E-bog: ESG i små og mellemstore virksomheder

Hvor langt er de danske SMV’er med at implementere ESG-indsatser, og hvilke holdninger er der til, hvor vigtigt det er?

Vi har taget temperaturen på de danske SMV’ers arbejde med ESG – Environmental, Social og Governance.

Vil du vide mere om, hvordan danske SMV’er arbejder med ESG?

I rapporten indgår mere end +1300 besvarelser fra primært bestyrelsesmedlemmer og direktioner i små og mellemstore handels-, produktions- og servicevirksomheder. Resultaterne i rapporten er baseret på besvarelser på en række spørgsmål om konkrete tiltag inden for de tre ESG-områder samt virksomhedernes motivationer for at arbejde med ESG.

Den samlede besvarelse giver et billede af, 1) hvor langt virksomhederne er med at implementere forskellige ESG-indsatser, 2) hvor vigtigt, de mener det er og 3) hvilke motivationer, de har for at arbejde med ESG. 

Asnet | ESG-undersøgelse | Rapport | E-bog