BLIV MEDLEM

ASNET Board er et non-profit netværk for bestyrelsesmedlemmer og kandidater, der ønsker at udvikle deres bestyrelseskarriere. Hvis du overvejer at gå aktivt ind i bestyrelsesarbejde, eller du allerede er aktivt bestyrelsesmedlem, så kan ASNET Board understøtte din udvikling.

Bliv medlem

Telefon: 60 60 62 01
Email: info@asnet.dk

Hvorfor blive medlem af et bestyrelsesnetværk – og hvorfor vælge ASNET Board?

Svaret er egentlig ret simpelt: Du skal blive medlem af ASNET Board, fordi du interesserer dig for bestyrelsesarbejde i SMVer. Hvis du overvejer at gå aktivt ind i bestyrelsesarbejde, eller du allerede sidder i bestyrelsen i en lille eller mellemstor virksomhed, så er ASNET Board noget for dig.

Vi giver dig et stort fagligt netværk, der medvirker til at udvikle dig og styrker din position som bestyrelseskandidat, medlem og formand. Medlemmerne i vores netværk er alle sammen erfarne erhvervsfolk, der har hver deres kompetencer at byde ind med. Vi er en non-profit organisation, hvilket betyder, at vi “løfter i flok”. For at sikre kvaliteten i netværket skal alle derfor bidrage på den ene eller anden måde.

Vil du vide mere om, hvorfor du skal blive medlem, så brug menuen til højre eller scroll gennem siden.

Den hurtige introduktion til ASNET Board

DET FÅR DU SOM MEDLEM

Udover at være Danmarks største er ASNET Board også et utrolig aktivt bestyrelsesnetværk, der giver dig det rette faglige ståsted for din udvikling som bestyrelsesmedlem, og så tilbyder vi dig også 8 unikke medlemsfordele, som du kan læse om her:

1. Arrangementer

I ASNET Board har vi en række faste interne arrangementer. Hvert år afholder vi 2 hele temadage, 4 kursusaftener samt 4 regionsmøder i hhv. region Øst, Syd og Midt-Nord. Vores arrangementer og engagement dækker hele landet, da vi både arbejder nationalt, men også møder vores medlemmer regionalt, der hvor de er. Til vores arrangementer vil du blive præsenteret for dygtige oplægsholdere med spidskompetencer inden for bestyrelsesrelevante temaer.

2. Netværk

Det giver sig selv. Da vi er et bestyrelsesnetværk, får du som medlem af ASNET Board et stærkt og bredt netværk. Men hvilke fordele er der ved det? Med dette netværk kan du altid få hjælp. Du er aldrig alene, og der vil altid være andre medlemmer, du kan spørge til råds og få sparring med både formelt og uformelt. Du kan f.eks. få hjælp til konkrete udfordringer gennem vores LinkedIn-gruppe og ved at sende en mail til ceo@asnet.dk. Til de medlemmer, der endnu ikke har fået deres første bestyrelsespost, tilbyder vi et mentorforløb, der ruster dem til at indtræde i en bestyrelse.

3. Bestyrelsesposter

Da vi hjælper virksomheder med at finde relevante bestyrelseskandidater til deres virksomheder og er Danmarks største formidler af bestyrelsesposter, får du også muligheden for at komme i betragtning til disse bestyrelsesposter.

w

4. Samarbejdspartnere

ASNET Board samarbejder med en række danske organisationer, og som medlem får du derfor mulighed for at deltage i arrangementer hos disse. Bl.a. er ASNET Board medlem af Dansk Erhverv og Bestyrelsesforeningen, hvilket giver dig mulighed for at deltage i de aktiviteter, de udbyder.

z

5. Ambassadørskab

Hos os bliver du medlem af et netværk, der arbejder på at markedsføre og være ambassadører for det gode bestyrelsesarbejde og udbyttet heraf samt på at få flere eksterne bestyrelsesmedlemmer i SMVer. Hvis du vil indgå i dette arbejde sammen med os, har du også mulighed for selv at blive synlig som bestyrelsesmedlem i dit lokalområde.

