Torben

Johansen

31229180 t2@t2-management.dk Næstved

Tilknytning til ASNET Board

Partner

Om mig


Jeg er ledelses generalist som har basis i en håndværksuddannelse som hurtigt udviklede sig til salg og ledelse såvel uddannelses- som jobmæssigt. Derefter en længere årrække som CEO for nordiske selskaber i en international koncern. Derefter nu gået over 15 år som forretningsudvikler i egen konsulentvirksomhed. I dag fylder bestyrelsesarbejde og politik det meste af min tid.

Bestyrelses CV

Mine spidskompetencer

Forretningsudvikling

Min erfaring fra over 30 års ledelse på virksomhedernes topniveau, hvor mit mindset altid har været udvikling og resultatoptimering, har udviklet mit overblik og dømmekraft til at kombinere virksomhedens ressourcer med markedets muligheder, til hurtigt at sætte skarpt på de bedste muligheder.

Organisationsudvikling

Jeg har altid selv stået i spidsen for organisationsudviklingen i alle forandringsprocesser. Min personlige benchmarking på opgaverne har vist, at jeg har det store organisationsoverblik, men også behersker den dybe personlige samtale med den enkelte medarbejder. Jer er certificeret i flere værktøjer til afklaring af personlig adfærd og har stået i

Eksekvering

Jeg har altid fokus på eksekveringsprocessen og sandsynlighed for gennemførelse, når der skal besluttes strategi- og handlingsplaner, da det er min erfaring, at udfærdigelse og beslutning af strategi- og handlingsplaner kun udgør 5% af processen. Eksekveringen udgør 95% af opgavens løsning. Derfor har jeg i de fleste af disse opgaver været meget tæ

Mine generelle kompetencer

Generalist

Udover de nævnte spidskompetencer betragter jeg mig selv som generalist i virksomhedsledelse, da jeg ser helheden og vejen til målet, samt de ressourcer det kræver. Uddelegering til rette kompetencer med motivering og belønning samt et skarpt fokus på målet er en naturlig del af værktøjskassen.

Kulturbærer

En sund virksomhedskultur er ofte forskellen på succes eller fiasko. Derfor er kulturudviklingen en generel løbende proces for mig og tages med i alle beslutninger.

Den generelle drift

Jeg skaber mig hurtigt et overblik over virksomhedens sundhed og finder nødvendige forandringer eller udviklingsområder. Udfordrer ejer / ledelse på områderne og har et konstant fokus udvikling og risikovurdering

Min bestyrelses erfaring

Torben Johansen har siddet i over 20 bestyrelser og Advisory Board, hvoraf en del som bestyrelsesformand. Sidder p.t. i 4 bestyrelser hvoraf 3 som formand samt 1 advisory board