Karina

Boldsen

22656714 kb@karinaboldsen.com Aarhus C

Tilknytning til ASNET Board

Partner

Om mig


Strategi, kriseledelse, kapitalfremskaffelse, generationsskifte, HR/organisationsudvikling og finans er min C-level-erfaring. Sideløbende har jeg udviklet mine bestyrelseskompetencer gennem fire bestyrelsesuddannelser og via mit professionelle bestyrelsesarbejde i børsnoterede virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger og SMVer.

Bestyrelses CV

Mine spidskompetencer

Strategi og ledelse

Med et skarpt fokus på strategisk tænkning formår jeg at skabe klar retning og drive vækst, mens mine ledelsesevner sikrer, at visioner omsættes til handling. Jeg trives med at navigere komplekse udfordringer, inspirere til innovation og sikre, at organisationen forbliver agile og målrettede mod sine ambitioner.

HR og organisationsudvikling

Integration af menneskelige ressourcer og organisationsstrategier fremmer en kultur af høj præstation og engagement. Jeg faciliterer udvikling og transformation for at sikre, at organisationen ikke bare tilpasser sig fremtidens krav, men også bliver en attraktiv arbejdsplads for talentfulde medarbejdere, der deler samme vision og værdier.

Finans og kapitalfremskaffelse (Fit & Proper)

Jeg hjælper med sikre virksomhedens finansielle sundhed gennem effektive kapitalfremskaffelsesinitiativer, risikostyring og budgettering. Mine kompetencer understøtter virksomhedens vækst og sikrer, at vi opfylder alle Fit & Proper-krav, hvilket gør os til en troværdig og ansvarlig aktør på markedet.

Mine generelle kompetencer

Værktøjskassen til det professionelle og værdiskabende bestyrelsesarbejde

Fra mit mangeårige professionelle bestyrelseshverv har jeg tilegnet mig en lang række værktøjer til at strukturere bestyrelsesarbejdet. Er bestyrelsesarbejdet struktureret, kan bestyrelsen arbejde mere fokuseret og effektivt og dermed sikre værdiskabelse.

Netværk

Jeg bringer mit tunge netværk i spil for at skabe strategiske partnerskaber og åbne døre for nye muligheder. Min evne til at forbinde mennesker og organisationer med fælles mål sikrer, at virksomheden ikke alene udvider sit rækkevidde, men også forstærker sin position på markedet gennem værdifulde samarbejder.

Min bestyrelses erfaring

Med +25 års erfaring fra mere end 40 forskellige bestyrelsesposter bringer jeg en tung viden og indsigt ind i jeres virksomhed. Jeg hjælper med at udvikle den eksisterende forretning, den nye forretningsidé, direktionen eller nye tiltag, både strategisk og taktisk, idet eksekveringskraft har mit store fokus.