Sådan bliver du bestyrelsesmedlem

Vil du være bestyrelsesmedlem og gøre en forskel i en lille eller mellemstor virksomhed?

For mange ledere og virksomhedsejere bliver det på et tidspunkt i deres karriere naturligt at kigge mod bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesarbejdet giver dig mulighed for at bringe dine kompetencer, din viden og din erfaring i spil på en ny måde, der gavner andre virksomheder.

Med denne guide forsøger vi at forberede dig, så du bliver klar til at indtræde i en bestyrelse (i en SMV). Overvejer du at blive bestyrelsesmedlem og gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet, får du her vores råd til, hvordan du kommer godt i gang. Du kan bl.a. læse om:

HVAD BESTÅR BESTYRELSESARBEJDET AF?

Bestyrelsen er den øverste instans i en organisation (selskab såvel som forening) og vælges af organisationens medlemmer eller ejere på en generalforsamling. Følger vi den ”officielle” definition, består bestyrelsens vigtigste opgave i at forstå og varetage den overordnede ledelse af virksomheden. Det betyder altså, at det er bestyrelsens ansvar at ansætte den rette ledelse til at lede organisationen.

Men en bestyrelse gør mere end det. De seneste år har vi set et paradigmeskifte, hvor bestyrelsen er gået fra at være et kontrolorgan til i dag at være en sparringspartner og et ressourceorgan. Hvad det betyder, kommer vi ind på i de følgende afsnit.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Ifølge §111 i Selskabsloven har bestyrelsen til ansvar at varetage den overordnede strategiske ledelse. Herudover er det bestyrelsens ansvar at ansætte en direktion til at forestå den daglige ledelse. Selskabsloven fremstiller en række formelle opgaver og ansvarsområder, som bestyrelsen skal leve op til. Disse inkluderer:

  • Varetagelse af den overordnede og strategiske ledelse samt sikre en forsvarlig organisation i virksomheden
  • Ansættelse af direktionen og generel ansættelsespolitik
  • Modtage løbende rapportering af virksomhedens finansielle forhold, så det sikres, at kapitalberedskabet altid er forsvarligt
  • Sikre at bogføring og regnskabsaflæggelse og herunder betalinger af alle afgifter og skatter sker på en forsvarlig måde
  • Godkendelse af årsregnskabet
  • Finansielle beslutninger
  • Etablering af nødvendige procedurer for risikostyring
  • Andre beslutninger af stor betydning for virksomheden

 Ovenstående områder dækker den mere formelle del af bestyrelsesarbejdet. Her bliver bestyrelsens funktion at sikre, at økonomien er i orden, at kapitalgrundlaget er der, og at der generelt er styr på tingene. Men bestyrelsesarbejdet består af mere og andet end formelle opgaver.

Den eksterne sparringspartner

Som bestyrelsesmedlem bliver du ikke en ’kontrollør’ for virksomheden, men du får en opgave i at varetage virksomhedens tav og udvikling.

For virksomhedsejeren går der ofte dagligdag i den – ja, det kender du sikkert selv. Hverdagen fyldes med drifts- og ledelsesopgaver, der gør det vanskeligt at bevare det langsigtede fokus. Til trods for, at mange ejerledere og direktører utroligt gerne vil prioritere tid til strategi. Og derfor har de brug for nogen til at bistå dem i det strategiske.

Som bestyrelsesmedlem bliver du altså virksomhedens eksterne sparringspartner. Du er med til at holde ejerkredsen op på initiativer og deadlines; du er med til at udvikle og inspirere; og du er en at sparre med.

Bestyrelsesmedlemmets rolle og ansvar

Din personlige hæftelse

Ovenstående ansvarsområder gør sig gældende for bestyrelsen som helhed, men samtidig følger der også et personligt ansvar og en risiko for det enkelte bestyrelsesmedlem. Og dette ansvar bør du kende til, inden du træder ind i en bestyrelse. Som bestyrelsesmedlem hæfter du personligt for de beslutninger, du træffer i dit bestyrelsesvirke. Det betyder, at du kan blive stillet til regnskab for dine eller bestyrelsens beslutninger, hvis noget skulle gå galt. Derfor bør du altså til enhver tid leve op til Selskabslovens krav. Det at du som bestyrelsesmedlem er personligt ansvarlig, bør være med til at sikre, at virksomheden holder orden i penalhuset.

