E-bog: Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling?

Bliv klogere på omfanget af grøn omstilling i
små og mellemstore danske virksomheder, herunder lederes
attitude og indstilling til bæredygtighed.

Vil du vide mere om, hvordan det går for danske SMV’er og den grønne omstilling?

I rapporten indgår mere end +1400 besvarelser primært fra bestyrelsesmedlemmer og direktioner i små og mellemstore danske fremstillings- og industrivirksomheder. Rapporten indeholder besvarelser på en række spørgsmål, om ledernes konkrete erfaring med grøn omstilling inden for områder relateret til deres forretninger.

Den samlede besvarelse giver således et billede af hvor langt den grønne omstilling er i de små og mellemstore danske virksomheder, herunder hvordan bestyrelser og direktioner kan gribe mulighederne i den grønne agenda og bidrage til at ruste virksomhedernes konkurrencekraft på
bæredygtighedsområdet.

Content offeret: "Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling?"