Jan

Grevelund

22101112 jan@grevelund.net Svendborg

Tilknytning til ASNET Board

Partner

Om mig


Som erfaren sparringpartner med baggrund som statsautoriseret revisor har jeg gennem 40 år været SMV-virksomhedens primære sparringpartner i spørgsmål om økonomi, organisation og strategi. Mine kernekompetencer er general management, specielt økonomi- og risikoanalyser samt konsekvensberegninger, køb og salg af virksomheder, omstrukturering og strategiprocesser.

Bestyrelses CV

Mine spidskompetencer

Økonomi- og risikostyring

Gennem 40 år som rådgiver for især SMV virksomheder har jeg styret mange kunder gennem økonomisk udvikling og vækst, og i krisesituationer leveret løsninger, der har sikret virksomhedens overlevelse.

Strategi

I strategiprocessen har mine opgaver været tovholder for processen, og sparringpartner i analyse af udgangspunktet for den strategiske proces.

Køb og salg af virksomhed

I forbindelse med generationsskifte eller ønske om anskaffelse eller realisering af virksomhed har jeg medvirket som rådgiver på såvel køber- som sælgerside samt ved værdisætning.

Mine generelle kompetencer

Skatteoptimering

Mit fokus har altid været at sikre den rigtige skattebetaling for mine kunder, herunder rådgivet om valg af virksomhedsform, generationsskifte, holdingstifttelse mv

Regnskab og revision

Det er min naturlige rolle at være kontaktled mellem selskab og ekstern revision samt internt med økonomifunktionen i selskabet.

Erhvervsjuridiske forhold

I bestyrelseslokalet er det min opgave at sikre god governance samt vurdere juridiske aspekter i. I den mindre ejerledede virksomhed er min opgave at professionalisere bestyrelsesarbejdet generelt.

Min bestyrelses erfaring

CTcoin A/S, Mazars A/S, Revision & Råd Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Liller Trans A/S, Danren Bogdol A/S, Global IT Service A/S, Medisat A/S