Jørgen Erik

Holst

28458890 eholst2009@gmail.com Skive

Tilknytning til ASNET Board

Partner

Om mig


Som formand leder jeg bestyrelsens arbejde og formidler samarbejdet med ejere og direktion. Jeg formår at målrette og organisere bestyrelsen mod relevante mål og opgaver, eller medvirke hertil som medlem. Jeg sikrer et højt informationsniveau, som giver tid til de fremadrettede opgaver. Jeg er personligt stærk inden for forretnings- og organisations-udvikling samt økonomistyring og rapportering.

Bestyrelses CV

Mine spidskompetencer

Økonomi og finansiering

Rapportering

Strategisk planlægning

Mine generelle kompetencer

Ledelse af bestyrelse og direktion

Forretningsudvikling

Turn around

Min bestyrelses erfaring

Aktivt bestyrelsesarbejde fra 1983. Bestyrelsesformand for 3 ejerledede virksomheder og bestyrelsesmedlem i Mit franske Slot A/S. Advisory board medlem i en ejerledet virksomhed.