyrelsesarbejde
 • Ledelsesmæssig erfaring
 • Ledelses- og kompetencemæssig bredde
 • Erfaring med virksomhedsudvikling samt strategiudvikling og -implementering
 • Forhandlingsmæssig erfaring
 • International erfaring
 • Finansiel erfaring
 • Erfaring i risikostyring

Dine personlige kompetencer

 • Personlige egenskaber, herunder personlighedsfaktorer og sociale faktorer
 • Etiske holdninger
 • Holdninger til hvad godt bestyrelsesarbejde er
 • Tilstrækkelig tid til engagement i en bestyrelse og i Asnet
 • Økonomisk uafhængighed
 • Relevant erhvervs- og ledelsesorienteret netværk

Optagelsesprocessen

1. Første kontakt

Kontakt indledes, hvilket oftest sker gennem kontaktformular på hjemmesiden.

2. Intromail

Max 48 timer efter, at Asnet har modtaget kontaktdata, sendes intromail til ansøger, der nu skal lave ansøgning som beskrevet i mailen. Denne sendes retur til Asnet.

3. Vurdering

Formanden for optagelsesudvalget beslutter, om der skal gives afslag eller, om processen skal fortsætte.

4. Interview

Der gennemføres interview med ansøgeren. Det kan foregå fysisk eller online alt afhængig af verdenssituationen og hvad der giver mening rent logistisk.

l

5. Indstilling

Interviewer indstiller ansøgeren til optagelse eller afslag.

6. Afgørelse

Baseret på de tidligere processer træffer optagelsesudvalget en afgørelse, og ansøgeren får afslag eller tilbydes optagelse i Asnet.

7. Velkomst

Der sendes velkomstpakke til ansøgeren per mail, og denne skal accepteres.

8. Overgivelse til organisationen

Den optagne i Asnet overgår til driftsorganisationen.

Det får du som medlem

Udover at være Danmarks største er Asnet også et utrolig aktivt bestyrelsesnetværk, der giver dig det rette faglige ståsted for din udvikling som bestyrelsesmedlem, og så tilbyder vi dig også 10 unikke medlemsfordele, som du kan læse om her:

1. Arrangementer

I Asnet har vi en række faste interne arrangementer. Hvert år afholder vi 2 hele temadage, 4 kursusaftener samt 4 regionsmøder i hhv. region Øst, Syd og Midt-Nord. Vores arrangementer og engagement dækker hele landet, da vi både arbejder nationalt, men også møder vores medlemmer regionalt, der hvor de er. Til vores arrangementer vil du blive præsenteret for dygtige oplægsholdere med spidskompetencer inden for bestyrelsesrelevante temaer.

Læs mere nedenfor.

2. Netværk

Det giver sig selv. Da vi er et bestyrelsesnetværk, får du som medlem af Asnet et stærkt og bredt netværk. Men hvilke fordele er der ved det? Med dette netværk kan du altid få hjælp. Du er aldrig alene, og der vil altid være andre medlemmer, du kan spørge til råds og få sparring med både formelt og uformelt.

Du kan f.eks. få hjælp til konkrete udfordringer gennem vores LinkedIn-gruppe og ved at sende en mail til ceo@asnet.dk. Til de medlemmer, der endnu ikke har fået deres første bestyrelsespost, tilbyder vi et mentorforløb, der ruster dem til at indtræde i en bestyrelse.

3. One-to-one netværksmøder

Vi tilbyder muligheden for one-to-one netværksmøder, hvilket betyder at du 10 gange årligt kan mødes medlem-til-medlem og få sparring. Alt, du skal gøre, er at tilmelde dig – så finder vi en relevant sparringspartner. Ud fra dine kompetencer parres du med et relevant medlem, så i får så givende et møde som muligt.

4. Webinarer & videosparring

Som medlem af Asnet tilbydes du løbende videoseancer og adgang til forskellige webinarer. Vi holder månedlige sparringsseancer via video, hvor man kan mødes og spare med hinanden. Derudover afholder vi, minimum en gang om måneden, relevante webinarer med både interne og eksterne oplægsholdere. 

