Marianne

Illum

40433733 marianne@illum.info Vedbæk

Tilknytning til ASNET Board

Partner

Om mig


Bestyrelsesmedlem samt sparringspartner for CEO & bestyrelser i start-up, scale-up og etablerede organisationer. Jeg indgår i advisory boards og bestyrelser, har national og international erfaring fra det private erhvervsliv indenfor biludlejning, shipping-, rejse- og servicebrancherne og fra civilsamfundet.

Bestyrelses CV

Mine spidskompetencer

Strategiudvikling og eksekvering

Jeg har stor erfaring med at udvikle strategier, der kan omsættes til eksekverbare initiativer, at der er sammenhæng mellem langsigtede mål, kortsigtede handlinger, ressourcer og at organisationen, der skal eksekvere på strategien, er klar til det. Har gennemført transformationer, vækst- og exitstrategier, købt, solgt og opløst aktiviteter.

Organisationsudvikling og succession

Har fokus på organisatorisk peformance og at organisationen understøtter realisering af strategien, Har drevet organisationsudvikling, transformeret administrative stabsfunktioner til forretningsunderstøttende og strategiske ledelsesfunktioner. Har erfaring med introduktion af C-niveau, CEO transition og opstart af professionel bestyrelse.

Styring og Corporate Governance

Fokus på udvikling af praksisser, politikker og processer, der skaber transparens og understøtter god selskabsledelse samt complaince ift. bl.a. ESG og IT sikekrhed.

Mine generelle kompetencer

Fokus og fremdrift

Er en forretningsorienteret generalist, der har fokus på selskabets interesser, styring og succession, Som bidrager til at skabe rammerne for fremdrift, så ide kan blive til virkelighed.

Forretningsudvikling og vækst

Er optaget af trends og best-practice på tværs af brancher og lande. Har udviklet forretningsmodeller, kunderejser og introduceret services, der har sat nye standarder på markedet, altid med afsæt i en \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"We try harder\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" -tilgang i forhold til værdiskabelse.

Private virksomheder og demokratiske organisationer

Erfaring fra internationale og nationale ledelsesroller på forretnings- og koncernniveau samt som konsulent. Har arbejdet i frivillige foreninger, interesse- og forbrugerorganisationer og private virksomheder samt med mange selskabsformer lige fra ejerledet virksomhed, kapitalselskaber, holdingselskaber til erhvervsdrivende medlemsorganisationer.

Min bestyrelses erfaring

Erfaring som bestyrelsesmedlem i et holdingselskab, datterselskab og frivillig organisation. Har været med til at starte bestyrelser op i samarbejde med ejer og har, som sekretariatschef, mere end 15 års erfaring med, at arbejde med udvikling af værdiskabende bestyrelser på koncern og datterselskabsniveau.