Bjarne

Toftlund

23464276 bjarnetoftlund@hotmail.com Odense C

Tilknytning til ASNET Board

Partner

Om mig


Stats. aut. revisor med bestyrelsesudd. fra CBS. Mere end 20 års erfaring fra direktions ( 8 år som CEO) og bestyrelsesarbejde i finansielle sektor. Erfaring med rådgivning af ledelse i mindre og mellemstore virksomheder. Kunde- og vækstorienteret empatisk leder med dialog i øjenhøjde. Optimistisk, vedholdende, ordentlig og løsningsorienteret

Bestyrelses CV

Mine spidskompetencer

Økonomi og Økonomistyring

Uddannet statsaut. Revisor med stor erfaring og indsigt i økonomistyring, rapportering , regnskab, analyser, likviditetsstyring, Business case, fra den finansielle sektor og mindre og mellemstore virksomheder. Balance og kapitalstruktur. Dialog med banker og myndigheder. Sørger for ?Orden i Penalhuset?.

Risikostyring

Stor indsigt i og erfaring med risikostyring , herunder identifikation af risici, mitigering og styring fra Skadeforsikring, Bank og investering . Stor erfaring som formand for risiko og revisionsudvalg fra investering og bank. Stor erfaring med compliance og dialog med Finanstilsyn.

Topledelse

Mere end 20 årserfaring fra direktionsarbejde i den finansielle sektor, heraf 8 år som CEO. Strategi med mening og fælles retning . Praktisk erfaring med udvikling af såvel strategiske analyser, forretningsstrategier som ejerstrategier, herunder kommunikation , operating model, forandringsledelse mm Ledelsesholdet og håndtering af stakeholdere.

Mine generelle kompetencer

Bestyrelsesarbejde

Mere end 20 års praktisk bestyrelses erfaring fra Bestyrelsesarbejde i den finansielle sektor, energi og mindre og mellemstore virksomheder , Bestyrelsesuddannelse fra CBS. Stor indsigt i Bestyrelsens nøgleopgaver . De fire S`er . Selskabets interesser, Strategi , Succession og den rigtige direktion og styring (økonomi, risikostyring og kontrol)

Investering

Stor erfaring med udvikling af investeringsstrategier og portefølje sammensætning med strategisk asset allokation som afgørende faktor , både indenfor traditionelle investeringer som obligationer og aktier, men tillige analyse og vurdering af virksomheder, herunder erfaring med værdiansættelse af virksomheder .

Sparringspartner

Erfaren sparringspartner for CEO og bestyrelsesformænd i GF Forsikring og i de bestyrelser jeg har været en del af, Altid empatisk og lyttende med fokus på helheder og løsninger. Sparringspartner for klubledere og klubbestyrelser i GF Forsikring

Min bestyrelses erfaring

Mere end 20 års bestyrelseserfaring. Bl.a. Sparinvest, Den Jyske Sparekasse ( Formand for risiko og revisionsudvalg), Energi Fyn, 2 investeringsforeninger, Formand for Advisory Board i Danske Pensionsmæglere . Medlem af bestyrelsen i 2 brancheforeninger.