Honorar og kontrakt

ER DET DYRT AT HAVE EN BESTYRELSE?

Mange ejerledere tror, at det er utroligt dyrt at ansætte en bestyrelse. På denne side dykker vi lidt ned i bestyrelseshonorar og bestyrelseskontraktforhold for bestyrelsesmedlemmer og -formænd. Det koster naturligvis noget at have en bestyrelse, men denne omkostning skal og må vejes op imod det udbytte man får ved at have bestyrelsen ansat. 

Når du nu har fundet den eller de kandidater, som du ønsker i din virksomheds bestyrelse, indgår du aftalen direkte med den eller de personer, du har valgt. Som organisation blander Asnet sig ikke i denne aftale – det gælder også det bestyrelseshonorar, som du aftaler med den eller de valgte personer.

Hvad er et typisk honorar til et bestyrelsesmedlem?

Et typisk honorar for et menigt bestyrelsesmedlem vil ligge i intervallet 50.000 – 100.000 kr. pr. år. Et honorar til en bestyrelsesformand vil ofte være højere (op til det dobbelte), mens det til næstformanden kan tilsvare det menige medlems honorar med tillæg på op til 50 %. 

Nogle virksomheder, især nystartede virksomheder, vælger at begynde med et advisory board. Et typisk honorar for et medlem af et advisory board ligger mellem 25.000 og 50.000 kr. pr. år.

Når du har indgået en aftale omkring bestyrelseshonorar med den eller de personer, du har valgt, anbefaler Asnet, at aftalen med hvert af de nye bestyrelsesmedlemmer indgås skriftligt i en kontrakt, så du undgår eventuelle usikkerheder eller uklarheder på et senere tidspunkt.

Den optimale sammensætning og professionelle rekruttering af din bestyrelse kan Asnet hjælpe med, så du finder de helt rigtige bestyrelseskandidater.

Hvad er et typisk bestyrelseshonorar? | ASNET Board

overvejer du at etablere en BESTYRELSE?

Mange virksomheder og ejerledere er i tvivl om den reelle værdi ved at have en bestyrelse med eksterne medlemmer, der kan supplere med nye kompetencer og skabe udvikling for virksomheden.