(Opdateret artikel) At komme i betragtning til bestyrelsesposter i ejerledede virksomheder kræver særlig forberedelse. I ASNET Board møder vi nemlig ofte udtalelser som "Det kan ikke betale sig; det er alt for tidskrævende og; det kræver afgivelse af alt for meget...