Hanne

Christensen

22680212 Hanne@boardandbusiness.com Odense SV

Tilknytning til ASNET Board

Partner

Om mig


Drives af at gøre en reel forskel og skabe synlige resultater i SMV\\\'er. +20 års erfaring fra store internationale virksomheder omsættes til udvikling i SMV\\\'er. Mit fokus er det værdiskabende bestyrelsearbejde. Mit væsentligste bidrag er at skabe profitabel vækst og sætte retning. Stor erfaring med ejerledede virksomheder.

Bestyrelses CV

Mine spidskompetencer

Strategi - forretningsudvikling

Solid erfaring med udvikling og eksekvering af strategi. Ofte VÆKST strategi. Griber arbejdet an i øjenhøjde og bruger modellen: Hvor er vi NU? Hvilke MÅL har vi? HVORDAN når vi derhen? Solid erfaring med at facilitere strategiarbejdet.

Branding & Marketing

Her er mit afsæt, og jeg har solid erfaring med at etablere eller re-vitalisere brands, så konkurrenceevnen - med udgangspunkt i et solidt brand fundament-styrkes. At finde den rette balance mellem den langsigtede branding og de kortsigtede marketingaktiviteter er også en del af mit bidrag i bestyrelseslokalet.

Internationalisering

Solid erfaring med international forretning. Fokus på udarbejdelse af Go-2-market strategi og eksekvering heraf. Desuden på såvel den interne gearing af virksomheden som valg af markeder, distributionskanaler, produktions set-up, markedsføring mv. Artikel: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7079351520491626496/

Mine generelle kompetencer

Professionalisering

Jeg har dyb erfaring med hvordan, man løfter en organisation fra et niveau til det næste. System, struktur og proces, som fundament for vækst. Min erfaring er, at med veldefinerede rammer for alle, klar retning og mål, skaber man de bedste betingelser for både medarbejdernes og virksomhedens udvikling.

Min bestyrelses erfaring

Erfaring som bestyrelsesleder og som medlem. Vil som bestyrelsesleder betragtes som Wingman. Særlig erfa omkring etablering og revitalisering af bestyrelser. Typisk ejerledede virksomheder. Bred på brancher. Stort, bredt og internationalt netværk.