6. Profilering af dig

Når du bliver medlem, hjælper vi dig med profilering af dig selv, så du kan bruge ASNET Board til at skabe din fremtidige bestyrelseskarriere. Derfor får du:

 • En profil på vores hjemmeside, så personer, der søger efter bestyrelsesmedlemmer kan finde dig
 • Marketingmateriale til f.eks. personlig branding
 • Ret til at skrive, at du er medlem og i den forbindelse bruge ASNET Boards logo til f.eks. e-mail signatur, visitkort o.l.  

7. Værktøjer

Som medlem af ASNET Board får du endvidere adgang til følgende værktøjer:

 • Virksomhedsdatabaser, hvorfra du kan trække oplysninger om regnskaber o.l.
 • Advokat-udarbejdede dokumenter såsom vedtægter, ejeraftaler, forretningsorden m.m.
 • Brug af ASNET Boards bestyrelsesevalueringsværktøj  
 • En række andre værktøjer samt artikeldatabase om bestyrelsesarbejde

8. Kontante fordele

Af kontante fordele, får du som medlem følgende:

 • Mulighed for rabat på bestyrelsesuddannelser
 • Mulighed for bestyrelsesforsikring
 • Mulighed for rabat på bestyrelsesportaler
 • Mulighed for sparring på finansieringsbehov
 • Nyhedsbrev med relevant indhold om bestyrelsesarbejde

Hvorfor blive medlem?

Et bestyrelsesnetværk, der understøtter din udvikling

Målet er klart. Vi vil udvikle vores medlemmer. Når du bliver medlem af ASNET Board, får du først og fremmest adgang til et stærkt bestyrelsesnetværk, der har fokus på at udvikle hver enkelt medlems bestyrelsesfaglige viden. Vores netværk består af aktive bestyrelsesmedlemmer og bestyrelseskandidater, der alle er erfarne erhvervsfolk med hver deres relevante baggrund og kompetencer.

Men det er ikke alt. Vi bruger meget tid på at drøfte praktiske problemstillinger inden for bestyrelsesarbejde. Vi holder dig også løbende opdateret på forskellige fagområder, som er vigtige inden for din bestyrelseskarriere – områder som du også kan anvende uden for bestyrelseslokalet. På denne måde håber vi på at hjælpe dig til at udvikle din karriere som bestyrelseskandidat, bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand.

Er du bestyrelsesmedlem? | Bliv medlem af ASNET Board

Et bestyrelsesnetværk for ambitiøse medlemmer

ASNET Board er et åbent netværk, som alle med de rette kompetencer kan blive medlem af. For os er kvalitet et nøgleord. Kvaliteten af kandidaternes kompetencer bliver prioriteret højere end at optage så mange som muligt. Vi har stort fokus på at holde et højt fagligt kvalitetsniveau blandt medlemmerne, og der kræves derfor betydelige faglige og personlige kompetencer, ambitioner og talent for at blive optaget som medlem i ASNET Board.

To typer medlemskaber

Vi har to typer af medlemskab, Partner og Executive. Det betyder, at der er mulighed for at blive medlem uanset, om du allerede har erfaring som bestyrelsesmedlem, eller om du endnu ikke har fået din første bestyrelsespost. Det er dog en forudsætning, at du har haft resultatansvar for et forretningsområde.

Bliv medlem af et netværk for dig som bestyrelsesmedlem | ASNET Board

TYPER AF MEDLEMSKAB – EXECUTIVE VS. PARTNER

Vi har to typer af medlemskab, Partner og Executive. Det betyder, at der er mulighed for at blive medlem uanset, om du allerede har erfaring som bestyrelsesmedlem, eller om du endnu ikke har fået din første bestyrelsespost. Det er dog en forudsætning, at du har haft resultatansvar for et forretningsområde i en virksomhed.