Bestyrelsesmedlem | Asnet

I denne sammenhæng kan vi anbefale, at du læser bogen ‘Ledelsesansvar og ansvarsbegrænsninger’ af Carsten Fode. Er du, eller vil du være bestyrelsesmedlem, er det en utrolig vigtig og givtig bog, der kan hjælpe dig i dit bestyrelsesarbejde og sætte nyt lys på nogle relevante områder bl.a. omkring dit ansvar i bestyrelsen. Du kan bl.a. købe bogen her.

Bestyrelsesmøderne og opgaverne derimellem

Det varierer fra virksomhed til virksomhed, hvor mange bestyrelsesmøder, der bliver holdt, hvordan de bliver holdt, og hvor meget arbejde, der ligger imellem møderne. Typisk vil der være 4-12 bestyrelsesmøder om året. I det gode bestyrelsesarbejde foregår disse møder ud fra en fastlagt årsplan, hvor der til hvert møde er planlagt et tema, som agendaen styres ud fra. Det kan f.eks. være ’strategi’ på et møde og ’risikostyring’ på et andet. Derudover er der en række faste emner såsom management report, igangværende projekter, aktuelle udfordringer og fremtidige muligheder og initiativer, der ligeledes diskuteres på møderne – alt sammen på et strategisk niveau.

Ansvaret for ledelsen og forberedelsen af bestyrelsesmøderne hviler på bestyrelsesformanden, der ofte planlægger møderne sammen med direktøren.

Som bestyrelsesmedlem bliver du typisk valgt med henblik på at bidrage til et specifikt projekt eller vidensområde, og det vil være her, at du virkelig kan bidrage på og imellem møderne. Et vigtigt parameter i al bestyrelsesarbejde er at understøtte, fastholde og hjælpe til med implementeringen af de trufne beslutninger. Derfor oplever vi, at bestyrelser fungerer bedst, når alle bestyrelsens medlemmer selv har erfaring med at implementere strategiske tiltag i organisationer. 

Arbejdsbyrden mellem møderne vil også variere fra bestyrelse til bestyrelse. Her laves en forventningsafstemning mellem bestyrelsens medlemmer, formand og virksomhedens ejer/direktør, så I alle er enige om, hvad der forventes og ønskes ift. mængden af opgaver og tidshorisonter.

Bestyrelsesformanden vil typisk have en større arbejdsbyrde end det menige medlem, da ansvarsområderne her dækker bredere. I mange tilfælde vil det også være formanden, ejeren/direktøren vælger at kontakte, når der er mere akut behov for sparring.

VIL DU VÆRE BESTYRELSESMEDLEM?

Går din næste karriere-rejse mod bestyrelseslokalet, skal du selvfølgelig starte med at sætte dig ind i, hvad bestyrelsesarbejdet går ud på og kræver af dig. Er du med så langt, giver vi dig nedenfor lidt vejledning i, hvordan du bliver klar til at nå din destination.

Men inden vi når så langt, vil vi først og fremmest give dig et godt råd med på vejen: Du bør ikke gå ind i bestyrelsesarbejdet med en udelukkende økonomisk motivation. Du bør gå ind i bestyrelsesarbejdet, fordi du har et ønske om og en passion for at hjælpe nogle mennesker og virksomheder, der har brug for dine kompetencer.

Sådan bliver du klar til en plads i bestyrelsen

Vi bliver ofte spurgt om, hvordan man kommer i gang med sin bestyrelseskarriere, og selvom vi gerne vil fremstå som eksperter, så er der ikke ét gyldent svar på det spørgsmål. Men der er nogle rigtig gode tips og værktøjer, der kan hjælpe dig i gang, og dem har vi forsøgt at samle her i videoen og under overskrifterne nedenfor.

