Søren

Kavin

21552950 sk@plans.dk Grindsted

Tilknytning til ASNET Board

Partner

Om mig


Jeg vil beskrive mig selv som praktiker med en teoretisk overbygning. Jeg er meget analyserende, men altid mod praktisk anvendelse. Jeg er ildsjæl, og brænder jeg for en sag, så er det nemt at blive smittet af entusiasmen. Mit bidrag er Viden, Erfaring, netværk og knofedt!

Bestyrelses CV

Mine spidskompetencer

Strategi, strategi, strategi

Med en baggrund i en MBA i strategisk ledelse, har jeg i egen konsulentvirksomhed arbejdet som strategi konsulent i en årrække. Jeg arbejder med strategi hver dag, og har ledet 30+ fulde strategi forløb for både danske og internationale virksomheder. Jeg plejer at sige at jeg er god til at gøre papir til virkelighed!

Håndtering af bestyrelses-cocktailen

Cocktailen eller samenblandingen, kalder jeg bestyrelser hvor ejer(e) og direktion også er en del af bestyrelsen. Da jeg selv er tidligere ejerleder har jeg på egen krop oplevet, hvordan det oplevesog føles at være ejerleder. Det er meget værdifuldt når beslutninger skal træffes.

Popcorn hjerne

Det var beskrivelsen fra en af mine bestyrelseskolleger på konstant at få idéer. Idéer til at være kreativ i forretningsmodeller eller andre måder at komme i mål med de forandringer strategi implementering byder. Jeg har ofte en utraditionel og skæv vinkel til at løse opgaver i virksomhederne.

Mine generelle kompetencer

Bæredygtighed

Efter flere vellykkede implementeringer af bæredygtighedsstrategi, har jeg valgt at lave en lille konsulentvirksomhed der hedder www.ESGSMV.dk

Internationalisering

Mit mindset er globalt, og det gælder både underleverandører, internationalt sal eller sourcing. Mange virksomheder har brug for salg uden for landets grænser. Jeg har prøvet det meste og også selv boet i udlandet. Mit erfaring er primært er Europa, Nordamerika og Asien.

Klargøring til ejerskifte

Jeg har sammen med ejere både danske og internationale virksomheder klargjort og solgt 8 virksomheder, primært til industrielle købere. Jeg er prækvalificeret hos væksthusene til at bistå med støtteberettiget rådgivning indenfor dette felt.

Min bestyrelses erfaring

Har arbejdet mere end ti år i SMV bestyrelser. Er pt. i 11 bestyrelser og advisory boards. I 8 bestyrelser som bestyrelsesleder (formand). Jeg har afholdt flere end 300 bestyrelsesmøder og ofte har jeg ansvaret for det formelle (dokumenthåndtering, dagsorden og referater)