Executive-medlem

Forudsætningen for at blive Executive-medlem i ASNET Board er, at du har godt gang i din aktive erhvervskarriere og har flere års ledelseserfaring. Du har måske opnået din første bestyrelsespost i en virksomhed eller en forening, men dette er ikke et krav. Det vigtige for os er, at du har potentialet til at blive et dygtigt bestyrelsesmedlem. For denne type medlemskab har vi fokus på at udvikle medlemmer som dygtige bestyrelseskandidater, og det er muligt for alle medlemmer i denne gruppe at få tilknyttet en erfaren mentor. En mentor giver en unik mulighed for dig og din videre udvikling som bestyrelseskandidat.

Har du endnu ikke erfaring fra en bestyrelsespost, kan du dog ikke søge de bestyrelsesposter, hvor ASNET Board er rekrutteringsansvarlig. Du bliver godkendt til optagelse som Executive-medlem af vores optagelsesgruppe, og du kan læse mere om, hvordan du bliver medlem under optagelsesproces. Efter 1-2 års medlemskab som Executive, har du mulighed for at kvalificere dig som Partner.

Lær fra dig som bestyrelsesmedlem | Bliv medlem af ASNET Board
Bestyrelsesmedlem? | ASNET Board hjælper dig i din karriere

Partner

For at blive Partner i ASNET Board, er det en forudsætning, at du har erfaring som erhvervsleder og bestyrelsesmedlem. Vi stiller krav om, at du er professionelt og fagligt velfunderet, har erfaring som bestyrelsesmedlem i en erhvervsvirksomhed, samt opfylder vores krav til etisk og personlig integritet. Du kan være generalist med erfaring fra eksempelvis direktioner, specialist med ledelseserfaring som f.eks. fagdirektør eller afdelingsleder, eller du kan have erfaringer som virksomhedsejer. Dette er ikke afgørende. Det afgørende for os er, at Partner-gruppen som helhed kan dække forskellige ledelsesniveauer, funktionsområder og brancher, har både national og international erfaring, og at der er en jævn alders- og kønsmæssig spredning.

Som Partner har du mulighed for at blive mentor for et Executive-medlem – en unik mulighed for at videregive nogle af dine erfaringer og viden til gavn for en ambitiøs mentee. Du kan optages direkte som Partner, hvis du opfylder forudsætningerne, men du kan også kvalificere dig yderligere ved at have været Executive-medlem i 1-2 år. Optagelse som Partner sker efter godkendelse af vores optagelsesgruppe, og du kan læse mere om, hvordan du søger medlemskab under optagelsesproces.

Kriterier vi vurderer potentielle medlemmer ud fra

Dine professionelle kompetencer

 • Erfaring med bestyrelsesarbejde
 • Ledelsesmæssig erfaring
 • Ledelses- og kompetencemæssig bredde
 • Erfaring med virksomhedsudvikling samt strategiudvikling og -implementering
 • Forhandlingsmæssig erfaring
 • International erfaring
 • Finansiel erfaring
 • Erfaring i risikostyring

Dine personlige kompetencer

 • Personlige egenskaber, herunder personlighedsfaktorer og sociale faktorer
 • Etiske holdninger
 • Holdninger til hvad godt bestyrelsesarbejde er
 • Tilstrækkelig tid til engagement i en bestyrelse og i ASNET Board
 • Økonomisk uafhængighed
 • Relevant erhvervs- og ledelsesorienteret netværk

  KONTINGENT

  Hvad koster det at være medlem?

  Medlemsgebyr og optagelsesgebyr

  Medlemskab i ASNET Board koster årligt henholdsvis 8.000 og 10.000 kr. for Executive og Partner. Herudover er der et optagelsesgebyr for hver type medlemskab. Disse beløb tillægges moms, og medlemskab gælder et år fra den 1. i måneden efter indmeldelse. Når du bliver medlem, gør vi, hvad vi kan for at udvikle dig som bestyrelsesmedlem.

