Claus

Mølgaard Jensen

40289171 claus.molgaard.jensen@mail.dk Vejle

Tilknytning til ASNET Board

Partner

Om mig


Min indgangsvinkel til bestyrelsesarbejdet er nysgerrighed koblet med et ønske om at kunne bidrage og gøre en aktiv forskel. Jeg skal arbejde i en bestyrelse hvor alle er drevet af udvikling, resultater, højt energiniveau og godt humør. Med entusiasme og engagement udfordrer jeg det bestående, elsker en god udfordring og er drevet af at finde nye svar på kendte ? og endnu ukendte ? udfordringer.

Bestyrelses CV

Mine spidskompetencer

Strategisk salg og markedsføring

Netværk og relationsarbejde Internationalt BtB salg af løsninger, systemer og teknologi BtB markedsføring, branding, employeer branding, marketing automation og lead generering.

Digitalisering og optimering af forretningsprocesser

Stor indsigt i virksomheders samlede værdikæde og udvikling af effektive forretningsprocesser - gerne understøttet af digitale værktøjer.

Teknologi- og produktudvikling

Kundedrevet innovation og forretningsudvikling inden for et bredt spektrum af teknologier og faglige domæner.

Mine generelle kompetencer

Ledelse og strategi

Ledelsesstrukturer, kultur Drive strategiprocesser Strategisk forretningsudvikling

Organisations- og ledelsesudvikling, herunder HRM

Stærk på organisationsudvikling og HRM processer

Program- og projektledelse

Projekteksekveringsprocesser og - modeller, herunder agile og lean baserede principper.

Min bestyrelses erfaring

Dansk Produktions Univers F.M.B.A; Mach-Tech A/S; CWN ApS, Advantis Engineering A/S.Derudover en række mentor og advisory board roller.