Hav forståelse for ejerlederen

Når du skal lande bestyrelsesposter – uanset om det er den første eller den 10. – er det alfa og omega, at du kan sætte dig i dit publikums sted. Du skal på den ene eller anden måde ud og profilere dig selv overfor en ejerleder, ejerkreds eller direktion, der skal have lyst til at inkludere dig i deres livsværk. Derfor er empati og forståelse for dem og deres virksomhed en nødvendighed. Ofte er dét, ejerlederen har alle mest brug en at snakke og sparre med omkring virksomheden, og hvis du kan vise, at du kan være den person, er der meget større sandsynlighed for at blive en del af bestyrelsen.

Måske har du selv erfaring fra at drive egen virksomhed, eller måske har du siddet helt tæt på nogle af de svære beslutninger, og al den erfaring bør du læne dig op ad, når du skal ud og finde bestyrelsesposter. Vis at du har forståelse både for ejerlederen, virksomheden, branchen osv., og vis, at du kan være en aktiv lytter og sparringspartner. Det gælder både, når du søger bestyrelsesposter og i selve bestyrelsesarbejdet.

”Du skal selvfølgelig være fagligt dygtig, men det vigtigste er egentlig, at du bidrager positivt til det team, som en bestyrelse er – kemien skal passe.” Henrik Nielsen, CEO i Asnet

”Som bestyrelsesmedlem skal du have empati og vide, hvornår du skal snakke, og hvornår du skal tie stille.” Claus Astrup-Larsen, Bestyrelsesformand i Asnet

Lav en bestyrelsesprofil

Som Henrik nævner i videoen ovenfor, bør du allerede helt i starten af din bestyrelseskarriere gøre dig nogle grundige overvejelser om, hvad du vil profilere dig selv på. Hvilke kompetencer, erfaringer og egenskaber kan du bidrage med til gavn for en virksomhed og dens bestyrelse?

Inden du begynder at opsøge bestyrelsesposterne, anbefaler vi, at du gør det klart, hvad du vil profilere dig selv på. Det gør det langt nemmere for dig at ’sælge’ dig selv, når du ved, hvad du vil sælge. Du skal med andre ord lave en bestyrelsesprofil for dig selv. Du behøver ikke skrive det ned, men det kan være en fordel at lave en form for CV, der fremhæver de kompetencer m.m., du gerne vil profilere dig på og mener vil være relevante for de virksomheder, der kan få brug for din hjælp.

Vidste du, at du som medlem af Asnet får en profil i vores database, hvor virksomheder gratis kan søge efter nye bestyrelsesmedlemmer? Læs også mere om, hvordan du kan profilere dig selv, når du har din bestyrelsesprofil på plads i afsnittet ”Profilér dig selv” længere nede.

Tag en bestyrelsesuddannelse

Nogle ting kan du ikke bare sådan lige træne dig til – såsom empati. Men andre kan du godt, og derfor kan en bestyrelsesuddannelse være et godt sted at starte, når du starter din rejse som bestyrelsesmedlem.

Der findes mange bestyrelsesuddannelser på markedet i dag, så det handler om at finde den, der giver mening for dig, der hvor du er i din bestyrelseskarriere.

Find et netværk

En uddannelse kan være god til at kickstarte din læringskurve, men vil du holde den ved lige, bør du have et mere fast sted, hvor du kan dele erfaringer og viden med andre for fortsat at udvikle dig som bestyrelsesmedlem. Det kan f.eks. være et bestyrelses- eller erhvervsnetværk.

Bestyrelsesverden og -arbejdet udvikler sig løbende, og du vil komme ud for situationer som bestyrelsesmedlem, du ikke har prøvet før. Derfor kan det være rart at være en del af et netværk, hvor du kan snakke med ligesindede, blive inspireret og vejledt og videregive dine egne erfaringer. Sådan et sted tilbyder Asnet bl.a., og du er velkommen til at tage fat i os til en snak om dine muligheder.

Pst! Download vores gratis e-bog og få konkret viden om, hvordan vores bestyrelsesnetværk kan understøtte din udvikling som bestyrelsesmedlem her.