5. Bestyrelsesposter

Da vi hjælper virksomheder med at finde relevante bestyrelseskandidater til deres bestyrelser – og vi er Danmarks største formidler af bestyrelsesposter – får du helt naturligt mulighed for at komme i betragtning til disse bestyrelsesposter.

w

6. Samarbejdspartnere

Asnet samarbejder med en række danske organisationer, og som medlem får du derfor mulighed for at deltage i arrangementer hos disse. Vi er også medlem af Bestyrelsesforeningen, hvilket giver dig mulighed for at deltage i de aktiviteter, de udbyder.
z

7. Ambassadørskab

Hos os bliver du medlem af et netværk, der arbejder på at markedsføre og være ambassadører for det gode, værdiskabende bestyrelsesarbejde og udbyttet heraf samt på at få flere eksterne bestyrelsesmedlemmer i SMVer. Hvis du vil indgå i dette arbejde sammen med os, har du også mulighed for selv at blive synlig som bestyrelsesmedlem i dit lokalområde.

8. Profilering af dig

Når du bliver medlem, hjælper vi dig med profilering af dig selv, så du kan bruge Asnet til at skabe din fremtidige bestyrelseskarriere. Derfor får du:

 • En profil på vores hjemmeside, så personer, der søger efter bestyrelsesmedlemmer kan finde dig
 • Marketingmateriale til f.eks. personlig branding
 • Ret til at skrive, at du er medlem og i den forbindelse bruge Asnets logo til f.eks. e-mail signatur, visitkort o.l.  

9. Værktøjer

Som medlem af Asnet får du endvidere adgang til følgende værktøjer:

 • Virksomhedsdatabaser, hvorfra du kan trække oplysninger om regnskaber o.l.
 • Advokat-udarbejdede dokumenter såsom vedtægter, ejeraftaler, forretningsorden m.m.
 • Brug af Asnets bestyrelsesevalueringsværktøj  
 • En række andre værktøjer samt artikeldatabase om bestyrelsesarbejde

10. Kontante fordele

Af kontante fordele får du som medlem følgende:

 • Mulighed for rabat på bestyrelsesuddannelser
 • Mulighed for bestyrelsesforsikring
 • Mulighed for rabat på bestyrelsesportaler
 • Mulighed for sparring på finansieringsbehov
 • Nyhedsbrev med relevant indhold om bestyrelsesarbejde

Se de spændende medlemsaktiviteter

Hvert år afholder vi et væld af forskellige arrangementer med relevante og spændende temaer for vores medlemmer, der kan styrke deres kompetencer som bestyrelsesmedlemmer, og hvor de kan hente sparring og netværke med andre bestyrelsesprofiler. Det kan være aktiviteter som:

 • Webinarer
 • Konferencer
 • MasterClasses
 • Regionsmøder
 • ERFA-netværksmøder
 • Øvrige netværksaktiviteter

Et bestyrelsesnetværk, der understøtter din udvikling

Målet er klart. Vi vil udvikle vores medlemmer. Når du bliver medlem af Asnet, får du først og fremmest adgang til et stærkt bestyrelsesnetværk, der har fokus på at udvikle hver enkelt medlems bestyrelsesfaglige viden. Vores netværk består af aktive bestyrelsesmedlemmer og bestyrelseskandidater, der alle er erfarne erhvervsfolk med hver deres relevante baggrund og kompetencer.

Men det er ikke alt. Vi bruger meget tid på at drøfte praktiske problemstillinger inden for bestyrelsesarbejde. Vi holder dig også løbende opdateret på forskellige fagområder, som er vigtige inden for din bestyrelseskarriere – områder som du også kan anvende uden for bestyrelseslokalet. På denne måde håber vi på at hjælpe dig til at udvikle din karriere som bestyrelseskandidat, bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand.

Et bestyrelsesnetværk for ambitiøse medlemmer

Asnet er et åbent netværk, som alle med de rette kompetencer kan blive medlem af. For os er kvalitet et nøgleord. Kvaliteten af kandidaternes kompetencer bliver prioriteret højere end at optage så mange som muligt. Vi har stort fokus på at holde et højt fagligt niveau blandt medlemmerne, og der kræves derfor betydelige faglige og personlige kompetencer, ambitioner og talent for at blive optaget som medlem i Asnet.

DET SIGER VORES MEDLEMMER

”Jeg er utroligt glad for at være en del af Asnet og har haft stort udbytte af det. Asnet giver mig løbende inspiration, viden og værktøjer til mit bestyrelsesarbejde. Ved aktivt at deltage i arrangementerne udvides mit netværk med kompetente ligesindede medlemmer, som jeg fortroligt kan sparre med.”

Pia Grandelag

Partner medlem

“Hos Asnet er jeg blevet medlem af en ”familie” af andre bestyrelsesmedlemmer. Mit væsentligste udbytte som partner i netværket er, at jeg er blevet et skarpere bestyrelsesmedlem og har fået nogen jeg kan gå til med de – sommetider alternative – udfordringer, et bestyrelsesarbejde rummer.”

Søren Kavin

Partner medlem