John

Sohn

23 67 22 68 john@johnsohn.dk Nibe

Tilknytning til ASNET Board

Partner

Om mig


Bestyrelsesmedlem, formand og forretningsudvikler der har som mål at - gøre det komplekse simpelt - skabe mere værdi end arbejde - løse opgaver frem for at skabe dem - prioritere indsats mellem bestyrelsesmøder - sikre bestyrelsen har indblik i produkter og marked - støtte ejer og direktør i beslutninger og udvikling.

Bestyrelses CV

Mine spidskompetencer

Internationalisering & Partnerskaber

Jeg har erfaring fra en lang række af markedsintroduktioner i det meste af verden. Min viden om forskelle i markedsvilkår og et internationalt netværk, er en spidskompetence jeg ofte bringer i spil for at støtte virksomheders vækstrejse.

Konkurrenceevne & Positionering

Jeg har erfaring fra en lang række af produktintroduktioner i flere brancher. Min viden om hvordan produkter positioneres i forhold til konkurrenterne, er en spidskompetence jeg ofte bringer i spil for at støtte virksomheders vækstrejse.

Kapitalfremskaffelse & Exit

Jeg har erfaring fra både ejersiden og investorsiden når der skal sikres kapital til vækst. Min viden om hvordan der sikres afstemning mellem investorer og ejere, er en spidskompetence jeg ofte bringer i spil for at støtte virksomheders vækstrejse.

Mine generelle kompetencer

Få mulighederne afklaret

Fugle på taget eller reelle muligheder? Min erfaring i vækstvirksomheder og startups, har givet mig en forståelse af hvordan afklaring af muligheder gennemføres uden alt for stort tidsforbrug.

Gør det vigtigste først

Fuldt fokus på hasteopgaver? I en kombination af min teoretiske viden og praktisk ledelse, bidrager jeg med fakta analyse og erfaring med hvad der er realistisk, så langsigtede opgaver bliver gennemførlige.

Lær af best practice

Forsvinder udfordringerne ikke? Med erfaring fra forskellige brancher og virksomheder, bidrager jeg ofte med best practice viden om hvordan problemer afklares og løsningen implementeres som systematisk læring, så der frigøres tid til vigtige opgaver.

Min bestyrelses erfaring

Bestyrelsesposter i 20+ selskaber siden 2013, heraf 6+ poster som formand. Med erfaring som ejer, investor repræsentant samt direktør, og forstår rollernes forskellige perspektiver på bestyrelsesarbejdet, har jeg udviklet simple værktøjer til bestyrelsesreferater, strategi og handlingsplaner samt rapportering der har fokus på fremtiden.