Land din første bestyrelsespost

De første bestyrelsesposter er ofte de sværeste at få – særligt hvis du ikke allerede har et netværk eller nogle forbindelser, der kan hjælpe dig på vej. Uden erfaring fra tidligere poster skal du finde frem til de ting, der gør dig interessant for virksomhederne (din bestyrelsesprofil). Og så skal du ellers ud og gøre opmærksom på dig selv.

 

  • Brug dit netværk

Når du skal finde de første poster, bør du bruge dit personlige netværk så meget som muligt. Forhør dig omkring og forsøg at få en fod indenfor hos nogen, der allerede kender dit navn. Bestyrelsesarbejdet bygger på tillid, og derfor kan det som nyt bestyrelsesmedlem være en fordel at starte et sted, hvor nogen allerede kender dig i en vis grad og derfor har tillid til dig og dine kompetencer. Brug dit netværk til at gøre opmærksom på dig selv og det nye kapitel i din karriere.  Vi anbefaler som udgangspunkt ikke, at du indtræder i bestyrelsen hos en, du kender godt i forvejen, da det personlige forhold i nogle henseender kan være en ulempe. Når det er sagt, handler det i starten om bare at komme i gang. Så kan det godt være, at din første post bliver en familiepost eller i en lille virksomhed, ja måske gør du det endda gratis eller for et mindre symbolsk beløb i starten. Men det vigtigste er, at du kommer i gang.

 

  • Profilér dig selv

Det kan aldrig skade at gøre omverden opmærksom på, at du er interesseret i bestyrelsesarbejdet. Brug derfor de værktøjer, du har til rådighed til at profilere dig selv som bestyrelsesmedlem. Udover dit personlige netværk, kan det være gennem en platform som LinkedIn. LinkedIn er et oplagt sted at arbejde med dit personlige ’brand’ som bestyrelsesmedlem – du kan både finde og blive fundet af relevante personer. Og har du udarbejdet din bestyrelsesprofil, er det et nemt sted at starte. Begynd f.eks. med at gøre det synligt på din profil, at du interesserer dig for bestyrelsesarbejde, og begynd derudover stille og roligt at blande dig i bestyrelsesrelevante debatter. Det kan betale sig, selvom det kan være svært at komme i gang.

Udvikl og dygtiggør dig som bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesarbejdet kan på mange måder sidestilles med så mange andre jobs. Det kræver nogle bestemte kompetencer, det kræver, at du er opsøgende og kan sælge dig selv, og det kræver, at du udvikler dig løbende. Derfor bør du også overveje, hvordan du løbende kan videreudvikle dine kompetencer og dygtiggøre dig som bestyrelsesmedlem. Her anbefaler vi bl.a., at du bruger et netværk eller en gruppe/mentor, du kan sparre med, og at du løbende reflekterer over dit eget bestyrelsesarbejde og din profil.

 

Netværk og sparring

Du kan altid møde emner og situationer, du ikke har mødt før – særligt i starten af dit virke, men også på længere sigt. Derfor kan det være rart at have et netværk, du kan gå til for at sparre og dele erfaringer om konkrete emner og problemstillinger. En god måde at lære på, er at høre andres meninger og erfaringer om helt konkrete og realistiske situationer eller udfordringer fra bestyrelseslokalet. Tøv derfor ikke med at netværke og snakke med andre om dit eget bestyrelsesvirke – men husk selvfølgelig på dit ansvar overfor virksomheden.

 

Find de rette bestyrelsesposter

Efterhånden som du får mere erfaring som bestyrelsesmedlem, kan du med fordel overveje, hvor mange og hvilke poster, du ønsker at besidde. Vi er klar over, at bestyrelsesposterne ikke hænger på træerne, men efterhånden som du får flere poster, er der intet til hinder for både at vælge til og fra. Vil du skabe reel værdi som bestyrelsesmedlem, er det vigtigt, at der er det rette match mellem dig og virksomheden, og at du ikke tager munden for fuld.

