Mads

Prebensen

23234527 prebensenm@gmail.com Randers SØ

Tilknytning til ASNET Board

Partner

Om mig


Jeg brænder for at skabe vækst og for processerne som driver væksten. Jeg fokuserer især på klare mål og strategier og på eksekvering af strategien; på værdiskabelse for alle stakeholders ved at skabe overlegen kundeværdi; og på sikre en stærk organisation gearet til vækst .

Bestyrelses CV

Mine spidskompetencer

Strategi og Strategi eksekvering

Få sat en enkelt og skarp strategi, som alle stakeholders forstår og kan arbejde med - og sæt arbejdet i gang med relevante støtte- og opfølgningsværktøjer

Ledelse og organisation

Organisationer er levende mekanismer som løbende skal optimeres, dyrkes, passes og plejes. Det kræver menneske-kendskab og erfaring... og en masse hjælperedskaber.

Innovations styring

Innovation kan være alle de små ideer til forbedringer i hverdagen, og det kan være den store ide som kan ændre verden. Uagtet typen skal innovationen føres til succesfuld og værdiskabende eksekvering, hvis den er det værd. Det kræver prioritering og værktøjer.

Mine generelle kompetencer

Værdibaseret salg

Mange virksomheder glemmer med alderen hvorfor de er her, og hvordan de vil gære en positiv forskel i fh til kunder og konkurrenter - skabe mere værdi end kundens alternativer. Det er et vigtigt redskab til mersalg, højere priser og større kundetilfredshed - men bruges alt for sjældent.

Min bestyrelses erfaring

Bestyrelseserfaring fra flere private, ejerledede virksomheder. Erfaring fra koncern interne bestyrelser. Erfaring fra bestyrelser i offentlig støttevirksomhed.