Bestyrelsesformand – et job, ikke en titel

At være bestyrelsesformand er ikke bare en højtstående titel eller proforma arbejde. Jobbet som bestyrelsesformand kan i høj grad sidestilles med dit almindelige job, der på samme måde kræver bestemte kompetencer, erfaring og dedikation.

Er du i gang, eller vil du i gang med en bestyrelseskarriere, får du her en introduktion til, hvad en bestyrelsesformand laver, hvad det kræver, og hvordan du bliver (en god) bestyrelsesformand.

Vi har taget en snak med to erfarne bestyrelsesformænd, Peter Bager og Thomas Bagge Olesen, der i denne artikel deler ud af deres viden, så du kan få nogle gode råd med på vejen.

Thomas-Bagge-Olesen_web

Thomas Bagge Olesen

Hvad laver bestyrelsesformanden?

En bestyrelsesformands rolle har mange facetter og afhænger i stor grad af, hvad det er for et selskab, man sidder som formand i. Bestyrelsesformandens opgaver består dels af en række ”praktiske” og mere formelle forpligtelser, der inkluderer følgende:

  • I samarbejde med direktionen skal bestyrelsesformanden sikre, at der indkaldes til bestyrelsesmøderne i fornuftig tid
  • Inden møderne skal formanden sørge for, at en dagsorden bliver lavet og udsendt, og skal der bruges specifikt materiale til punkter på dagsordenen, er det formandens opgave at klargøre dette
  • Bestyrelsesformanden er den, der leder bestyrelsesmøderne og sørger for, at dagsorden bliver fulgt, så alle punkter bliver diskuteret, og alle synspunkter kommer frem på møderne
  • Det er formandens ansvar, at der bliver lavet et fyldestgørende referat af alle møder
  • Formanden skal kunne fungere som bestyrelsens ansigt udadtil i sager, hvor dette er nødvendigt
  • Mellem møderne er bestyrelsesformanden bindeleddet mellem direktionen og bestyrelsen

Udover de formelle opgaver, har bestyrelsesformanden ifølge Peter Bager, én klar opgave:

”Som bestyrelsesformand skal man være den, der uafhængigt af alle mulige andre, varetager selskabets øverste interesser og gør, hvad der er bedst for selskabet.”

Som bestyrelsesformand skal du altså være i stand til at samle de mange forskellige interesser og holdninger, der må være og finde en fælles linje for disse, der sikrer, at virksomheden hele tiden er i fremdrift. Og ifølge Thomas Bagge Olesen, er netop denne fremdrift en vigtig opgave for en bestyrelsesformand:

”En vigtig opgave er at skabe resultater sammen med virksomheden og ledelsen. Man skal hele tiden sørge for at have aktionærerne med og sikre, at de drøftelser, der må være omkring ejerskab, strategi, retning, budget osv. er klaret af. Og så skal man ikke mindst være med til at sikre, at man får nogle fornuftige og konstruktive diskussioner på bestyrelsesmøderne.”

Meget af bestyrelsesformandens arbejde foregår derfor i virkeligheden mellem møderne, hvor han/hun fungerer som en sparringspartner for virksomhedens ejere og ledelse. Her bruges tiden på at drøfte udviklingen af virksomheden og strategien med ledelsen og de stakeholders, der er tæt på. Det handler altså om at samarbejde med relevante aktionærer og hele tiden forsøge at drive virksomheden mod de mål, der er sat.

 

Rollen afhænger af virksomheden

Som nævnt ovenfor vil bestyrelsesformandens rolle og opgaver typisk se meget forskellige ud alt efter, hvilken størrelse virksomhed, der er tale om. Den type rolle, formanden har i SMV’er – som vi oftest beskæftiger os med i ASNET Board – ser anderledes ud, end i en større virksomhed, hvor man som regel sidder længere fra aktionærerne.

I en mindre eller mellemstor virksomhed er ejerne og aktionærgruppen relativt tæt på bestyrelsen, og derfor har bestyrelsesformanden også en særlig opgave i at være fortrolig og tæt med disse grupper og forstå, hvor de vil hen, hvad de tænker osv. Bestyrelsen og formanden skal være med til at sikre, at der findes en rigtig vej gennem det hele, som gør, at alle er enige i, hvilken retning virksomheden skal bevæge sig i.

Gældende for mange ejerledede virksomheder er, at ejerne har et stort fokus på driften / drift gen, der ikke nødvendigvis har interesse i formaliteterne omkring virksomheden, og derfor kan en vigtig opgave her være at sørge for, at alle selskabsdokumenter osv. er på plads, og at virksomheden er organiseret korrekt.

