ETISKE HOLDNINGER

Vores etiske holdninger til bestyrelsesarbejdet

Som en organisation, der arbejder for at fremme godt bestyrelsesarbejde, er det helt centralt for os at fremme etisk adfærd i bestyrelsesarbejdet. Derfor har samtlige deltagere i Asnet skrevet under på, at de vil udføre deres bestyrelsesarbejde i overensstemmelse med Asnets etiske regler og holdninger til bestyrelsesarbejde. De etiske regler bidrager til at sikre, at såvel virksomhedens som samfundets tarv og interesser varetages på en betryggende måde. De etiske regler bygger primært på “The OECD Principles of Corporate Governance”, Kapitel V.

Asnets etiske holdninger:

Asnets medlemmer engagerer sig i virksomhedens interne og eksterne trivsel

Det betyder, at bestyrelsesmedlemmet er forpligtet til at holde sig ajour med udviklingen, der finder sted i den specifikke branche og i den specifikke virksomhed.

Asnets medlemmer er loyale overfor virksomheden

Bestyrelsesmedlemmet skal til enhver tid optræde loyalt over for virksomheden og i alle forhold overholde både sin diskretions- og tavshedspligt i forhold, der kræver dette. Det betyder yderligere, at bestyrelsesmedlemmet selv skal kunne foretage en professionel vurdering heraf.

Asnets medlemmer har tid til at følge virksomheden

Dette betyder, at bestyrelsesmedlemmet har tid og ressourcer til at følge virksomheden i fornødent omfang. Særligt betyder det, at bestyrelsesmedlemmet også imellem de planlagte bestyrelsesmøder har tid til at følge virksomhedens og branchens udvikling.

Asnets medlemmer har ingen interessekonflikter i forhold til virksomheden

Bestyrelsesmedlemmet må ikke i nogen anden sammenhæng, hverken direkte eller indirekte, repræsentere interesser, der er i modstrid med virksomhedens interesser.

Asnets medlemmer har ingen konflikt med samfundet

Det betyder, at bestyrelsesmedlemmet ikke i nogen sammenhæng må kunne sigtes for samfundsskadelig eller umoralsk adfærd.

Asnets medlemmer er økonomisk uafhængige

Dette betyder, at bestyrelsesmedlemmet ikke må være i en situation, hvor overvejelser om ind- eller udtræden af bestyrelser er betinget af bestyrelsesmedlemmets personlige økonomi.

overvejer du at etablere en BESTYRELSE?

Mange virksomheder og ejerledere er i tvivl om den reelle værdi ved at have en bestyrelse med eksterne medlemmer, der kan supplere med nye kompetencer og skabe udvikling for virksomheden.