Mette

Jørgensen

22742343 mjj@plus-solutions.dk Roskilde

Tilknytning til ASNET Board

Partner

Om mig


Gennem 20 år som leder i industrien, heraf 8 år som CEO, samt bestyrelsesarbejde i SMV-segmentet, har jeg erfaring med forretningsudvikling på strategisk og operationelt niveau. Jeg har samarbejdet tæt med ejerledere, og har desuden erfaring fra kapitalfondsejede og børsnoterede virksomheder. Jeg har gennemført bestyrelseskurser i 2017 og 2022.

Bestyrelses CV

Mine spidskompetencer

Strategi

Har stået i spidsen for flere strategiprocesser fra definition af strategiske mål og etablering af handlingsplaner til implementering og opfølgning.

Compliance i SMV-segmentet, inkl. ESG

Har godt overblik over compliancekrav til SMV\\\\\\\'er i industrien og formår at omsætte kravene til operationelt niveau. Har leveret produkter til regulerede brancher såsom pharma- og fødevareindustrien. Har som konsulent erfaring med at hjælpe SMV\\\\\\\'er i gang med bæredygtighedsagendaen, dvs. håndtering af ESG-krav og -forventninger.

Professionalisering af forretningsgange

Har stor erfaring med forretningsudvikling gennem optimering af strukturer, processer og systemer. Dette gælder både som CEO og i bestyrelseslokalet. Har f.eks. etableret bestyrelsesrapportering fra bunden og har fået systematisk risikovurdering på dagsordenen i bestyrelseslokalet.

Mine generelle kompetencer

Skalering af supply chain

Har sikret skalerbarhed af supply chain i flere vækstvirksomheder. Herunder sikret fleksibilitet i produktionskapaciteten og skalering af serviceorganisation, som opererer worldwide med base i Danmark.

Nicheproduktion og kundetilpassede løsninger

Erfaring med forretningsudvikling og optimering i virksomheder med nicheproduktion (små styktal) samt kundetilpassede løsninger.

Kulturforandring og organisationsudvikling

Har ifm. strategiimplementering og forandringsprojekter arbejdet med organisationsudvikling og kulturforandring. Har via målrettet kommunikation, og ved at gå forrest, sikret, at medarbejderne har understøttet nødvendige kulturforandringer. Har via bl.a. kompetencemapping og -udvikling sikret, at organisationen løbende tilpasses virksomhedens behov

Min bestyrelses erfaring

Nuværende poster: Bestyrelsesmedlem Dynatest A/S (2023-); Bestyrelsesmedlem BactiQuant A/S (2021-); Bestyrelsesmedlem Roskilde Tekniske Skole (2015-). Tidligere poster: Bestyrelsesmedlem Watson-Marlow Flexicon A/S (2019-2022); Advisory Board Granudan A/S (2017-2020).