  Udmeldelse

  Ønsker du at melde dig ud af ASNET Board, er vi selvfølgelig kede af at miste dig. Men er dette tilfældet, bedes du gøre følgende:

  • Udmeldelse skal ske skriftligt via mail til ASNET Boards direktør
  • Udmeldelse skal ske måneden før udløb af medlemsåret
  • Udmeldelse har virkning fra den sidste dag i et medlemsår (ultimo måneden før et nyt medlemsår påbegyndes)

  Vi håber, du vil fortsætte dit virke som bestyrelsesmedlem.

  Executive medlemskab

  Medlemsgebyr

  8.000 kr./året

  Optagelsesgebyr

  2.000 kr.

  Partner medlemskab

  Medlemsgebyr

  10.000 kr./året

  Optagelsesgebyr

  3.000 kr.

  OPTAGELSESPROCESSEN

  Sådan søger du om medlemskab

  Hvis du er blevet nysgerrig på bestyrelsesarbejde og vores bestyrelsesnetværk og gerne vil i gang, kan du nedenfor se, hvordan du søger optagelse i ASNET Board. Det er optagelsesgruppen, der har hele ansvaret for optagelsesprocessen og for at følge de kriterier for optagelse, som bestyrelsen har fastlagt. Hastigheden i optagelsesprocessen afhænger af, hvor hurtigt du som kandidat reagerer på de henvendelser, der kommer fra ASNET Board.

  1. Første kontakt

  Kontakt indledes, hvilket oftest sker gennem kontaktformular på hjemmesiden.

  2. Intromail

  Max 48 timer efter ASNET Board har modtaget kontaktdata, sendes intromail til ansøger, der nu skal lave ansøgning som beskrevet i mailen. Denne sendes retur til ASNET Board.

  3. Vurdering

  Formanden for optagelsesudvalget beslutter, om der skal gives afslag eller, om processen skal fortsætte.

  4. Interview

  Der gennemføres interview med ansøgeren. For Partner-ansøgere foregår det face-to-face, og for Executive over telefon.

  l

  5. Indstilling

  Interviewer indstiller ansøgeren til optagelse eller afslag.

  6. Afgørelse

  For Partner-ansøgere træffer optagelsesudvalget afgørelsen, og for Executive-ansøgere gør medlemsgruppen. Der gives afslag eller tilbydes optagelse i ASNET Board.

  7. Velkomst

  Der sendes velkomstpakke til ansøgeren per mail, og denne skal accepteres.

  8. Overgivelse til organisationen

  Den optagne i ASNET Board overgår til driftsorganisationen.

  ANDRE MEDLEMMER

  ASNET Boards medlemmer er alle sammen erfarne erhvervsfolk, der har hver deres kompetencer at byde ind med, som alle kan være relevante for en SMV og dens bestyrelse – og selvfølgelig for de andre medlemmer i netværket. En måde at se vores medlemmer på, er at de overordnet set kan inddeles i tre grupper: en tredjedel af dem har drevet deres egen lille en-mands virksomhed; en tredjedel af dem har drevet egen virksomhed med ansatte; og en tredjedel af dem har ikke drevet egen virksomhed.

  ”Jeg er utroligt glad for at være en del af ASNET Board og har haft stort udbytte af det. ASNET Board giver mig løbende inspiration, viden og værktøjer til mit bestyrelsesarbejde. Ved aktivt at deltage i arrangementerne udvides mit netværk med kompetente ligesindede medlemmer, som jeg fortroligt kan sparre med.”

  Pia Grandelag

  Partner medlem

  “Hos ASNET Board er jeg blevet medlem af en ”familie” af andre bestyrelsesmedlemmer. Mit væsentligste udbytte som partner i netværket er, at jeg er blevet et skarpere bestyrelsesmedlem og har fået nogen jeg kan gå til med de – sommetider alternative – udfordringer, et bestyrelsesarbejde rummer.”

  Søren Kavin

  Partner medlem

  VIL DU VIDE MERE OM OS?

  Hvis du vil vide mere om, hvem ASNET Board er, og hvordan vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at læse mere eller kontakte os direkte. Vi sidder klar til at hjælpe.