I de større virksomheder ser man typisk en mere veletableret direktion og ledergruppe, og det er udelukkende disse lag, bestyrelsen har kontakt med. I de mindre virksomheder derimod har bestyrelsen i højere grad en 360-graders sparring, sidder tættere på ejer- og ledergruppen og kender flere mennesker i virksomheden – og disse mennesker kan sagtens besidde flere funktioner. På denne måde kan bestyrelsesformandens rolle tage mange forskellige former.

Fra bestyrelsesmedlem til bestyrelsesformand

Mange starter deres bestyrelseskarriere ved at blive menigt bestyrelsesmedlem i en virksomhed eller to for derefter at ”arbejde sig op” mod formandsposterne. Der er dog ifølge Peter Bager ingen regler eller kutymer for, om dette er den rigtige måde at gøre det på.

”Jeg tror, at de fleste starter med en almindelig bestyrelsespost og senere arbejder sig hen mod formandsposten, men man kan også sagtens starte med at gå efter formandsposten. Det er jo ikke raketvidenskab,” siger Peter Bager og peger på, at det så blot er nogle andre kriterier, der gør sig gældende for, om du bliver valgt af virksomheden.

Læs mere om, hvordan du bliver bestyrelsesformand her.

Samarbejdet med direktionen

Når der ikke som sådan er nogen regler for, om du kan blive bestyrelsesformand uden først at have været almindeligt medlem, er det fordi, at forskellen på de to poster i bund og grund ikke er så stor.

”Den primære forskel ved at gå fra bestyrelsesmedlem til bestyrelsesformand ligger i, at formanden har ansvaret for at tilrettelægge og lede bestyrelsesarbejdet og derfor har den direkte kontakt til aktionærerne og ledelsen i virksomheden.

I en mindre virksomhed har man typisk også den kontakt som bestyrelsesmedlem, men formelt set er det formandens opgave at være bindeleddet mellem bestyrelsen og direktionen i virksomheden,” forklarer Thomas Bagge Olesen.

Det du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at tage din bestyrelseskarriere til næste niveau og gå efter formandsposterne er altså, at du skal kunne fungere som bindeled og sørge for, at der bliver kommunikeret ensrettet; at der ikke er fem bestyrelsesmedlemmer, der siger fem forskellige ting til ledelsen, men at kommunikationen bliver kanaliseret gennem ét kontaktpunkt.

Når det er sagt, er der selvfølgelig også kontakt andre veje, afhængigt af, hvordan selskabet er organiseret. Men som formand er man den primære drivkraft i den kontakt.

 

Fra specialist til generalist

Tager du skridtet fra medlem til formand, vil du typisk også opleve, at den viden, du skal bidrage med til virksomheden, kan ændre sig. Ifølge Thomas Bagge Olesen er skiftet fra medlem til formand nemlig et skifte fra at være specialistorienteret til at blive mere generalist:

”Hvor de andre bestyrelsesmedlemmer typisk bidrager med nogle specifikke kompetencer på forskellige områder, har du som bestyrelsesformand i højere grad en generalist-rolle.

Og virksomheden har brug for begge dele. Det kan være, at den har behov for at vide noget om supply chain, bæredygtighed, forbrugerforhold eller noget helt andet. Og så hiver man ofte medlemmer ind, der besidder kompetencer inden for netop de områder, så det enkelte medlem typisk kommer med nogle specielle kompetencer, der kan bringes i spil.

Hvor medlemmerne ofte har en form for fagligt ståsted, har bestyrelsesformanden en mere generel ledelsesmæssig og faciliterende rolle. Det er jo formandens opgave at få alle synspunkter frem, få uddraget konklusionen af dem, og fremhæve, hvad der er muligt, hvad der er fremdriften, og hvad virksomheden skal holde øje med. Så han sørger for at lægge en linje, som ledelsen kan eksekvere på.”

Sådan bliver du bestyrelsesformand

Hvordan kommer du i betragtning til din første formandspost?

Der er ikke som sådan nogle faste retningslinjer eller best practice, når det kommer til at hverve bestyrelses- og formandsposter. Dog understreger Peter Bager, at der er ét sted, det altid er godt at starte: I dit netværk.

”Når folk spørger, hvordan man får gang i sin bestyrelseskarriere, plejer jeg at sige, at de første poster – uanset om det er medlems- eller formandsposter – er de sværeste at få. Og for mig at se er det mest oplagte at starte i sit netværk. Når du ikke i forvejen har så stor erfaring, er det et spørgsmål om at finde nogen, der har tillid til dig.