Det er selvfølgelig individuelt, hvor mange bestyrelsesposter, man kan besidde på en gang. Det kommer bl.a. an på, om du vil være fuldtidsbestyrelsesmedlem, eller om du stadig beholder dit erhverv ved siden af. Derudover kommer det helt an på sammensætningen af dine poster. Hvilken type opgaver skal du løse i den enkelte bestyrelse; hvor stor er virksomheden og omfanget af bestyrelsesarbejdet; hvor mange formandsposter besidder du osv.

I mange tilfælde kommer der en naturlig grænse, og derfor er vores hovedbudskab egentlig blot, at du ikke bør besidde flere poster, end du kan skabe mærkbar værdi i dem alle. Og du bør ikke sige ja til poster, der ikke matcher dine kompetencer eller dine fundamentale holdninger.

VISE ORD FRA ANDRE BESTYRELSESMEDLEMMER

I dette afsnit giver vi dig lidt vise ord fra nogle af vores medlemmer med på vejen. Her er nogle af deres holdninger og tilgange til bestyrelsesarbejdet – måske de kan være til inspiration for dig.

Sådan bliver du bestyrelsesformand, Thomas Bagge Olesen | ASNET Board

Thomas Bagge Olesen, professionelt bestyrelsesmedlem & konsulent

”Man skal huske på, at i mange mindre og mellemstore virksomheder er det at drive virksomhed en stor del af ejerledernes/aktionærernes identitet, ja, måske endda familiernes identitet. Beslutninger træffes derfor ikke altid kun med udgangspunkt i et virksomhedsøkonomisk perspektiv. Virksomheden er ofte omdrejningspunktet i deres/familiens liv og økonomi, og derfor kan der være andre hensyn der spiller ind, f.eks. ønsket om generationsskifte mv. 

Som bestyrelsesmedlem i en SMV eller ejerledet virksomhed skal man derfor forstå at virksomheden på mange måder er ejernes ’barn’. Og derfor er forudsætningen for at kunne skabe resultater sammen i bestyrelsen til gavn for virksomheden at der arbejdes målrettet med at bygge tillid mellem bestyrelsesmedlemmer, ledelse og ejere/aktionærer.” 

Sådan bliver du bestyrelsesformand, Peter Bager | ASNET Board

Peter Bager, professionelt bestyrelsesmedlem

”Jeg siger nej til opgaver, hvis jeg ikke føler, at vilkårene og tilliden er til stede eller kan skabes. For jeg har prøvet at sidde i situationer, hvor man alligevel ikke kommer nogen vegne. De poster jeg vælger, inkluderer derfor kun virksomheder, som vil eller skal noget ift. udvikling – vil handler om, at ejeren ønsker det, og skal, kan være tilfælde, hvor virksomheden står over for en internationaliserings- eller digitaliseringsproces.”

Trine Brinch Sørensen, bestyrelsesformand i DYFA | ASNET Board

Trine Brinch Sørensen, bestyrelsesmedlem & CEO i Lasse Larsen Huse

”Når man skal i gang med en bestyrelseskarriere, ser jeg en stor fordel i, at man selv har siddet på den anden side af bordet, så man har nogle erfaringer fra, hvad det vil sige at sidde som CEO eller adm. Direktør med ansvar for den daglige drift. Og derudover vil jeg anbefale alle at tage en bestyrelsesuddannelse – det gav mig nogle gode værktøjer.”

Reference med Mogens Petersen | ASNET Board

Mogens Petersen, bestyrelsesmedlem & Portfolio Director i A.P. Møller Mærsk

”Jeg har egentlig længe anset bestyrelsesarbejdet som en god mulighed for at bruge noget af den erfaring, jeg har fra mange års arbejde med ledelse, strategi og udvikling i forskellige virksomheder. De kompetencer og erfaringer kunne jeg godt tænke mig at bruge i en bestyrelsessammenhæng og måske på sigt gøre det til en karrierevej og ende med kun at arbejde med bestyrelsesarbejde.”

Få den nyeste viden direkte i indbakken

Vi vil gerne dele de seneste nyheder og relevant viden om bestyrelsesarbejde med dig. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.