Thor

Jespersen

20742805 tje@2m2.dk Aalborg

Tilknytning til ASNET Board

Partner

Om mig


+20 års bestyrelseserfaring og lang erfaring som direktør, senest fra et investeringsselskab. Har indblik i rigtig mange brancher og er en dygtig allround sparingspartner i forhold til både strategi og eksekvering. Højt fokus på resultater og værdiskabelse - og på at det hele handler om mennesker ! Omgængelig med en smittede humor.

Bestyrelses CV

Mine spidskompetencer

Dygtig sparringspartner for ledelse og ejere/finansieringskilder

Med min lange bestyrelseserfaring og arbejde ud fra - og med - ejerinteresser er jeg en rigtig dygtig og erfaren sparringspartner og tillidsperson om alt lige fra de kortsigtede (mindre) beslutninger til det helt store helikopterperspektiv. Jeg har samtidigt en meget høj integritet og det ligger på rygraden af mig, hvem der har hvilke roller.

Strategi og forretningsudviking bredt set

I alle de selskaber, jeg har været involveret i, har strategi, forretningsudvikling, skallering og vækst været et væsentligt omdrejningspunkt. Herunder organisationsudvikling (en del er vokset fra 1-3 stiftere og op til +30 medarbejdere og nogle til +100 medarbejdere) og alle områder relateret til risikostyrring, forretningsgange, governance osv.

Køb og salg af virksomheder

Jeg har erfaring fra de fleste aspekter relateret til M&A, og intensiv erfaring fra rigtig mange investerings- og finansieringsrunder/kapitalrejsninger og exits, hvor jeg har hands-on erfaring fra mere end 100 virksomhedshandler.

Mine generelle kompetencer

Generalist

Med min tidligere baggrund og de sidste ca. 20 års arbejde med i omegnen af 200 SMV´ere (startups, scaleups og Ejerledede) har jeg fået indsigt i en lang række brancher og har været med i drøftelsen og beslutningen om rigtig mange udfordringer - både de ledelsesmæssige og de ejermæssige.

Forretningsforståelse og købmandskab

Jeg er analytisk af natur og jeg vil gerne forstå sammenhænge, men det er eksekveringen, der er det vigtige, og her kommer en kombination med det gode gammeldags købmandskab altid ind. En lang erfaring med ledelse, forretningsudvikling og M&A har lært mig, at både struktur og kreativitet er lige vigtige brikker i forhold til at skabe fremdrift.

Forhandlinger og juridisk kompetence

Jeg er uddannet erhvervsjurist, og har siden været med til forhandling og gennemførelse af rigtig mange kontrakter i de virksomheder, jeg har arbejdet med. Jeg beskrives som en der både har stort overblik og et sjældent godt blik for detaljen, hvor en vis person som bekendt ligger begravet.

Min bestyrelses erfaring

+ 20 års erfaring som formand og bestyrelsesmedlem i ca. 70 selskaber i SMV segmentet. Primært Startups og Growth selskaber samt ejerledede virksomheder.