Derfor råder jeg altid folk til at starte i deres helt nære netværk eller i en branche, de kender godt. Selvom du ikke har erfaringen fra en bestyrelses- eller formandspost, så har du noget andet at byde på, som gør, at du får chancen. Og det kan dels være tillid, fordi folk kender dig godt, eller det kan være branchespecifik viden, fordi du ved alt om en given branche. På den måde er du et stort aktiv at få ind i en bestyrelse – på trods af manglende erfaring,” forklarer Peter Bager.

Når du skal ud og profilere dig selv til fremtidige formandsposter, er det altså i grove træk din erfaring og viden fra tidligere jobs og specifikke brancher, virksomhederne vil lægge vægt på. Derudover handler det i høj grad også om kemien mellem dig og virksomheden – fuldstændig ligesom ved ethvert andet job.

Rent praktisk kan du selvfølgelig med fordel starte med at søge i dit eget netværk, hvor der altid er nogen, der kender nogen, der leder efter lige netop din profil. Men derudover anbefaler vi også, at du bruger muligheder som ASNET Board, der faciliterer et netværk for bestyrelsesmedlemmer og hjælper virksomheder med at finde de rette kandidater.

Dit professionelle netværk fra tidligere jobs kan være rigtig fint, men det er samtidig en god ide at have adgang til personer, der også beskæftiger sig med bestyrelsesarbejde og kan hjælpe dig i din udvikling på det område.

Læs også, hvad erfarent bestyrelsesmedlem, Tau Steffensen, mener du bør gøre for at styrke din bestyrelseskarriere her.

Sådan bliver du en god bestyrelsesformand

Det er svært at sige, hvad en ”god” bestyrelsesformand er, da det selvfølgelig er en individuel vurdering, der kommer an på situationen, virksomheden og menneskerne. I ASNET Board bruger vi udtrykket ”værdiskabende bestyrelsesarbejde”, fordi det gode bestyrelsesarbejde og det gode bestyrelsesmedlem handler om, at man er i stand til at skabe værdi for virksomheden.

Og værdi kan selvfølgelig tage mange former, og det er kun den pågældende virksomhed, der kan vurdere, om den værdi bliver skabt. Men ifølge Thomas Bagge Olesen og Peter Bager er der dog nogle faktorer, der typisk er påkrævet for, at man kan snakke om det værdiskabende bestyrelsesarbejde og ”den gode bestyrelsesformand” i ejerledede virksomheder og SMV’er.

 

Hav forståelse for virksomheden

Et vigtigt udgangspunkt, som Thomas Bagge Olesen fremhæver, er at man har en god forståelse for, hvad det er for en virksomhed, man sidder overfor. Hvad er virksomhedens situation, marked, udfordringer og mål for fremtiden – og ikke mindst, hvad er det for mennesker og aktionærer, man har med at gøre. Har man ikke en oprigtig forståelse og passion for de ting, kan det blive vanskeligt at skabe værdi og opbygge et godt samarbejde.

 

Vær konstruktiv og kritisk

Som bestyrelsesformand skal du både kunne sige til og fra. Der er ingen virksomhed, der får værdi ud af en bestyrelsesformand, der bare nikker og siger ja.

Og modsat er der heller ingen, der gider at sidde overfor en bestyrelsesformand, hvor alt bliver én lang kamp. Som formand handler det altså om at finde en balance, hvor dialogen kan udfordre virksomheden, men som samtidig bringer fremdrift. Har du ikke forståelsen for virksomheden og personerne i den, som nævnt ovenfor, er denne balance svær at finde.

Ifølge Thomas Bagge Olesen er den gode bestyrelsesformand altså en, der formår at være konstruktiv og kritisk, men uden at bremse virksomhedens udvikling:

”Man skal være i stand til at kunne føre en kritisk, men konstruktiv dialog med aktionærerne og de andre bestyrelsesmedlemmer. At udfordre ejerne og ledelsen på en måde, der åbner op for dialog og nye synspunkter, er et vigtigt led i at føre virksomheden i den rigtige retning. Og derfor nytter det ikke noget, at man bare taler ledelsen efter munden, eller at man altid bliver for kritisk overfor nye initiativer. Det er en hårfin balance.”

Skab tillid

Som bestyrelsesformand og -medlem træder du ind i et andet menneskes alle helligste. Virksomheden er ejerlederens hjertebarn, og derfor lukker han/hun – naturligvis – ikke uden videre alle ind.

Det kræver, at der bliver skabt en vis tillid og nogle ”trygge” rammer. Ifølge Peter Bager er tillid det vigtigste fundament for det værdiskabende bestyrelsesarbejde, og formår du som formand ikke at skabe den tillid, bliver det højst sandsynligt ikke et givtigt samarbejde.

”Jeg plejer at sige, at hvis der findes gensidig tillid, så kan alt ske. De tre vigtigste nøgleord for en bestyrelsesformand er tillid, tillid og tillid. Er tilliden der, så kan der skabes værdi.

At være en god bestyrelsesformand handler altså ikke kun om kompetencer og erfaring; det handler om, at ejerlederen har tillid til, at du kan føre hans eller hendes virksomhed i den rigtige retning. De fleste medlemmer i ASNET Board f.eks. kan besidde et meget bredt spekter af poster, så længe der er kemi mellem dem og den enkelte virksomhed. Man skal have lyst til at arbejde sammen,” fortæller Peter.

Turde at sige fra

Endnu en vigtig evne for en bestyrelsesformand, er evnen til at sige fra. Hvis man sidder i en virksomhed eller en bestyrelse, hvor man ikke tror, at man kan tilføre noget værdi – måske fordi den konstruktive dialog bare ikke er der – er det vigtigt at kunne sige fra. En god formand har selvindsigt nok til at turde sige fra, hvis han/hun ikke kan bidrage til den pågældende virksomheds udvikling og værdiskabelse.

Og det behøver der ikke at være noget galt i, det kan blot være et spørgsmål om, at det ikke er det rigtige match eller de rigtige omstændigheder. Det betyder ikke, at man så skal løbe skrigende væk, men man bør overveje, om man skal gøre nogle ting anderledes. Og går tingene ikke den rigtige vej, skal begge parter have sin frihed til at kunne sige nej tak og gå sin vej.

Læs også artiklen “How to be a good board chair” fra CEO Magazine for flere råd her.

Find de rette formandsposter

En god bestyrelsesformand har tid til at engagere sig nok i de virksomheder, han/hun sidder i bestyrelsen for til at kunne skabe tilliden og de konstruktive dialoger. Det betyder, at du som bestyrelsesformand og -medlem bør gøre dig nogle overvejelser omkring, hvor mange og hvilke poster, du har tid og overskud til at besidde – og prioritere.

 

Det rette antal poster

Det er naturligvis individuelt, hvor mange bestyrelses- og formandsposter du kan besidde. I teorien kan man have rigtig mange, men ifølge Thomas Bagge Olesen bør du have øje for, at naturen i dine poster kan ændre sig løbende:

”Når det går godt, kan man principielt sagtens have mange poster, men man bør nok lægge sin plan efter, at det også kan gå dårligt i et eller flere selskaber på samme tid. For i sådan en situation skal man som formand virkelig være på, og hvis der er store udfordringer i et selskab, kan man altså bruge en del tid på det,” påpeger Thomas.

Der er altså en vis begrænsning på, hvor mange poster den enkelte person kan besidde – specielt i større selskaber, og er der mange aktionærer involveret, er arbejdsbyrden større, fordi der er mere, der skal afstemmes. Du bør derfor tage højde for kompleksiteten samt op- og nedture i de virksomheder, du sidder i, når du skal finde din rette mængde af bestyrelses- og formandsposter.

 

Sådan vælger du de rigtige poster som bestyrelsesformand

Hvordan vælger du de rigtige formandsposter?

I bund og grund handler det om at finde det rette match – både for dig og for virksomheden. Du kan have nok så mange kompetencer og erfaringer, men i virkeligheden er det kemien mellem dig og virksomheden, der bliver det afgørende. Hvis den rigtige mavefornemmelse ikke er der, så er det ikke det rigtige samarbejde.

Når du skal finde ud af, om en formandspost er rigtig for dig, anbefaler Thomas Bagge Olesen, at du laver en due diligence – altså en undersøgelse – på virksomheden og ledelsen.

”Det er lidt ligesom, hvis du skal investere i en virksomhed, hvor du altid vil foretage en due diligence. Forsøg at forstå, hvad det er for en virksomhed, hvordan økonomien ser ud, hvordan relationerne i virksomheden hænger sammen, hvad er økonomien osv.

Der er selvfølgelig en grænse for, hvor meget du kan finde ud af udefra, meget finder du først ud af, når du sidder i det. Men min anbefaling er, at man forsøger at gøre et godt stykke hjemarbejde omkring virksomheden og tager en dybdegående drøftelse med ledelsen og de eksisterende bestyrelsesmedlemmer, inden man siger ja til en post. Og her bør man også overveje, om det er en virksomhed og et marked, man selv har forståelse for og kan tilbyde noget værdi,” siger Thomas.

Få den nyeste viden direkte i indbakken

Vi vil gerne dele de seneste nyheder og relevant viden om bestyrelsesarbejde med dig. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.